Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Marzec 1929

• Powoli, ale systematycznie wzrasta liczba pojazdów służbowych w policyjnej formacji. W marcu KG PP zakupiła 10 samochodów marki Chevrolet Sport Touring (USA), 10 motocykli Harley Davidson (USA, 4-osobowy) oraz 300 rowerów (z poznańskiej fabryki „Inventia”). W ten sposób w inwentarzu taboru kołowego polskiej policji odnotowano blisko 150 samochodów osobowych, 50 ciężarowych, 30 motocykli i około 800 rowerów.

4 III – W Szkole Oficerskiej PP w Warszawie odbyła się uroczystość zamknięcia pierwszego – po przeprowadzonej reformie szkolnictwa policyjnego – kursu oficerskiego. Ukończyło go 84 słuchaczy, w tym z wynikiem bardzo dobrym – 8, dobrym – 63, dostatecznym – 9, z poprawkami – 4. Świadectwa ukończenia kursu wręczył absolwentom komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski. Życzył też swoim podkomendnym dalszych sukcesów w służbie dla dobra ojczyzny.

19 III – Wzorem lat ubiegłych cały korpus policyjny uroczyście świętował imieniny pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W przeddzień święta do Warszawy przybyły delegacje ze wszystkich komend wojewódzkich, aby wspólnie z komendantem głównym PP złożyć marszałkowi hołd. W dniu imienin komendant główny w otoczeniu delegacji przybył do Belwederu, gdzie na ręce pierwszego wiceministra spraw wojskowych złożył dla Marszałka Piłsudskiego życzenia oraz album pamiątkowy, zawierający adres p. komendanta głównego i depesze od wszystkich komendantów wojewódzkich powiadamiające, że cała policja – jak jeden mąż – dla uczczenia imienin Pierwszego Marszałka Polski zapisała się na członków LOPP [Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej] oraz Komitetu Floty Narodowej.

23 III – Z apelem o udostępnienie historycznych dokumentów dotyczących udziału funkcjonariuszy PP w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., zwrócił się do swych podkomendnych płk Jagrym-Maleszewski, komendant główny PP, w okólniku nr 7228/29. Zebrany w ten sposób archiwalny materiał zostanie wykorzystany do opracowania przez Wojskowe Biuro Historyczne obszernej monografii dokumentującej sowiecką agresję na Polskę oraz heroiczne zmagania polskich oddziałów (w tym funkcjonariuszy Policji Państwowej) z bolszewickim najeźdźcą.

 

40 LAT TEMU

Marzec 1979

• Olbrzymie tereny kraju dotknięte zostały powodzią wskutek niespotykanego dotąd wylewu Wisły, Warty, Bugu, Narwi i innych rzek, które wystąpiły z brzegów. Pod wodą znalazły się znaczne obszary łąk i gruntów uprawnych. Trzeba było ewakuować tysiące rodzin. Szczególnie trudna i dramatyczna sytuacja wystąpiła w województwach: ostrołęckim, ciechanowskim i łomżyńskim. Na terenach objętych powodzią w dzień i noc walczyło z żywiołem tysiące żołnierzy WP, funkcjonariuszy MO, strażaków oraz ludność cywilna.

• W Boguchwale (woj. rzeszowskie) oddano do użytku nowy dwukondygnacyjny posterunek MO, wyposażony we wszystkie niezbędne do funkcjonowania urządzenia i instalacje. Jego wykonawcą były Zakłady Remontowo-Budowlane KW MO w Rzeszowie, które społecznie wspierali przedstawiciele lokalnych władz i załogi zakładów pracy. Samorzutnie i bez liczenia godzin przepracowanych na budowie, przed i po służbie, angażowała się również cała załoga posterunku.

• W Warszawie obradował VII Zjazd Ligi Kobiet, który podsumował czteroletnią działalność tej organizacji i wytyczył w przyjętej uchwale zadania na lata 1979–1982. Wśród uczestniczek zjazdu były 33 delegatki Koła Rodziny Milicyjnej.

• Sierżant Mieczysław Białkowski, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KW MO w Kielcach, pełniący wraz z dwoma społecznymi inspektorami rd. służbę w pobliżu zapory na zalewie „Rejów” w Skarżysku Kamiennej, usłyszał w pewnej chwili przeraźliwy krzyk kobiety wołającej o pomoc, dolatujący znad zamarzniętego rozlewiska. Milicjant bez wahania ruszył na ratunek, dostrzegając szamoczącą się w lodowatej wodzie, wśród kawałków popękanego lodu, małą dziewczynkę. Sierż. Białkowski błyskawicznie wskoczył do wody, ratując 8-letnią Grażynkę przed utonięciem.

• W Szkole Podoficerskiej MO w Pile gościł komendant główny MO gen. bryg. Stanisław Zaczkowski. Spotkał się z kadrą dydaktyczną SP i słuchaczami, których zapoznał ze strukturą przestępczości w kraju, omówił czynniki determinujące określone kategorie przestępstw oraz nakreślił aktualne kierunki działania formacji.

 

20 LAT TEMU

Marzec 1999

• Grupa posłów AWS złożyła w Sejmie RP projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Autorzy projektu postulują, aby używanie samochodu w stanie nietrzeźwości było kwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia. Proponują także wprowadzenie kary konfiskaty pojazdu pijanego kierowcy, po sądowym wyroku.

3 III – W Warszawie, pod przewodnictwem posła Pawła Jarosa (AWS), obradował sejmowy Zespół ds. Policji. Dyskutowano nad problemami płacowymi i socjalnymi funkcjonariuszy, stanem bezpieczeństwa po reformie administracji państwowej, w tym m.in. bezkarnością handlarzy narkotykami na terenie zlikwidowanych województw, gdzie przestały działać ogniwa do walki z tą patologią. Krytycznie oceniano też reformę służby zdrowia, która utrudniła policjantom dostęp do lekarza (m.in. przez zlikwidowanie niektórych ambulatoriów w policyjnych jednostkach).

3 III – Minister SWiA Janusz Tomaszewski oraz szef resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Jurij Krawczenko podpisali w Kijowie umowę o wspólnym zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Współpraca między polską policją i ukraińską milicją obejmować będzie zwłaszcza działania operacyjne oraz wymianę informacji.

10–11 III – Policjanci z KWP we Wrocławiu i funkcjonariusze Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali działający na znaczną skalę kanał przerzutu imigrantów z Polski do Niemiec. Zatrzymano 29 osób, którym zarzucono nielegalne przeprowadzenie przez granicę polsko-niemiecką 3880 obywateli Somali, Bangladeszu, Afganistanu, Indii, Sri Lanki i Pakistanu.

12 III – W KGP podpisano porozumienie z Federalnym Biurem Śledczym USA (FBI) w sprawie umożliwienia polskiej Policji bezpośredniego dostępu do amerykańskich baz danych, dotyczących skradzionych samochodów i łodzi.

25 III – Sierżant sztabowy Mariusz Ilnicki, starszy policjant Oddziału Prewencji Policji z Gorzowa Wlkp. zginął od kul na drodze E-65 Zielona Góra – Świebodzin, kiedy nocą podjął pościg za bandytami uciekającymi samochodem Renault 19. To z niego posypały się strzały.

 

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP