Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW

Gala finałowa konkursu

– Miejsce bałwanów jest na podwórku, gdy ulepione są ze śniegu. Na stoku takie „żywe” bałwany stwarzają niebezpieczeństwo – mówił podczas gali finałowej konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży „Stok nie jest dla bałwanów” p.o. zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotr Kulesza. Konkurs był elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Z całej Polski wpłynęło nań blisko 2 tysiące prac.

 

Wszystkie ciekawe, wykonane różnymi technikami plastycznymi, mądre i z przesłaniem. „Narty to nie żarty”, „Szusuj trasami zgodnie z zasadami”, „Zjeżdżaj tak ze stoku, by nie tworzyć tłoku” – ostrzegały hasła na zaprojektowanych plakatach. Wbrew pozorom zadanie wcale nie było łatwe. Uczestnicy mieli zilustrować Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), który nazywany jest również kodeksem zachowania narciarzy i snowboardzistów. Z mnóstwa nadesłanych prac jury wyłoniło 10 laureatów w dwóch grupach wiekowych, którym przyznano dwie nagrody główne i dwa wyróżnienia. Jury postanowiło przyznać też pięć wyróżnień specjalnych.

I tak w młodszej grupie wiekowej nagrodę główną otrzymały siostry Alicja i Emilia Cebula (lat 8), a wyróżnienia Zuzanna Bednarska (lat 10), Kajetan Siwarski (lat 8) i Jan Kamiński (lat 8). Spośród starszych artystów, od 11. do 16. roku życia, najwyżej oceniona została praca Zuzanny Jaciubek (lat 14), a wyróżnienia otrzymali Adrianna Nędza (lat 14), Maciej Szymański (lat 16), Amelia Turek (lat 11) i Weronika Florczyk (lat 13).

– Gratuluję wszystkim laureatom. Konkurencja była bardzo duża, ale wasze prace okazały się najlepsze – zwrócił się do laureatów mł. insp. Piotr Kulesza p.o. zastępca dyrektora Biura Prewencji KGP. – Dziękuję również rodzicom i opiekunom naszych zwycięzców. Bądźcie dumni ze swoich podopiecznych, dbajcie o rozwój ich pasji i talentów plastycznych, ale też z wiedzy o bezpieczeństwie, która znalazła odzwierciedlenie w tych pracach.

Mł. insp. Piotr Kulesza podziękował też policjantom i policjantkom biorącym udział w przedsięwzięciu oraz partnerom akcji, czyli Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, Stowarzyszeniu Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, GOPR, TOPR, Stołecznej Grupie Wojewódzkiej IPA oraz Fundacji PZU i MSWiA.

Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom konkursu odbyła się pod koniec marca w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. W uroczystości, oprócz zwycięzców i ich rodzin, uczestniczył dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji nadkom. Krzysztof Musielak oraz zaproszeni goście i partnerzy akcji: dyrektor Biura Fundacji PZU Agnieszka Ogrodowska, prezes Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Mirosław Górecki, naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA Anna Rodek oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Marek Palik, Polskiego Związku Narciarskiego Maciej Kwiatkowski i przedstawiciel Zarządu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Bolesław Pietrzyk. Na gali obecni byli również goście specjalni: uczniowie klasy Vc Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie.

Po uroczystości wszyscy chętni mogli obejrzeć przygotowany przez BOA KGP pokaz działań AT oraz tresurę psów służbowych w wykonaniu przewodników z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP.

AK
zdj. Jacek Herok