Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kraków zwycięża w Supraślu

Siedemnaście dwuosobowych patroli rowerowych z całej Polski oraz, poza konkursem, jeden z grupy rekonstrukcyjnej Policji Państwowej oraz dwa zagraniczne – z Ukrainy i Estonii wzięły udział w policyjnych zawodach, które rozegrano w Supraślu. Na najwyższym stopniu podium stanęli policjanci reprezentujący KWP w Krakowie.

II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych przeprowadzono w dniach 5–7 czerwca br. w Supraślu. Mistrzostwom towarzyszyła narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe dla zajmujących się organizacją patroli rowerowych w swoich garnizonach koordynatorów z komend wojewódzkich.

Mistrzostwa zostały objęte honorowymi patronatami przez: sek-retarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Zawody zorganizowały: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i Biuro Prewencji KGP przy współpracy Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, WSPol. w Szczytnie, Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Supraślu.

SEMINARIUM I NARADA

O ile seminarium dotyczyło spraw stricte związanych z funkcjonowaniem patroli rowerowych, o tyle narada służbowa, w której uczestniczyli naczelnicy wydziałów prewencji wszystkich komend wojewódzkich, komendy stołecznej, przedstawicieli szkół Policji oraz oczywiście kierownictwo Biura Prewencji Komendy Głównej Policji miała bardziej różnorodną tematykę. Oprócz zasad organizacji służby patrolowej z wykorzystaniem rowerów zajmowano się także tematami związanymi z prawną ochroną zabytków, takimi jak choćby: struktura służb ochrony zabytków, współpraca Policji i organów konserwatorskich oraz ochrona dziedzictwa archeologicznego. Omawiano również Porozumienie Głównego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z 8 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury i wynikające zeń działania Biura Prewencji KGP, a także tematy związane ze współpracą z duchowieństwem przy ochronie zabytków znajdujących się w obiektach sakralnych. Omówiono także zasady weryfikacji zabytków ruchomych, a wszyscy mogli zwiedzić Monastyr Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu oraz funkcjonujące tam Muzeum Ikon. Ostatniego dnia narady skupiono się na problematyce bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, zagadnieniach związanych z prawną ochroną zwierząt oraz wypracowaniu specyfikacji technicznej roweru służbowego. Po obradach ich uczestnicy mogli z bliska śledzić przebieg policyjnych zawodów.

Mistrzostwa

Upał dawał się we znaki wszystkim. Wielkie brawa zebrali rowerzyści w replikach przedwojennych mundurów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Policja Państwowa ’39”. Rekonstruktorzy na zabytkowych rowerach z numerami startowymi „1919” pokonywali te same trasy, które przemierzali zawodnicy. Zarówno rekonstruktorzy, jak i rowerzyści z zagranicy startowali w mistrzostwach na zasadzie uczestnictwa honorowego.

Oprócz mało widowiskowego testu wiedzy oraz sprawdzianu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pozostałe dwie konkurencje, czyli wyścig patroli rowerowych i rowerową sztafetę biathlonową mogli obserwować wszyscy chętni, gdyż ich trasy poprowadzone były malowniczymi ścieżkami i bulwarami rzecznymi, a start i meta sztafety usytuowane były przy supraskim monastyrze.

– Uważam, że tegoroczne zawody, jeżeli chodzi o umiejętności zawodników, stały na jeszcze wyższym poziomie niż te sprzed roku, które rozegrano w Łomży – powiedział po zakończeniu ostatniej konkurencji sędzia główny zawodów, naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkom. Maciej Zakrzewski. – Największa satysfakcja dla mnie to ocena samych startujących, ale także ich opiekunów, koordynatorów i kierowników. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Zawsze podkreślam, że nie liczy się dystans, ale to, ile wysiłku trzeba włożyć, aby trasę pokonać. Na biathlonie było do przejechania tylko 800 m na rowerze, ale niektórzy mówili, że byli bardziej zmęczeni niż po trasie dzień wcześniej, gdy przejechali 30 km podczas wyścigu.

Gala zakończenia zawodów odbyła się na rynku w centrum miasta. Puchary i wyróżnienia zwycięzcom wręczali nadinsp. Daniel Kołnierowicz, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku, mł. insp. Piotr Kulesza, zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP, Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla oraz Waldemar Leszczyński, prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Białymstoku.

Najlepsi w teście wiedzy okazali się policjanci reprezentujący KWP w Lublinie: sierż. sztab. Aleksander Adamowicz i sierż. Michał Tyburek. W udzielaniu pierwszej pomocy pierwsze miejsce zajęli policjanci z Ukrainy: mjr Taras Moroz i ppłk Mykoła Morgun. Najszybszym patrolem okazał się zespół KWP w Gorzowie Wielkopolskim: sierż. sztab. Tomasz Kołogryw i st. sierż. Filip Pendrak. Najlepsi rowerowi strzelcy to reprezentacja KWP z Krakowa: sierż. sztab. Krzysztof Winkowski i sierż. Jerzy Monterian.

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęli właśnie najcelniejsi rowerzyści, przedstawiciele garnizonu małopolskiego: sierż. sztab. Krzysztof Winkowski i sierż. Jerzy Monterian. Drugie miejsce zajęła reprezentacja KWP w Białymstoku: sierż. Adrian Czerech i st. post. Karol Szadowski. Na trzecim stopniu podium stanęli policjanci z KWP w Szczecinie: st. sierż. Adam Wolant i sierż. Denis Tomala.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor