Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Świat nauki dla Policji

– Policjantów jest 100 tysięcy, ludzi w kraju 38 milionów. Siłą rzeczy nie możemy być wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Ale jesteśmy właśnie tam, gdzie ludzie nam pokażą, gdzie chcą, byśmy byli. Do takiej komunikacji służy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Tymi słowami zwrócił się komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 24 października br. do uczestników konferencji pn. „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”. Spotkanie zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, by dyskutować na temat kontaktu Policji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz by zaprezentować pierwszą publikację naukową o tej tematyce.

KMZB

to interaktywne narzędzie pozwalające służbom porządkowym zapoznać się z najważniejszymi zagrożeniami występującymi w konkretnych miejscach. Jej konstrukcja pomaga obywatelom dzielić się z Policją wiedzą o potencjalnych zagrożeniach, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w ich otoczeniu. Informacje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, demoralizacji nieletnich, aktach wandalizmu czy źle oznaczonej infrastrukturze drogowej są weryfikowane przez policjantów.

– Obywatele, troszcząc się o bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania, biorą aktywny udział w eliminowaniu lokalnych zagrożeń, wykorzystując KMZB – przekazał mł. insp. Robert Kumor. – Mapa funkcjonuje ponad 2 lata. W tym okresie zarejestrowano ponad 920 tysięcy zgłoszeń przy 1,5 miliona użytkownikach i 5 milionach odsłon. Blisko 50 procent zagrożeń zostało potwierdzonych.

– Obywatel w dowolnym momencie i niemalże w każdym miejscu jest w stanie poinformować o sytuacjach, które uważa za niebezpieczne lub zagrażające normalnemu funkcjonowaniu – mówiła insp. dr Iwona Klonowska. – KMZB nie wymaga skomplikowanej wiedzy informatycznej i to przyczynia się do tak dużej aktywności użytkowników.

– Ludzie nauki pragną służyć Policji, wskazując przez analizę wyników badań możliwości udoskonalania działań tej formacji wpływających na nasze poczucie bezpieczeństwa – zapewniła prof. Jadwiga Stawnicka, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas – bo nasze bezpieczeństwo rodzi się z dialogu z Policją.

– Na konwencji szefów policji z Unii Europejskiej w Hadze przedstawiłem działanie KMZB – mówił komendant główny Policji. – Mapa wzbudziła ogromne zainteresowanie i teraz także europejskie policje chcą mieć to narzędzie u siebie.

Z kolei dyrektor Biura Prewencji Policji KGP mł. insp. Robert Kumor przypomniał, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest, obok zmiany formuły funkcjonowania dzielnicowych wg programu „Dzielnicowy bliżej nas” i przywracania oraz tworzenia posterunków w małych miejscowościach, jednym z filarów uspołecznienia Policji.

W konferencji uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA Anna Rodek, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendanci wojewódzcy Policji: nadinsp. Krzysztof Justyński z Katowic i nadinsp. Jarosław Kaleta z Opola, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, koordynator krajowy KMZB mł. insp. Dariusz Prządka, przedstawiciele kadry naukowej WSPol. w Szczytnie, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu śląskiego, a także uczniowie klas mundurowych.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor

 

Publikacja pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny” autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej i insp. dr Iwony Klonowskiej to vademecum dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób takie narzędzie interaktywne, jak KMZB ułatwia kontakt społeczeństwa z Policją. Autorki nie tylko scharakteryzowały mapę zagrożeń, ale przedstawiły także wyniki badań ankietowych oraz rolę konsultacji społecznych w konstruowaniu obszarów prezentowanych w KMZB.