Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Maj 1929

2 V – W lokalu posterunku PP w Maciejowie (pow. Kowel, woj. wołyńskie) zmarł na udar serca jego komendant, st. przod. Konrad Wojtasik. W Policji Państwowej służył od 2 grudnia 1918 r. Pozostawił żonę i dwie małoletnie córki. Był wzorowym policjantem i przełożonym oraz działaczem społecznym. W ostatniej drodze towarzyszyli mu – oprócz rodziny i przyjaciół – komendant wojewódzki PP podinsp. Płotnicki, starosta Stachurski, miejscowi sędziowie, wszyscy oficerowie PP powiatu kowelskiego oraz liczne rzesze mieszkańców.

3 V – W dorocznym „Biegu Narodowym”, rozgrywanym dookoła lotniska cywilnego na warszawskim Mokotowie (dystans ok. 8 km), wzięło udział 234 zawodników z całego kraju. Wśród nich biegło 16 policjantów (12 z Warszawy, 1 z Łodzi i 3 ze szkoły w Żyrardowie). Najszybszym z policjantów okazał się przod. Wolny z Łodzi, który w ogólnej klasyfikacji zajął 36 miejsce (otrzymał zegarek – nagrodę komendanta głównego PP). Za nim przybiegli posterunkowi: Prostko (Szkoła PP w Żyrardowie), Burza (Warszawa) i Sitek (Szkoła PP w Żyrardowie).

16 V – W Trzemesznie (woj. wielkopolskie) odbył się pogrzeb st. post. Ludwika Bambera, zmarłego od ran zadanych mu przez bandytę w dniu 4 maja. Bohaterski policjant, mimo odniesionych obrażeń, zatrzymał niebezpiecznego kryminalistę. Pogrzeb ofiary obowiązku stał się manifestacją lokalnego społeczeństwa przeciwko szerzącemu się bezprawiu i przemocy. Z inicjatywy miejscowego proboszcza trumna ze zwłokami st. post. Bambera spoczęła obok pomnika Powstańców Wielkopolskich.

16 V – Dla upamiętnienia X rocznicy odzyskania niepodległości, w Poznaniu otwarto pierwszą w dziejach Polski Powszechną Wystawę Krajową, ukazującą dorobek jednej dekady odrodzonego po latach niewoli naszego państwa w życiu kulturalnym, gospodarczym i naukowym. Wystawa trwać będzie do 30 września. Swój udział w niej zaznaczyła również Policja Państwowa, prezentując przede wszystkim tablice graficzne i fotografie, obrazujące 10-lecie istnienia policyjnego korpusu, jego stan ilościowy, wyszkolenie, strukturę, zadania i cele, wyposażenie i sukcesy w walce z przestępczością.

16 V – W Komendzie PP woj. warszawskiego odbył się zjazd komendantów powiatowych, któremu przewodniczył insp. Tadeusz Tomanowski, komendant wojewódzki PP. W toku obrad zebrani zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i sytuacją społeczno-polityczną w woj. warszawskim. Ożywioną dyskusję wywołał referat nadkom. Soboty o ruchu kołowym i wyszkoleniu w tym zakresie specjalnych oddziałów policji, czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników dróg.

 

40 LAT TEMU

Maj 1979

• W KW MO w Białej Podlaskiej uroczyście wręczono wyróżnienia i nagrody załogom jednostek uczestniczących we współzawodnictwie. Komisja pod przewodnictwem komendanta wojewódzkiego MO płk. Stanisława Tatarczuka za najlepszy uznała posterunek MO w Janowie Podlaskim, kierowany przez st. sierż. Mariana Kopanię. W skład zwycięskiej załogi wchodzą: sierż. sztab. S. Dymowski, st. sierż. B. Wilczak, st. sierż. J. Weremczuk, kpr. R. Gotowski oraz plut. E. Szeszel. Janowski posterunek już po raz trzeci zdobył tytuł wojewódzkiego lidera. Kolejne miejsca zajęły jednostki w: Piszczacu (komendant: st. sierż. Krzysztof Stawowski) oraz Leśnej Podlaskiej (komendant: st. sierż. Marian Denisiuk).

• ●Koło Naukowe Prawników w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Szczytnie działa od dwóch lat. Ma na swoim koncie szereg sukcesów: jego członkowie organizują seminaria studenckie, uczestniczą w sesjach i sympozjach naukowych, przygotowują referaty. Ostatnio młodzi prawnicy ze Szczytna brali udział w Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej w Łodzi nt. Ochrona wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Podchorąży WSO Ryszard Cichoń za swój referat poświęcony ochronie wód Bałtyku zdobył II lokatę. Drugą nagrodę zdobył również pchor. Adam Osierda za przygotowanie referatu o milicyjnych izbach dziecka (na przykładzie KM MO w Katowicach), który wygłosił na seminarium w Poznaniu.

• ●Wzorem przedwojennego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” współczesne Koła Rodziny Milicyjnej kultywują tradycję charytatywnej pomocy osobom potrzebującym. Jedną z tych form jest fundowanie przez milicjantów książeczek mieszkaniowych dla wychowanków Państwowych Domów Dziecka. Niedawno takim „darem serca” wykazało się Koło RM działające przy Komisariacie MO w Trzciance (woj. pilskie), kierowane przez Krystynę Matuszak. To z jej rąk 8-letni Piotruś O., wychowanek PDD w Trzciance, otrzymał „certyfikat” na własny dach nad głową.

 

20 LAT TEMU

Maj 1999

3 V – W kościele pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim (pow. pilski) odsłonięto tablicę poświęconą st. przod. Zbigniewowi Brodniewiczowi, komendantowi miejscowego posterunku PP, jeńcowi obozu w Ostaszkowie, zamordowanemu wiosną 1940 r. w Miednoje. Komendant Brodniewicz objął swoje stanowisko w 1921 r. i pełnił je do wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do ochrony granic wschodnich i ślad po nim zaginął. Dopiero w roku 1992, po ukazaniu się pierwszej listy ofiar sowieckiego ludobójstwa, poznano tragiczne losy komendanta Brodniewicza.

13 V – Komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu został mł. insp. Tadeusz Pawlaczyk, a we Wrocławiu – mł. insp. Adam Rapacki.

21 V – Na dowódcę garnizonu opolskiego Policji został mianowany młodszy inspektor Zenon Rutkowski. Jego nominacja zamknęła listę 17 nowych komendantów wojewódzkich Policji po reformie administracyjnej kraju.

25 V – W Żorach na Śląsku samorząd miejski sfinansował etaty dla sześciu policjantów miejscowej komendy, oszczędzając w ten sposób budżet MSWiA. Możliwość takiego rozwiązania powstał dzięki reformie administracyjnej państwa oraz likwidacji oddziału Straży Miejskiej.

28 V – W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście wręczono akty nominacyjne na pierwszy stopień oficerski absolwentom studium oficerskiego prawników i ekspertów kryminalistyki oraz absolwentom eksternistycznego egzaminu oficerskiego WSPol. Pierwsze stopnie oficerskie uzyskało 200 osób, w tym ponad 30 pań. Byli to pierwsi w swoich specjalizacjach absolwenci, którzy ukończyli studia we w pełni zreformowanej wersji i nowym trybie studiów przemiennych.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP