Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ku czci patronów

Zgodnie z „Koncepcją zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej”, w kilku garnizonach odbyły się uroczystości upamiętniające nadanie imienia poszczególnym komendom wojewódzkim, koordynowane przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Towarzyszyło im wystawienie spektaklu „Służba”, przygotowanego przez Amatorską Scenę Policyjną „Na Posterunku”, działającą pod auspicjami Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Dyrektor BKS KGP insp. dr Iwona Klonowska oraz dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof Musielak po każdym spektaklu zachęcali do podejmowania podobnych, lokalnych inicjatyw.

Łódź – Janusz Zygmunt Jagrym Maleszewski

Tablica poświęcona patronowi łódzkiej policji została odsłonięta 4 września br. Uroczystość zgromadziła współczesnych policjantów, ale także krewnych przedwojennych stróżów prawa. Odsłonięcia tablicy dokonali: komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dariusz Rogut i prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski.

O Jagrymie Maleszewskim pisaliśmy w lipcowym wydaniu naszego pisma w materiale „Tablica komendanta głównego”, który był relacją z Czarnocina, gdzie także wmurowano tablicę ku jego czci. Przypomnijmy – Czarnocin w województwie łódzkim to miejsce urodzin Janusza Maleszewkiego. Zygmunt Jagrym to jego pseudonim z czasów Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 1926–1935 był komendantem głównym Policji Państwowej. Jego żona Jadwiga Maria organizowała przedwojenne Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna” i była jego pierwszą przewodniczącą.

Gdańsk – Stanisława Filipina Paleolog

Uroczystość przed KWP w Gdańsku odbyła się 28 września. Przed tablicą kwiaty złożyli  komendant wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk i dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof Musielak.

Stanisława Filipina Paleolog od 1925 r. tworzyła, organizowała i kierowała policją kobiecą, która powstała w strukturach PP. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w konspirację, współorganizowała Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Była ministrem w rządzie na uchodźstwie.

Radom – Marian Borzęcki

Tablica ku czci patrona mazowieckich policjantów została odsłonięta 4 października w Sali Konferencyjnej KWP zs. w Radomiu. Dokonali tego szef KWP zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof Musielak i wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Marian Borzęcki był komendantem głównym Policji Państwowej w latach 1923–1926. To jego po przewrocie majowym zastąpił wierny Piłsudskiemu Janusz Maleszewski. Po zwolnieniu z policji Marian Borzęcki był m.in. wiceprezydentem Warszawy. Po wybuchu II wojny światowej działał w konspiracji. Aresztowany został przez Niemców już w marcu 1940 r. Trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie został zamordowany.

Opole – Piotr Jesień

Tablicę przy wejściu do budynku KWP w Opolu odsłonił 8 października szef garnizonu opolskiego nadinsp. Jarosław Kaleta wraz ze Stanisławem Małyską, który reprezentował rodzinę przedwojennego policjanta.

Sierż. Piotr Jesień służył w Policji Państwowej od lipca 1919 r. do wybuchu II wojny światowej. W wojnie obronnej Polski walczył z Niemcami, a po wycofaniu się na Wschód został aresztowany przez sowieckie NKWD. Uciekł z niewoli. Działał w Armii Krajowej. Po wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich na polecenie AK wstąpił do Milicji Obywatelskiej, gdzie starał się wyjaśnić losy aresztowanych kolegów z konspiracji. W kwietniu 1945 r. został aresztowany przez komunistów. Następnego dnia po aresztowaniu już nie żył, choć rodzinie przekazano informację, że przewieziono go do Katowic. Śledztwo w sprawie śmierci przedwojennego policjanta umorzono. Do dzisiaj nieznane jest miejsce ukrycia jego ciała. 

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Adam Kolasa, Michał Sienkiewicz,Rafał Jeżak i Dariusz Świątczak