Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

W 2019 roku przypada 15. rocznica powstania tzw. sieci policyjnych pełnomocników. W dniach 16–17 maja br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP odbyło się VII forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka.

27 października 2004 r. w Genewie miała miejsce obrona V Sprawozdania Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od stycznia 1995 r. do 1 października 2003 r. Podczas obrony na zarzuty dotyczące nieprzestrzegania przez polską Policję postanowień tej konwencji odpowiadał ówczesny zastępca komendanta głównego Policji. To doświadczenie było bezpośrednim impulsem do poszerzenia działań na rzecz ochrony praw człowieka przez większe zaangażowanie kierowników jednostek szczebla regionalnego. Przyjęto nowatorskie rozwiązanie i 8 grudnia 2004 r. powołano pełnomocników komendantów Policji ds. ochrony praw człowieka w komendach wojewódzkich i stołecznej, a także w jednostkach szkoleniowych Policji. Zatem w 2019 roku mija 15 lat od powstania tzw. sieci policyjnych pełnomocników.

VII FORUM – PODSUMOWANIA

Tegoroczne forum odbywało się pod hasłem „Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”. Był to zatem czas podsumowań ostatnich lat ochrony praw człowieka w Policji oraz omówienie planów na kolejne lata.

Obecny na forum  komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, przypominając o 100. rocznicy powstania Policji, stwierdził, że ten czas obliguje wszystkich funkcjonariuszy do tego, by zmieniać formację na lepsze.

– Wy jesteście niezwykle istotnym elementem tych zmian i podnoszenia jakości naszej formacji. Wiele rzeczy się zmieniło przez te sto lat, ale nie zmieniła się potrzeba poczucia bezpieczeństwa. I to jest nasz główny cel, żeby Polacy i wszyscy, którzy do Polski przyjeżdżają mogli spędzać czas bezpiecznie – powiedział komendant. Odnosząc się do 100. rocznicy powstania policji dodał – Zazdroszczę policji II RP etosu służby i podejścia do kwestii zasad etyki zawodowej, które były bardzo ważne dla ludzi, którzy zakładali naszą formację. Dzisiaj to głównie dzięki wam te zasady są przypominane. Bardzo cieszymy się ze stale rosnących pozytywnych ocen postrzegania pracy Policji. To również wasz wkład edukacyjny. 15 lat funkcjonowania zespołów i pełnomocników ds. ochrony praw człowieka to bardzo dobry czas dla polskiej Policji. Za te 15 lat bardzo wam dziękuję – stwierdził komendant główny Policji.

W forum wziął udział także nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji, który zadeklarował daleko idącą współpracę z siecią pełnomocników w obszarze tzw. edukacji retrospektywnej opartej na złożonych i często tragicznych losach policjantów okresu międzywojennego.

Na spotkaniu dokonano też podsumowania realizacji głównych kierunków działalności edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji za lata 2016–2018. Omówiono analizę i ocenę funkcjonowania w Policji procedur interwencyjno-prewencyjnych redukujących zachowania niepożądane w miejscu pracy i służby. Istotną poruszoną kwestią była realizacja najważniejszych  projektów dotyczących osób z niepełnosprawnościami oraz nowatorskich projektów realizowanych w obszarze ochrony praw człowieka w poszczególnych garnizonach w 2018 r.

VII FORUM – PLANY

Forum było okazją do wymiany doświadczeń między pełnomocnikami ze wszystkich jednostek Policji. W bardzo ciekawych prezentacjach pełnomocników z KWP w Rzeszowie, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, ze szkół Policji w Słupsku i Katowicach, a także z Biura Spraw Wewnętrznych Policji poruszono wiele ważnych kwestii i zaprezentowano liczne projekty i programy edukacyjno-informacyjne. Zaprezentowany został program edukacyjny oparty na historii rodziny Ulmów, zrealizowany na bazie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej oraz zbrodni ludobójstwa w ramach współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, a także miejsca pamięci, jakim jest Auschwitz-Birkenau. Omówiono doświadczenia płynące ze specyfiki zabezpieczania zgromadzeń publicznych, podczas których dochodziło do popełnienia przestępstw z nienawiści oraz związanego z tym sposobu identyfikowania zachowań przestępczych. Wiele uwagi poświęcono projektom dotyczącym horyzontalnej współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niekontrolującymi swoich emocji z przyczyn od nich niezależnych. Zaprezentowane zostały rozwiązania przyjęte przez szkoły policyjne, a których celem jest wzmacnianie edukacji na rzecz ochrony praw człowieka wśród słuchaczy szkoleń. Omówiono nowości wydawnicze dotyczące pracy nauczyciela policyjnego oraz dowódcy kompanii, a także poradnik dotyczący podejmowania interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym tzw. excited delirium syndrome. Bardzo silny akcent położony został na przypadki przemocy w służbie. W tym zakresie przytoczono aktualną statystykę oraz omówiono część udokumentowanych przypadków przemocy policyjnej. Zaprezentowano także tzw. doświadczenia greckie w ramach relacji jednego z pełnomocników, który pomagał Grecji zmagającej się z kryzysem migracyjnym przez pracę w tzw. centralnym punkcie migracyjnym „Hotspot” utworzonym w ramach działań Komisji Europejskiej, reprezentując Europejski Urząd Policji (Europol). Gościem specjalnym był dr Łukasz Jurczyszyn z Collegium Civitas, który jest ekspertem w dziedzinie praktyczno-naukowych aspektów radykalizmów społecznych.  Gość forum jest także krajowym koordynatorem badania Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji (skrajnie prawicowej i islamistycznej) oraz polityce bezpieczeństwa w UE, w którym uczestniczy także Policja. Ostatnim punktem forum było omówienie planu działania na lata 2019–2020, w ramach którego jeszcze bardziej wybrzmiała edukacja na rzecz kształtowania postaw etycznych oraz ochrony praw człowieka.

Organizatorami Forum byli przedstawiciele zespołu ds. ochrony praw człowieka w Gabinecie KGP mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Marta Krasuska.

zdj. Marek Krupa