Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dzień Bezpiecznego Internetu

W 2004 roku Komisja Europejska zainicjowała propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Od tej pory w Europie i na świecie jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce od 2005 roku jego organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Wobchodach DBI uczestniczą szkoły, organizacje pozarządowe, media, firmy i osoby prywatne, organizując lokalnie zajęcia edukacyjne, kampanie informacyjne, konkursy i happeningi. Od lat celem takich inicjatyw jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach, jakie mogą spotkać w sieci dzieci i młodzież. Podstawowym elementem programu jest przybliżanie tej tematyki rodzicom, nauczycielom i wychowawcom oraz nagłaśnianie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa on-line.

KONFERENCJA

Centralnym punktem tegorocznych obchodów DBI była konferencja pod hasłem „Działajmy razem”, zorganizowana w Warszawie 5 lutego br. pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji i Rzecznika Praw Obywatelskich. Skierowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów i zgromadziła blisko 700 osób.

Temat przewodni konferencji zwraca uwagę na potrzebę współpracy dostawców treści i usług internetowych  z rodzicami, nauczycielami, decydentami i specjalistami różnych sektorów i branż, która połączy wszystkich w zaangażowaniu się do działań podnoszących bezpieczeństwo przy korzystaniu z internetu. Prelegenci w wystąpieniach podkreślali, że przeciwdziałanie szkodliwym treściom w sieci, hejtowi, cyberprzemocy czy uzależnieniom ma większą siłę oddziaływania, jeśli dzieci i młodzież będą znać zagrożenia i nauczą się rozróżniać świat realny od wirtualnego. Do wprowadzania pozytywnych zmian w sieci powinny włączać się instytucje i organizacje centralne i lokalne. Na stronie organizatorów DBI zarejestrowano ponad 3300 inicjatyw w całym kraju, w których uczestniczy też Policja.

Policjanci wykorzystują każdą dostępną formę zwrócenia uwagi na problem bezpieczeństwa w sieci, dlatego aktywnie biorą udział w takich przedsięwzięciach, jak obchody DBI. Policjanci prowadzą wiele działań profilaktycznych przez cały rok i nie sposób opisać ich wszystkich inicjatyw. Dla przykładu przedstawiamy działania, jakie są realizowane w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu w dwóch województwach leżących na przeciwległych krańcach Polski.

DBI Z LUBUSKĄ POLICJĄ

Lubuscy policjanci, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 r., od 4 do 8 lutego przeprowadzili w szkołach województwa 420 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami i nauczycielami. W Zielonej Górze i Słubicach spotkali się z młodymi ludźmi podczas kwalifikacji wojskowej, natomiast w Gorzowie Wlkp. przygotowano dla młodzieży pokaz filmu o cyberprzemocy pt. „Przytul mnie”. Po filmie odbyła się dyskusja na temat hejtu w internecie, jego konsekwencjach oraz obrony przed tzw. mową nienawiści.

Także w ramach obchodów DBI Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ogłosił dla uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych woj. lubuskiego Konkurs na MEM profilaktyczny dot. przeciwdziałania cyberprzemocy. Jego rozstrzygnięcie  odbędzie się 7 marca br. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepsze MEM-y zostaną wykorzystane w kampaniach informacyjno-edukacyjnych policji lubuskiej.

DBI NA PODLASIU

Konkurs fotograficzny „NIEbezpieczny INTERNET”, III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień od Internetu, ogłoszonego przez monieckich policjantów, oraz działania „Cyfrowego Patrolu” białostockich funkcjonariuszy to przykłady działań zorganizowanych na terenie całego garnizonu podlaskiego w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem!”.

Przez cały rok podlaska policja prowadzi działania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zasad korzystania z Internetu, realizując programy profilaktyczne: „Cyberzagrożenia” – KMP w Białymstoku, „CYBERPRZEMOC – jak być bezpiecznym w sieci” – KPP w Sokółce, „Świadomi i Bezpieczni w Wielkiej Sieci” – KPP w Siemiatyczach oraz „Bez nienawiści w realu i na portalu” – KPP w Mońkach. Inicjowane są spotkania profilaktyczne z młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną, konkursy plastyczne, turnieje wiedzy oraz przedstawienia profilaktyczne przygotowane przez uczniów, gdyż tylko systematyczna edukacja przynosi wymierne korzyści. Do tegorocznych działań włączyły się również ośrodki kuratorskie przy sądach rejonowych, Pracownia Orange w Wysokiem Mazowieckiem oraz białostocka delegatura Urzędu Komunikacji. Wydział Prewencji KWP w Białymstoku współpracuje również z instytucjami, uczelniami wyższymi celem edukowania w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, co jest ważnym aspektem wychowawczym przeprowadzonych działań profilaktycznych. 

KCh

podinsp. Anna Księżak-Nowak
Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

Katarzyna Gromadzka
Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

zdj. KWP w Białymstoku