Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HISTORIA

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Kwiecień 1929

• W otwockim sanatorium Policyjnego Domu Zdrowia oddano do użytku nowy pawilon z 20 pokojami, mogący pomieścić kilkudziesięciu pacjentów. Wraz z pawilonem ukończona została także leżalnia (tarasy do leżakowania), której do tej pory sanatorium nie posiadało.

• W tajemniczych okolicznościach podczas służby patrolowej w rejonie nadgranicznym (w pow. krzemienieckim, woj. wołyńskie) zaginął st. przod. Bronisław Buczyński, komendant posterunku PP w Białozórce. Wszczęte śledztwo wykazało, że z posterunku zniknęły również poufne dokumenty dotyczące przestępczości antypaństwowej. Ponieważ dostęp do nich miał jedynie komendant jednostki, on też był najprawdopodobniej sprawcą ich kradzieży. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Buczyński współpracował z sowiecką agenturą i zbiegł za granicę.

3 IV – Na posterunku kolejowym w Baranowiczach (woj. nowogródzkie) dokonano zamachu na post. Feliksa Żelazkowskiego. Miał 30 lat. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, odnosząc poważne rany. Po wyjściu do rezerwy (1922 r.) wstąpił do Policji Państwowej. Był sumiennym funkcjonariuszem, gorliwie wykonywał powierzone obowiązki.

7 IV – W ślad za Warszawą dwa nowe koła Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” powołano w Nowogródku (woj. nowogródzkie) i Toruniu (14 IV). Przewodniczącą koła  nowogródzkiego została p. komendantowa Roszkowska, żona insp. Aleksandra Roszkowskiego, komendanta PP Okręgu XV. Toruńskiemu kołu powiatowemu stowarzyszenia przewodzić będzie pani Cyankiewiczowa, żona podinsp. Stanisława Cyankiewicza, oficera inspekcyjnego KW PP.

10 IV – W KG PP utworzono nowy referat: prasowy, z zadaniem utrzymywania bieżącej współpracy z ukazującymi się w Polsce czasopismami, w tym m.in. udzielania dziennikarzom informacji prasowych dotyczących aktualnych wydarzeń w kraju, reagowania na krytykę PP, a także zamieszczania policyjnych sprostowań i apeli. Pierwszym oficjalnym – dziś byśmy powiedzieli – rzecznikiem komendanta głównego PP został nadkom. J. Szeryński, urzędujący pod telefonem 43-74 przy ul. Nowy Świat 69 (siedziba KG PP).

22 IV – W siedzibie Kasyna Oficerów PP m.st. Warszawy odbyło się losowanie nagród w loterii zorganizowanej przez „Policyjny Dom Zdrowia”. Główną nagrodę – samochód osobowy – wygrał mieszkaniec Warszawy, Ryszard Zieliński.

 

40 LAT TEMU

Kwiecień 1979

• Z ciekawą  inicjatywą wystąpili funkcjonariusze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, organizując z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka – wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym oraz domem towarowym dla dzieci „Smyk” – w centrum Warszawy (na skwerku przed „Smykiem”) akcję popularyzującą wśród najmłodszych użytkowników dróg zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach pieszo oraz na rowerze. Każdy chętny (w wieku od 10 do 18 lat) mógł wykazać się praktyczną znajomością przestrzegania znaków drogowych oraz techniki jazdy, otrzymując „certyfikat rowerzysty”, czyli kartę rowerową. 

• Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Oddział Wojewódzki w Rzeszowie), Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich oraz Wydziału Ruchu Drogowego rzeszowskiej KW MO w stolicy Podkarpacia zorganizowano sympozjum naukowo-szkoleniowe na temat: Leki psychotropowe a sprawność kierowcy. Efektem konferencji było podjęcie istotnych zobowiązań, mających na celu wyczulenie lekarzy, aby w przypadku aplikowania swoim pacjentom kierowcom leków psychotropowych dokładnie informowali o ich działaniu psychofizycznym na człowieka.

19 IV – W Bytomiu, podczas legitymowania dwóch agresywnych mężczyzn, zaatakowany został nożem sierż. Bogdan Majewski, funkcjonariusz miejscowej KM MO. Obrażenia okazały się śmiertelne. 32-letni funkcjonariusz pozostawił żonę i dwoje małych dzieci: 5-letniego Roberta i 5-tygodniowego Krzysia. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Kawalerskim OOP oraz awansowany do stopnia starszego sierżanta sztabowego. 

 

20 LAT TEMU

Kwiecień 1999

• Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zapoznali się z raportem na temat korupcji, opracowanym przez MSWiA. Wynika z niego m.in., że rocznie wszczynanych jest w Polsce około tysiąca postępowań w sprawach o to przestępstwo.

1 IV – Rozwiązano Zarząd Administracyjno-Gospodarczy (ZAG) KGP. Jego kompetencje przejęło Biuro Logistyki Policji (BLP), składające się obecnie z ośmiu wydziałów (Finansowego, Gospodarki Transportowej, Uzbrojenia i Techniki, Gospodarki Kwatermistrzowskiej, Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, Remontów i Konserwacji, Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych i Ogólnego) oraz Samodzielnej Sekcji Magazynów, Zespołu Obsługi Prawnej i Grupy Stanowisk Samodzielnych.

17 IV – Starszy sierżant Marek Staśkiewicz, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (woj. wielkopolskie), w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zatrzymywał do kontroli samochód osobowy. Jego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, potrącając śmiertelnie 40-letniego policjanta. W okresie służby w Policji st. sierż. Staśkiewicz był wielokrotnie wyróżniany przez komendanta wojewódzkiego i miejskiego Policji w Lesznie za wzorową służbę. Pośmiertnie został mianowany do stopnia młodszego aspiranta oraz odznaczony Krzyżem za Dzielność.

19 IV – Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał pierwszych siedmiu komendantów wojewódzkich Policji w nowej strukturze podziału terytorialnego kraju. Wszystkie nominacje były uzgodnione z wojewodami, którzy od początku roku odpowiadali za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Funkcje te objęli: w Białymstoku – mł. insp. Jan Kulesz, w Gdańsku – nadinsp. Stanisław Białas, w Gorzowie Wlkp. – podinsp. Leszek Szreder, w Katowicach – insp. Mieczysław Kluk, w Krakowie – podinsp. Eugeniusz Szczerbak, w Łodzi – insp. Tadeusz Ławniczak, w Radomiu (woj. mazowieckie) – insp. Zdzisław Marcinkowski.

28 IV – Minister SWiA Janusz Tomaszewski powołał kolejnych komendantów wojewódzkich Policji. Funkcje te objęli: w Szczecinie – mł. insp. Andrzej Gorgiel, w Kielcach – insp. Tadeusz Cielecki, w Lublinie – mł. insp. Zbigniew Głowacki, w Olsztynie – podinsp. Janusz Tkaczyk, w Rzeszowie – podinsp. Kazimierz Kędzierski, w Bydgoszczy – podinsp. Andrzej Kaszubowski. Komendantem stołecznym Policji został insp. Antoni Kowalczyk.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP