Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Szanowne Policjantki, Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji Emeryci i Renciści Policyjni W trudnej, policyjnej służbie święta są szczególnie ważne – przynoszą bowiem otuchę i nadzieję. Ma to ogromne znaczenie dla tych, którzy nieraz musieli stanąć oko w oko z ludzkimi tragediami i problemami. Ale w ten szczególny czas Świąt Wielkiejnocy, kiedy przyroda budzi się do życia, odradza się także wiara w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Dla wielu z Was okres świąt będzie zarazem okresem służby pełnionej dla dobra nas wszystkich zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dziękuję Wam serdecznie za to poświęcenie, gdy często narażacie życie i zdrowie dla ratowania drugiego człowieka. To właśnie takie czyny szczególnie pozwalają odzyskać wiarę w dobro i człowieczeństwo. Jako szefa formacji cieszą mnie niezmiennie wysokie wskaźniki poparcia społecznego dla naszych działań i ogólnie wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli naszego kraju. Najnowsze badania pokazały, że Policję pozytywnie ocenia aż 3/4 społeczeństwa, co sprawiło, że w rankingu instytucji publicznych cieszących się największym zaufaniem znaleźliśmy się na pierwszym miejscu, poprawiając też nasz ubiegłoroczny wynik z marca. To wyrażony w liczbach profesjonalizm Państwa działań, świadectwo skuteczności w tym, co uznaliśmy niegdyś za najważniejsze, czyli prospołecznego nastawienia Policji, a także permanentnego samodoskonalenia się i rozwoju służby.

Warto pamiętać, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, do której etosu i tradycji odwołuje się współczesna polska Policja. Dlatego też jest to rok szczególny, który w dwójnasób powinien być dobry dla naszej formacji, czego życzę wszystkim policjantom, pracownikom i emerytom.

Przede wszystkim jednak życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i da siłę do pokonywania przeciwności życia oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK