Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

SEKRETARZ STANU W MSWiA Jarosław Zieliński

Szanowni Państwo Policjantki i Policjanci Pracownicy Policji Zbliżające się Święta są dobrą okazją, aby po raz kolejny podziękować funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym polskiej Policji za codzienną, profesjonalną służbę dla naszego bezpieczeństwa.

Wstępując w szeregi Policji, złożyliście ślubowanie, w którym zobowiązaliście się służyć wiernie Narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli nawet z narażeniem życia, dochować wierności konstytucyjnym organom państwa, strzec honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tylko szczególne zawody wymagają złożenia tak odpowiedzialnej przysięgi. Codziennie udowadniacie, że przyrzeczenie to wzięliście głęboko do serca. Obchodzony w tym roku jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej w sposób szczególny zachęca do umacniania policyjnego etosu.

Dzięki takiej postawie i rzetelnemu wypełnianiu przydzielonych Wam obowiązków Polacy czują się bezpiecznie. Z badań opinii publicznej wynika, że 86 proc. mieszkańców naszego kraju uważa Polskę za kraj bezpieczny, a 93 proc. ma poczucie bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Policja cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Z ostatniego sondażu wynika, że aż 75 proc. Polaków dobrze ocenia Waszą pracę. Są to najlepsze wyniki od 1990 roku, kiedy została powołana ta formacja.

Ci, którzy posługując się nieprawdziwymi zarzutami, uderzają w dobre imię Policji, powinni zrozumieć, że szkodzą w ten sposób wspólnemu bezpieczeństwu. Jest ono jedną z najważniejszych wartości, które wszyscy cenimy i których wszyscy potrzebujemy. Policja zapewnia bezpieczeństwo jednakowo wszystkim obywatelom niezależnie od ich poglądów politycznych, wszyscy więc powinniśmy ją wspierać i wzmacniać jej kondycję. Próby zbijania kapitału politycznego na atakach na Policję nie przyniosą nikomu korzyści.

Systematyczna poprawa sytuacji w Policji dzięki wdrażanemu programowi modernizacji służb mundurowych, w tym podwyżkom uposażeń i wynagrodzeń, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Z serca życzę spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych oraz przeżycia ich zgodnie z wielowiekową tradycją w duchu głębokiej wiary, która daje nadzieję na życie wieczne. Wszyscy mamy świadomość, że radość tych świątecznych dni w dużej mierze zależy od tych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Możemy zawsze na Was liczyć, dlatego słowa szczególnej wdzięczności kieruję do tych, którzy pozostaną podczas Świąt na posterunku swoich obowiązków wobec Ojczyzny i jej obywateli. Niech będzie ona chociaż częściową rekompensatą za to, że nie będzie Wam dane w pełni spędzać świątecznego czasu wśród swoich najbliższych. Niech te Święta przyniosą wszystkim nową energię, otuchę i wiarę w to, co przed nami.

 

Z wyrazami szacunku i świątecznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński