Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polska was potrzebuje

28 lutego br. po raz pierwszy od 2000 r. i dopiero drugi raz w historii prezes Rady Ministrów uczestniczył w promocji na pierwszy stopień oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W obecności premiera Mateusza Morawieckiego promowano 166 funkcjonariuszy, w tym 13 kobiet.

Dzień wcześniej kadra kierownicza Policji, promowani oficerowie oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie uczestniczyli w mszy świętej w intencji społeczności akademickiej WSPol. oraz absolwentów promowanych na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Uroczystość promocji poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie (obecnie Twer). Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddali premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim, sekretarzem stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim, sekretarz stanu w KPRM Joanną Kopcińską, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Markiem Suskim, I zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, a także wicewojewodą warmińsko-mazurskim Sławomirem Sadowskim i komendantem rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim.

Na uroczystość promocji, którą zorganizowano w auli im. Władysława Stasiaka WSPol. w Szczytnie, licznie przybyli najbliżsi mianowanych funkcjonariuszy, którzy  poczuli się wyróżnieni, gdy dowiedzieli się, że na promocji obecny będzie premier Mateusz Morawiecki.

Po złożeniu meldunku, wprowadzeniu sztandarów oraz odegraniu hymnu, zebranych na uroczystości powitał komendant rektor WSPol. w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, podkreślając znaczenie właśnie tej uroczystości, ponieważ odbywa się w 100. rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej. Patrząc na stojących przed nim funkcjonariuszy, wyraził przekonanie, że nowo mianowani podkomisarze Policji sprostają powierzonym im obowiązkom i nie zawiodą pokładanego w nich zaufania. 

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski Policji aktu promowania absolwentów dokonali – na dwie szable – komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Po mianowaniu ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla nowych oficerów Policji udzielili przedstawiciele duchowieństwa. Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że to Policja jest gwarantem bezpiecznego życia i aby Polacy czuli się coraz bezpieczniej, musi być sprawna i nowoczesna, a służy temu m.in. realizowany obecnie program modernizacji służb mundurowych.

– Jestem pewien, że dzisiaj wypromowani oficerowie będą stanowili nową kadrę polskiej Policji i będą również kierowali się patriotyzmem, który jest fundamentem zachowania wszystkich służb – powiedział premier, a zwracając się wprost do nowo promowanych, dodał: – Drodzy oficerowi Policji polskiej. Bądźcie czujni, odważni, sprawiedliwi. Polska was potrzebuje.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie tego roku, w którym przypada jubileusz powołania polskiej policji, a zwracając się do zebranych, dodał:

– Wybraliście wyjątkowo trudny, wymagający poświęceń zawód, ale jest to służba wyjątkowo piękna, bo za waszym poświeceniem idzie ogromna wdzięczność wszystkich Polaków. Wysokie poczucie bezpieczeństwa to zasługa każdego z obecnych tu pań i panów policjantów. Przed wami bardzo trudne zadanie, bo dziś, gdy gwiazdki oficerskie pojawiły się na waszych pagonach, również wy musicie być wzorem dla tych, którzy zostaną powierzeni waszej oficerskiej opiece. Polacy, rodacy są wam wdzięczni, za wasz trud i wasze poświęcenie.

Z kolei sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński zapewnił funkcjonariuszy, że tworzą taką Policję, jakiej oczekuje społeczeństwo. Taką, która jest blisko ludzi i dla ludzi, groźna dla przestępców, a przyjazna dla uczciwych obywateli. Wiceminister przywołał także słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.

– Dedykuję państwu nowym oficerom to zdanie, bo jest bardzo znaczące. Mam przekonanie, że w waszej służbie będziecie kierować się honorem, godnością i postawą najwyższego zaangażowania w służbę naszej ojczyźnie – powiedział Jarosław Zieliński.

Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, zwracając się do oficerów, pogratulował im awansu oraz podziękował za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

– Jako absolwent tej uczelni mam świadomość, ile was to kosztowało. Na pewno zapamiętacie ten dzień także ze względu na niezwykłych gości, którzy do nas przybyli, z panem premierem i panem ministrem MSWiA na czele, a także nadzorującym Policję sekretarzem stanu w MSWiA. To również wielki szacunek i docenienie waszego trudu – powiedział szef Policji i dodał: – Wierzę w to, że ten potencjał, który tutaj zdobyliście w trakcie nauki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, bardzo wam pomoże w kierowaniu tą coraz bardziej profesjonalną formacją.

Komendant główny Policji zwrócił się także do rodzin i najbliższych osób promowanych tego dnia funkcjonariuszy.

– Wspierajcie ich dalej, dzisiaj macie powody do dumy z waszych najbliższych, ale wierzę, że tych powodów do dumy nie będzie wam brakowało w każdym następnym dniu ich służby – zakończył swoje wystąpienie szef Policji.

W imieniu promowanych głos zabrała podkom. Justyna Andrzejewska. Podziękowała władzom uczelni oraz kadrze naukowo-dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w edukację nowo mianowanych oficerów.

– Dzisiaj na naszych pagonach pojawiły się upragnione gwiazdki. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, która będzie na nas spoczywać. Jestem pewna, że służąc w różnych regionach kraju, będziemy najlepszymi ambasadorami naszej formacji i korpusu oficerskiego – zapewniła podkom. Justyna Andrzejewska. 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci oficerów polskiej Policji. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złożył wpis w Księdze Pamiątkowej uczelni. Oprócz wcześniej wymienionych gości w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa z biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej ks. bp. dr. Januszem Ostrowskim na czele, rektorzy komendanci szkół wyższych służb mundurowych MSWiA oraz MON, a także komendant BSWP, komendanci wojewódzcy i komendant stołeczny Policji, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z WSPol.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor