Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Stok nie jest dla bałwanów

Biuro Prewencji KGP już po raz drugi zorganizowało akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą bezpiecznych zachowań na stokach narciarskich. Jednym z jej elementów był konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Stok nie jest dla bałwanów”. Wzięło w nim udział 3653 uczestników, którzy nadesłali 3702 prace.

Gala finałowa konkursu odbyła się 5 kwietnia br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie. Przybyli na nią m.in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz, prezes Zarządu Fundacji PZU Jolanta Zabarnik-Nowakowska, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego Zuzanna Podgórna, naczelnik Wydziału ds. Organizacji Policji i Straży Granicznej w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA Renata Leoniak, wiceprezes Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tadeusz Widomski, a przede wszystkim laureaci konkursu wraz z rodzicami. Honory gospodarza pełnił naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor.

Policja na stokach narciarskich była już przed wojną. Niestety później nastąpił długi okres nieobecności mundurowych patroli na nartach. Reaktywowano je w 2003 r. Policyjni narciarze pojawili się w województwie małopolskim, aby wkrótce stać się stałym elementem stoków także w innych regionach kraju. Obecnie w sezonie zimowym pełnią służbę w siedmiu garnizonach, ale także na terenie włoskich Alp. Policja na stokach to nie tylko patrole. Prowadzona jest akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, w ramach której przekazywana jest wiedza o właściwych zasadach korzystania z tras i nartostrad. Partnerami przedsięwzięcia w tym roku były: MSWiA, PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, GOPR, TOPR oraz Fundacja PZU.

W sezonie organizowano konkursy, quizy i zabawy dla najmłodszych. Jednym z elementów akcji był trwający od 12 stycznia do 5 marca br. konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”. Jego uczestnicy mieli za zadanie zilustrować zasady dekalogu zachowania reguł FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej). Z mnóstwa nadesłanych prac jury wyłoniło 12 laureatów w trzech grupach wiekowych. W ten sposób przyznano 3 nagrody główne i 9 wyróżnień. Jury postanowiło też przyznać jedno wyróżnienie specjalne.

W najstarszej grupie nagrodę główną otrzymała Amelia Czerczer (15 lat), a wyróżnienia: Monika Iwanicka (16 lat), Roksana Paprzycka (16 lat) i Jan Wiecha (13 lat). Wśród uczestników urodzonych w latach 2007–2009 nagrodę główną przyznano Annie Graczyk (10 lat), a wyróżnienia otrzymali: Maja Florek (10 lat), Joanna Chorąży (11 lat) i Gabriel Gola (10 lat). Wśród najmłodszych artystów, urodzonych w 2010 r. i później, nagrodę główną otrzymał Elliot Polanski (5 lat). Wyróżnienia powędrowały natomiast do: Anny Jarząbek (8 lat), Nikoli Glanowskiej (6 lat) i Michała Tischnera (8 lat). Jury konkursu przyznało także jedno wyróżnienie specjalne, którym uhonorowano Annę Siemską (16 lat).

– Dziękuję wam za zaangażowanie – zwróciła się do laureatów nadinsp. Helena Michalak. – Przez udział w tego typu konkursach pokazujecie, że bezpieczeństwo nie jest wam obce i obojętne. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję rodzicom – bez was pewnie tym najmłodszym byłoby trochę trudno. Jako rodzic – gratuluję, zazdroszczę i dziękuję serdecznie.

Generał Helena Michalak podziękowała także policjantkom i policjantom, którzy uczestniczyli w tym projekcie, oraz partnerom akcji, bez których trudniej byłoby ją przeprowadzić. Przedstawiciele podmiotów współpracujących z Policją przy akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” odebrali z rąk nadinsp. Heleny Michalak okolicznościowe ryngrafy.

Wszyscy chętni mogli obejrzeć pokaz działań AT, przygotowany przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, oraz tresurę psów służbowych w wykonaniu przewodników z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP. Kolejna edycja konkursu za rok! 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor