Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BRD KGP dla bezpieczeństwa na drodze

Działania profilaktyczne w 2018 r.

Podnoszenie świadomości w ruchu drogowym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań społeczeństwa zwiększa szansę na mniejszą liczbę poszkodowanych w wypadkach. Biuro Ruchu Drogowego KGP opracowuje, inicjuje, przygotowuje i koordynuje ogólnopolskie działania profilaktyczne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym są jednym z zadań ujętych w Priorytetach Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018, których okres obowiązywania został przedłużony do roku 2020. Dodatkowo załącznik nr 6 do Planu działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2017–2020, zatwierdzony przez zastępcę komendanta głównego Policji, zobligował Biuro Ruchu Drogowego KGP do koordynacji działań profilaktycznych na rok 2018.

Grupy uczestników rd są zróżnicowane, dlatego działania profilaktyczne też muszą być różne. Plan zakładał realizację ogólnopolskich akcji informacyjno-edukacyjnych podzielonych na grupy docelowe i obszary zadań.

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Piesi jako niechronieni uczestnicy rd są niewspółmiernie bardziej zagrożeni w przypadku kolizji z pojazdem. Stąd też Policja przeprowadziła akcje skierowane do tej grupy uczestników rd. Postęp technologii, ale i potrzeba bycia on-line mogą pośrednio przyczynić się do tragedii. Telefony, tablety czy też urządzenia GPS pomagają, ale i rozpraszają uwagę. Akcja „Patrz i słuchaj” zwraca uwagę pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży, na korzystanie z urządzeń podczas przechodzenia przez przejście. Przypomina o ostrożności przy wchodzeniu na jezdnię również spoza pojazdu czy innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, uświadamia, że koncentracja na otoczeniu oraz bodźce wzrokowe i słuchowe uchronią pieszych przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Do akcji włączyła się również młodzież. Przykładem jest spot nakręcony przez uczniów ZSP nr 2 w Zamościu przy współpracy z zamojską policją. Realistyczna scena pokazała konsekwencje wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z telefonów komórkowych przez osoby przechodzące przez przejścia dla pieszych. Autorami scenariusza i aktorami byli uczniowie. Projektem skierowanym do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia była natomiast akcja Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz policji jako partnera „Senior na drodze, jestem świadomy – będę bezpieczny”. W całym kraju policjanci ruchu drogowego przypominali seniorom o wpływie stosowania się do przepisów ruchu drogowego na ich bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwracano na używanie elementów odblaskowych. Akcje zachęcające do noszenia odblasków były przeprowadzone także pod hasłem „Ogólnopolski policyjny dzień odblasków” i „Świeć Przykładem – Podaj dalej!”. W obu projektach najistotniejsze było zachęcanie jak największej liczby pieszych do noszenia elementów odblaskowych nie tylko po zmroku poza obszarem zabudowanym, ale na każdych słabo oświetlonych i nieoświetlonych odcinkach dróg. W działania Policji zaangażowały się Konferencja Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna. Hasło „Podaj dalej” zachęca do przekazywania odblasków swoim bliskim, co jest przykładem dbania o życie innych.

Projektem łączącym wszystkich uczestników rd jest akcja pt. „Dla każdego jest miejsce na drodze”. W okresie trwania przedsięwzięcia policjanci przypominali wszystkim uczestnikom rd, że każdy ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ale jeśli połączymy to z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością, wtedy znacznie poprawi się nasze bezpieczeństwo.

NIE ZABIJAJ – CHCĘ ŻYĆ! 

Mocne hasło z projektu skierowanego do kierujących pojazdami brzmi jak wołanie pieszych, rowerzystów, ale także pasażerów i samych kierowców. Wołanie o współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Akcja informacyjno-edukacyjna została przygotowana przez Policję, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. Kierujący pojazdami najczęściej nieprzestrzegają takich przepisów rd, jak przekroczenia prędkości, jazda po spożyciu alkoholu, używanie telefonów podczas jazdy. W większości przypadków to od nas, uczestników rd, wiele zależy. Od naszego zachowania, koncentracji, podjętych decyzji czy też oceny potencjalnego ryzyka. Policjanci przy każdej okazji uświadamiają i przypominają, jak istotne jest nasze poczucie współodpowiedzialności i jaki wpływ na liczbę wypadków ma niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Nie można zapominać o sprawności technicznej pojazdów. Istotnym czynnikiem jest prawidłowe działanie świateł pojazdu, a także ich właściwe ustawienie. Tym tematem zajmowała się akcja pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”, zainicjowana przez BRD KGP wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami byli: Komenda Stołeczna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Neptis SA – operator komunikatora Yanosik. W trakcie trwania projektu kierowcy mogli na stacjach diagnostycznych, za darmo sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach.

BRD KGP zwróciło również uwagę na bezpieczeństwo na autostradach, realizując akcję „Bezpieczna autostrada”. Akcję tę wspierał Polski Związek Motorowy, który współpracował z Policją także podczas konkursu pn. „Najbezpieczniejszy młody kierowca”. Osoby w wieku 18–24 lat uczestniczące w konkursie udowodniły, że mimo statystyk są bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego. Innym zainicjowanym przedsięwzięciem BRD KGP było przypominanie i edukowanie kierowców jednośladów, że muszą pamiętać o konsekwencjach niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. Przy czym ewentualne kary za wykroczenia nie są tak groźne, jak skutki nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, niedostosowanie prędkości czy niezachowanie bezpiecznej odległości. To właśnie najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów. W ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” skierowanej do motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów, jak również do kierujących samochodami pojawiały się cykliczne warsztaty, spotkania edukacyjno-informacyjne organizowane przez jednostki Policji w Polsce. Policjanci zgłaszając i analizując problemy w bezpieczeństwie ruchu drogowego na swoim terenie, starają się ukierunkowywać działania edukacyjne do tej grupy, która jest najbardziej zagrożona. Widowiskowym elementem kampanii były parady motocykli jako symbol jedności dla bezpieczeństwa na drogach.

NIE TYLKO KIEROWCY

Akcje inicjowane przez policjantów ruchu drogowego skupiały się także na dzieciach i zasadach ich bezpiecznego uczestnictwa w rd. Działania profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczne wakacje” wzmocnione projektem „Bezpieczna droga do celu” skupiały się na bezpieczeństwie dzieci jako pieszych, ale i jako pasażerów. Policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą na zajęciach, pełnili służby w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Edukowali również rodziców i opiekunów o bezpiecznym przewożeniu dzieci w samochodach osobowych i autobusach. Szkolili z prawidłowego przygotowania pojazdu do podróży i korzystania z pasów bezpieczeństwa. W województwach były wyznaczone punkty kontroli autobusów oraz udostępniano zestawienie numerów telefonów, gdzie można było uzyskać informację o możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców.

Biuro Ruchu Drogowego KGP poza przeprowadzonymi działaniami profilaktycznymi opracowywało materiały informacyjne, banery i plakaty m.in. z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, walentynek oraz z okazji świąt i długich weekendów.

W tym roku przedsięwzięcia profilaktyczne, tym razem na podstawie Planu działań profilaktycznych na rok 2019 koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji są kontynuowane.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI