Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uwaga! Hezbollah!

W połowie lutego w Warszawie ma się odbyć konferencja w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Jednym z zagadnień ma być program rakietowy i nuklearny Iranu. Władze tego państwa dość stanowczo wyraziły niezadowolenie z samego faktu organizacji konferencji, jak i z roli Polski w planowanym przedsięwzięciu. A specjaliści od bezpieczeństwa jak słyszą Iran, to myślą Hezbollah.

Hizb-Allah, czyli Partia Boga, na przestrzeni prawie trzydziestu lat, jakie minęły od jej powstania, przekształciła się z niewielkiej, finansowanej przez Iran bojówki uczestniczącej w libańskiej wojnie domowej w potężną, obracającą miliardami dolarów organizację stanowiącą państwo w państwie. I mającą do powiedzenia w Libanie tyle samo, co legalny rząd, jeśli nie więcej. Jest to o tyle niezwykłe, że kierowana przez Hasana Nasr Allaha organizacja uznawana jest przez wiele państw, z USA na czele, za organizację terrorystyczną.

Hezbollah prowadzi działalność niezwykle różnorodną: terrorystyczną, militarną, przestępczą, ale także społeczną, gospodarczą i charytatywną. Z punktu widzenia służb policyjnych najbardziej intersująca jest oczywiście działalność przestępcza. To głównie przemyt i handel narkotykami w skali globalnej, pranie pieniędzy oraz czerpanie korzyści z nielegalnej imigracji. Ta działalność będzie się nasilać, bo choć Hezbollah jest hojnie finansowany przez Teheran, to organizacja musi zapewnić sobie także inne źródła dochodów na wypadek gwałtownego pogorszenia się sytuacji finansowej państwa ajatollahów.

Ale w sytuacji pogorszenia relacji z Iranem oraz zacieśniania stosunków z USA warto też uważnie przyjrzeć się Partii Boga jako organizacji terrorystycznej. Hezbollah nie jest tak znany, jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie, dlatego tak cenna jest publikacja Krzysztofa Domerackiego Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Ta wydana w 2018 r. książka prezentując Hezbollah koncentruje się na zagrożeniach, jakie organizacja stanowi i może stanowić w przyszłości dla społeczności muzułmańskiej, Bliskiego Wschodu i świata. W kontekście wspomnianej na początku konferencji, ale także coraz liczniejszej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jak ostrzeżenie brzmi przypuszczenie autora, że Partia Boga może przeprowadzać w Europie zamachy terrorystyczne, szczególnie jeżeli będą bezpośrednio zagrożone interesy Iranu. Pod swoją bądź tzw. fałszywą flagą, by np. nie kompromitować swojego protektora. A na potwierdzenie tego, że jest w stanie, autor przywołuje analizy M. Levitta opublikowane w Hezbollah. The Global Footprint of Lebanon’s Party of God, z których wynika, że organizacja posiada możliwości przeprowadzenia działań w każdym miejscu w Europie.

KLAUDIUSZ KRYCZKA

Krzysztof Domeracki:
Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe,
Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2018