Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w KGP

26 lutego br. w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyły się jednocześnie dwie uroczystości: pożegnanie przechodzących w stan spoczynku zastępców komendanta głównego Policji oraz powołanie nowych.

Na uroczystości obecni byli m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, sekretarze stanu w MON Tomasz Zdzikot i Marek Łapiński, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, kapelan prawosławny Policji ks. Andrzej Bołbot, naczelny kapelan i ewangelicki biskup wojskowy ks. biskup płk Mirosław Wola, I zastępca prokuratora generalnego i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, poseł na Sejm RP i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Grzegorz Piechowiak, szef Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celnej Marian Banaś, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka, komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, ówczesny komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora oraz inspektor nadzoru wewnętrznego Andrzej Sprycha, a także przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji oraz komendanci szkół Policji.

POŻEGNANIE

Zgodnie z ceremoniałem pożegnanie rozpoczęło się od złożenia meldunku ministrowi SWiA i wniesienia sztandaru Komendy Głównej Policji. Jako pierwszy głos zabrał minister Joachim Brudziński, który podziękował odchodzącym w stan spoczynku zastępcom szefa Policji, nadinspektorom Andrzejowi Szymczykowi i Janowi Lachowi, za ich poświęcenie.

– Panowie Generałowie, za te lata poświęcone polskiej Policji, a tak naprawdę poświęcone naszym współrodakom, obywatelom, w pas Wam się kłaniam, z całego serca dziękuję za Waszą służbę i pracę. Było dla mnie zaszczytem móc pełnić funkcję Ministra SWiA, mając świadomość, że tacy policjanci stoją na czele tych jakże ważnych pionów, pionu kryminalnego i pionu prewencji. Przypomniał też ich zasługi podczas operacji zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży czy szczytu NATO. W podobnym tonie wypowiedzieli się również były minister SWiA, a obecnie szef MON, Mariusz Błaszczak oraz wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, którzy wspominali także swoje pierwsze spotkania z ustępującymi komendantami i najbardziej warte zapamiętania chwile ze współpracy z nimi.

– To były trzy lata wytężonej pracy. Pamiętam, jak w połowie lutego 2016 roku zorganizowaliśmy z inspektorem Andrzejem Szymczykiem pierwszą konferencję, na której chcieliśmy podziękować „łowcom cieni” za zatrzymanie zabójcy na Malcie – wspominał minister Błaszczak. – To była zasługa policjantów, ale też nadzorującego pion kryminalny komendanta Andrzeja Szymczyka. Byłem wówczas dumny, że jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji i że funkcjonariusze polskiej Policji są tak skuteczni.

Z kolei Jarosław Zieliński odniósł się do okresu wdrażania zmian w Policji przed trzema laty i koniecznością zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. Wtedy to zaczęła się jego współpraca z ustępującymi obecnie komendantami, szczególnie nadinsp. Janem Lachem. – Za to, że wszystko przeprowadzono profesjonalnie, zarówno podczas ŚDM, jak i kolejnych dużych zabezpieczeń, szczególnie dziękuję temu, kto bezpośrednio nadzorował te operacje – nadinsp. Janowi Lachowi.

Również biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek podziękował odchodzącym komendantom za wspaniałą współpracę i służbę ojczyźnie. Przekazał im też medal pamiątkowy, wybity z okazji 100-lecia Ordynariatu Polowego.

Następnie głos zabrał komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podkreślił, że z całą pewnością te trzy lata niezliczonego, wspólnie spędzonego czasu to był bardzo ważny czas dla polskiej Policji i ponad wszelką wątpliwość służba obu generałów w sposób szczególny zapisała się na kartach historii. Podziękował swoim zastępcom za świetną robotę, podkreślając, że jest dumny, iż miał zaszczyt współpracować z takimi ludźmi. Życzył im, aby zdołali zrekompensować swoim najbliższym nieobecność i zaangażowanie, z jakim oddawali się policyjnej służbie przez blisko 30 lat.

Ustępujący I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk pożegnał się z przełożonymi i podwładnymi, dziękując im za wspólną pracę.

– Szanowni Państwo, nie żałuję ani jednego dnia i jestem wdzięczny losowi za każdy dzień z tych 26 lat służby. Początkowo była dla mnie wielką przygodą, z czasem przeobrażała się w olbrzymią odpowiedzialność za siebie, ale również za ludzi, którymi miałem zaszczyt dowodzić.

Z kolei nadzorujący dotychczas pion prewencji nadinsp. Jan Lach powiedział m.in., że na co dzień w Policji mamy do czynienia z trudnymi decyzjami, jednak jedną z najtrudniejszych  jest decyzja o odejściu w stan spoczynku.

– Było dla mnie wielkim zaszczytem i honorem służenie na stanowisku zastępcy komendanta głównego Policji. Jestem zaszczycony, że na swojej drodze służbowej spotkałem tak wspaniałych ludzi. Za wszystko Wam, Szanowni Państwo, dziękuję.

POWITANIE

Po wystąpieniach ustępujących komendantów przyszedł czas na odczytanie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu z dniem 27 lutego br.:

• nadinsp. Dariusza Augustyniaka, dotychczasowego zastępcy komendanta Głównego Policji, na stanowisko I zastępcy komendanta głównego Policji;

• nadinsp. Kamila Brachę, dotychczasowego komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji ds. kryminalnych;

• mł. insp. Tomasza Szymańskiego, dotychczasowego I zastępcę komendanta stołecznego Policji, na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji ds. prewencji. 

Jako pierwszy głos zabrał nowy I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który powiedział, że o sile polskiej Policji stanowią zarówno policjanci i pracownicy, ale też jej kierownictwo – ludzie obdarzeni niezwykłą osobowością i charyzmą. Zwracając się do ustępujących komendantów powiedział: – Jest mi niezwykle miło w tym momencie podziękować moim wspaniałym Kolegom za to, że miałem honor i przyjemność pełnienia razem z nimi służby. – Na zakończenie zwrócił się też do szefa Policji: – Panie Komendancie Główny Policji zobowiązuję się, że postaram się dotrzymać Panu kroku.

Z kolei nowo powołany zastępca komendanta głównego Policji ds. kryminalnych nadinsp. Kamil Bracha podziękował za to wielkie wyróżnienie, a zarazem dodał, że to ogromny obowiązek.

– Poprzeczka jest naprawdę wysoko ustawiona i postaram się jej ani na chwilę nie obniżyć – zobowiązał się nowy zastępca KGP. W podobnym tonie wypowiedział się też mł. insp. Tomasz Szymański, podkreślając, że powołanie na to stanowisko jest dla niego zaszczytem i dużym wyzwaniem.

– Obiecuję, że postaram się sprostać temu zadaniu i nie zawieść powierzonego mi zaufania.

PM/mw/ar
zdj. Jacek Herok