Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wzór dla policjantów

Patron KWP w Białymstoku

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej podinsp. Policji Państwowej Romana Prota Sztabę. Ceremonii nadania imienia KWP w Białymstoku towarzyszyło ślubowanie 48 nowo przyjętych policjantów, od których rotę przyjęli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, zastępca komendanta głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona KWP w Białymstoku podinsp. Policji Państwowej Romana Prota Sztaby odbyła się 27 maja br. Postać podinsp. Romana Prota Sztaby oraz przebieg jego służby przybliżyli Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Michał Chlipała z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ich wystąpienie poprzedziło wykonanie przez Chór KWP w Białymstoku utworu pt. „Granatowi chłopcy”, autorstwa Michaliny Makowieckiej. Wśród licznie zaproszonych na uroczystość gości był m.in. dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak.

Podinspektor Roman Prot Sztaba rozpoczął służbę w Policji Państwowej 17 grudnia 1920 r. Wcześniej brał udział w I wojnie światowej, walcząc w szeregach armii austro-węgierskiej. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w stopniu podporucznika, otrzymując przydział do 2. Pułku Strzelców Lwowskich. Walczył w 1919 r. przeciwko Ukraińcom oraz w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. Roman Prot Sztaba, zanim trafił do Białegostoku, pełnił służbę w Przemyślu, Stanisławowie, Warszawie, a także we Lwowie. Od 1935 r. rozpoczął służbę w Białymstoku, gdzie objął obowiązki oficera inspekcyjnego i zastępcy komendanta. Od 28 marca 1937 roku pełnił obowiązki komendanta wojewódzkiego PP okręgu białostockiego, a od 21 marca 1938 r. był komendantem wojewódzkim PP w Białymstoku. Pod jego kierownictwem białostockie struktury policji funkcjonowały do 26 stycznia 1939 r. Zarządzając białostockim garnizonem, podinsp. Sztaba wykazywał się niezwykłą konsekwencją. Od podległych komendantów wiejskich posterunków wymagał również patrolowania ulic, a nie ograniczania się do pełnienia służby na posterunku. Z Białegostoku komendant Sztaba odchodził z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku oraz z uznaniem całej społeczności lokalnej. Następnie trafił na Wołyń, gdzie również był komendantem wojewódzkim. Po wrześniowej klęsce podinsp. Roman Prot Sztaba trafił do Krakowa. Razem z innymi oficerami przedwojennej Policji Państwowej zorganizował doskonale działającą organizację konspiracyjną, która była podporządkowana Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1942 r. został aresztowany przez gestapo i trafił do niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz, a następnie do obozu pracy w Eberbach, położonym na terenie Badenii-Wirtembergii. 

Aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali wspólnie zastępca komendanta głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz i dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski. Tablicę pamiątkową poświęcili kapelani podlaskiej policji. Pod tablicą złożono wieniec i odegrano utwór „Śpij kolego”.

– Dzisiejsza uroczystość doskonale wpisuje się w obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Jest symbolem szacunku, a także kolejnym dowodem na to, że jako formacja mundurowa pamiętamy o przedstawicielach Policji, którzy swoje życie poświęcili służbie na rzecz państwa i społeczeństwa – powiedział zastępca komendanta głównego mł. insp. Tomasz Szymański.

Policjanci KWP w Białymstoku w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej zorganizowali wraz z historykami z Muzeum Wojska w Białymstoku cykl spotkań i wykładów w placówce muzeum pt. „Policyjne majówki historyczne” poświęcone Policji Państwowej oraz czasową wystawę „Policyjny Białystok 1919–1939”.

Po uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w siedzibie KWP w Białymstoku, na placu przed komendą odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjętych do służby w podlaskim garnizonie Policji oraz wręczenie aktów powołania na kierownicze stanowiska służbowe trzem funkcjonariuszom. Pełniący dotychczas obowiązki komendanta powiatowego Policji w Hajnówce nadkomisarz Jakub Ciulkin otrzymał akt powołania na to stanowisko. Natomiast dowódca podlaskich antyterrorystów oraz jego zastępca otrzymali akty powołania na kierownicze stanowiska Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 48 policjantów – 8 kobiet i 40 mężczyzn.

– Chcę wam pogratulować wyboru tego zawodu. Dziękuję, że postanowiliście zostać policjantami i życzę, żebyście swoją służbą, postawą i patriotyzmem dobrze służyli Polsce – powiedział sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Patron KWP w Białymstoku podinsp. PP Roman Prot Sztaba za wojskową i policyjną służbę był odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz składania ślubowania przez nowych funkcjonariuszy, wiele razy nawiązywano do etosu policyjnej służby, która zawsze była i jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo Polaków. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, KWP w BIAŁYMSTOKU

zdj. Andrzej Chyliński