Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

HISTORIA

90 LAT TEMU

Czerwiec 1929

• Z inicjatywy komendantowej Maleszewskiej, prezeski Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, uzyskano dla grupy dzieci policjantów z Warszawy bezpłatne miejsca w rządowym uzdrowisku „Św. Tadeusza” w Ciechocinku. Dzięki temu z pierwszych kolonii letnich „Rodziny Policyjnej” skorzystało 60 maluchów.

6 VI – Komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski sprecyzował – pismem nr 20 378 – swoje zarządzenie dotyczące udzielania nagród pieniężnych za nadzwyczajną gorliwość w służbie. Stwierdził, że nagrody te mogą być przyznawane jedynie w wypadkach stwierdzenia istotnej nadzwyczajnej gorliwości, wykraczającej poza ramy zwykłej obowiązkowości, zasługującej w całej pełni na specjalne wyróżnienie. Natomiast zwykłe gorliwe i sumienne spełnianie czynności służbowych nie może być powodem do udzielania nagród, ponieważ jest to obowiązkiem służbowym każdego funkcjonariusza.

10 VI – W Szkole Głównej Policji Państwowej otwarto I Kurs Dzielnicowych. Rozpoczęło go 70 szeregowych PP. Kurs trwać będzie 6 tygodni. W jego programie znajdują się m.in. takie zagadnienia, jak: lokalne przepisy administracyjne i samorządowe m.st. Warszawy, mające szczególne znaczenie dla służby dzielnicowych; zasady techniki służby dzielnicowych według obowiązujących przepisów i wyników praktyki; podział administracyjny miasta; opis dzielnic; prawo administracyjne i karne. Kursanci będą też codziennie odbywać 4-godzinne zajęcia praktyczne.

13 VI – W Instytucie Kryminalistycznym w Wiedniu zakończył się oficerski kurs śledczy zorganizowany z inicjatywy komendanta głównego Policji dla 30-osobowej grupy funkcjonariuszy służby śledczej PP. Kurs trwał 9 miesięcy, słuchacze – oprócz wykładów z zakresu kryminalistyki i kryminologii – mieli okazję uczestniczyć w pracach technicznych wiedeńskiego Laboratorium Kryminalistycznego. Siedemnastu z nich otrzymało dyplomy ukończenia szkolenia z wynikiem bardzo dobrym, trzynastu – dobrym. Wręczył je polskim oficerom prezydent policji wiedeńskiej dr Schober.

40 LAT TEMU

Czerwiec 1979

• Ogólnopolskie seminarium studenckie nt. przestępczości międzynarodowej odbyło się w szczycieńskiej WSO. Zorganizowało je uczelniane Koło Naukowe Prawników. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy seminarium dyskutowali o problemach związanych ze zwalczaniem narkomanii, handlu żywym towarem, pornografii, terroryzmu, a także o instytucjach stworzonych przez społeczność międzynarodową w celu ścigania i zapobiegania przestępczości m.in. Interpolu.

• Szerokim frontem włączyli się funkcjonariusze MO woj. radomskiego do obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka. Po wielu atrakcyjnych imprezach organizowanych dla dzieci przez KRM, ufundowali kolejną książeczkę mieszkaniową dla sieroty po zmarłym funkcjonariuszu.

2–10 VI – Z pierwszą pielgrzymką przebywał w Polsce papież Jan Paweł II. Trasa dziewięciodniowej wizyty wiodła przez Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Nowy Targ i Kalwarię Zebrzydowską. Podczas całej pielgrzymki nad bezpieczeństwem papieża czuwali funkcjonariusze MO.

20 VI – Rozstrzygnięto konkurs na powieść sensacyjno-kryminalną, ogłoszony przez Komendę Główną MO i Krajową Agencję Wydawniczą z okazji 35-lecia organów porządku publicznego. I nagrodę otrzymał Jerzy A. Salecki za powieść „Córka z nadmiarem temperamentu”.

22 VI – Powodzie w południowej części kraju. W Wałbrzychu niewielka rzeka Pełcznica zalała m.in. 585 budynków mieszkalnych, 1850 piwnic i 30 zakładów przemysłowych. Do walki z żywiołem stanęło wojsko i służby mundurowe resortu spraw wewnętrznych.

20 LAT TEMU

Czerwiec 1999

• „Konkursy na komendantów Policji pokazały, jak słabe są kadry kierownicze w Policji” – powiedział nadzorujący pracę formacji wiceminister SWiA Krzysztof Budnik. Jego zdaniem stan ten można poprawić przez zmianę systemu szkolenia. Zapowiedział też, że nowo mianowani komendanci przejdą niedługo szkolenie menedżerskie w USA i Wielkiej Brytanii.

5–17 VI – Z siódmą pielgrzymką w Polsce przebywał papież Jan Paweł II. Odwiedził kilkanaście miast, w tym m.in. Gdańsk, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Warszawę, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Gliwice, Częstochowę, Wadowice. W przedostatnim dniu wizyty, podczas pobytu w Bazylice Mariackiej w Krakowie, pobłogosławił sztandar Komendy Głównej Policji. Asystujący tej uroczystości komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna i jego pierwszy zastępca nadinsp. Ireneusz Wachowski wręczyli papieżowi dary, m.in. kopię obrazu „Madonna z Dzieciątkiem w ogrodzie mistycznym”, odzyskanego przez Policję po kradzieży w 1992 r. z kościoła w Kościerzynie.

13 VI – Śmierć na służbie. Sierż. sztab. Andrzej Siwczyk, dowódca drużyny Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu VI Policji w Gliwicach, udając się na interwencję porządkową przeciwko agresywnie zachowującej się grupie kibiców, na ul. Raciborskiej nagle stracił przytomność. Mimo podjęcia pomocy medycznej przez lekarza pogotowia ratunkowego policjant zmarł na zawał serca. Miał 40 lat.

13 VI – Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 maja 1999 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, dotyczące tego, kto, w jakich sytuacjach i w jaki sposób może kierować ruchem drogowym (Dz.U. nr 48, poz.481).

18–20 VI – W Sarajewie (stolicy Bośni i Hercegowiny) przebywała polska delegacja z sekretarzem stanu w MSWiA Bogdanem Borusewiczem i komendantem głównym Policji nadinsp. Janem Michną na czele. Okazją do wizyty było wręczenie 20 naszym policjantom medali ONZ za wzorową służbę w siłach pokojowych na Bałkanach. 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”