Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dołącz do nas!

To nie była zwyczajna pogadanka ani nudna prezentacja. Zamiast sloganów i wyrecytowanych regułek policjanci postanowili odwołać się do swoich doświadczeń. Bo rzeczy niesamowite dzieją się każdego dnia i praca, chociaż ciężka, jest też emocjonująca i ekscytująca.

–Chcieliśmy pokazać codzienność, nie sytuacje ekstremalne, momenty graniczne, ale kawałek prawdy o naszej służbie – mówi kom. Marcin Budzich, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Katowicach, który wraz z kolegami w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem” opracowywał program adresowany do uczniów katowickich szkół o profilu mundurowym. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był insp. Paweł Barski, komendant miejski Policji w Katowicach, który postanowił zareagować na otrzymane dane: jedynie 30 procent uczniów klas mundurowych katowickich szkół ponadgimnazjalnych deklaruje chęć wstąpienia do służby w Policji i przystępuje do procedury rekrutacyjnej.

– Wyszło to w ubiegłym roku. Jeden z dyrektorów szkół podczas luźnej rozmowy powiedział, że żaden z jego uczniów nie chce iść do Policji. Zdziwiliśmy się. Potem sprawdziliśmy, jak to wygląda i postanowiliśmy działać – opowiada kom. Marcin Budzich. – W efekcie stworzyliśmy program, dzięki któremu możemy pokazać młodym ludziom, jak naprawdę wygląda praca policjantów różnych pionów, jak zaczynają dzień, co daje im satysfakcję oraz czego się obawiają i co spędza im sen z powiek.

Opracowany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy współpracy policjantów z komendy wojewódzkiej program podzielono na trzy spotkania, każde adresowane do konkretnego odbiorcy. Na pierwszym, przeznaczonym dla klas drugich i trzecich, mieli zaprezentować się policjanci z prewencji: dzielnicowi, przewodnicy psów służbowych, policjanci ruchu drogowego, oddziału prewencji, zespołu profilaktyki społecznej. Drugie, z udziałem policjantów z pionu kryminalnego, będzie przeznaczone tylko dla klas trzecich. Na ostatnim, tuż przed wakacjami, uczniowie będą mogli z bliska przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy. Odwiedzą komendy wojewódzką, miejską, oddział prewencji Policji, komisariat, policję konną i zobaczą, jak wygląda odprawa, jakie zadania mają poszczególne służby, jakie jest tempo pracy.

– Oczywiście, wszystkiego nie da się pokazać, ale idea jest taka, żeby młodzi ludzie poczuli i zobaczyli, jak nasza praca wygląda od środka – mówi kom. Marcin Budzich.

Pomysł idealnie wpasował się w kampanię informacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, której celem jest propagowanie zawodu policjanta. „Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem” – to jej hasło przewodnie, a głównym założeniem jest wszechstronne przedstawianie potencjalnym kandydatom specyfiki formacji, jej historii, tradycji, zwyczajów, kultury organizacyjnej, struktury, charakteru i rodzaju zadań poszczególnych służb policyjnych oraz narzędzi i środków ich realizacji przez pryzmat tworzących ją funkcjonariuszy – w szczególności przez ich postawy, zaangażowanie, posiadane cechy charakteru, wykształcenie, wiedzę, umiejętności, pasje, cele, motywacje, działania oraz osiągnięcia. W ramach kampanii podejmowane są różnorodne przedsięwzięcia, w które zaangażowani są policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostek powiatowych i miejskich Policji całego województwa.

SŁOWEM, FILMEM, ANEGDOTĄ

Pierwsze spotkanie inaugurujące wdrożenie programu odbyło się 23 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dwustu uczniów przywitali nadkom. Tomasz Kępa, I zastępca komendanta miejskiego Policji w Katowicach oraz podinsp. Radosław Wola, naczelnik wydziału prewencji KWP w Katowicach, reprezentujący komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Zaraz potem, za sprawą st. sierż. Tomasza Witańskiego z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Katowicach, uczestnicy spotkania cofnęli się w czasie o 100 lat. Funkcjonariusz w oryginalnym, kompletnym umundurowaniu policjanta z 1929 roku opowiadał uczniom o początkach powstania Policji Województwa Śląskiego, o jej strukturze i sposobie zorganizowania, o wyposażeniu, umundurowaniu i systemie szkolenia. Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja zawierająca unikatowe archiwalne zdjęcia, ryciny i mapy. Młodzież słuchała z zainteresowaniem, a wystąpienie policjanta nagrodzili gromkimi brawami.

Po krótkiej wycieczce w przeszłość przyszedł czas na prezentację współczesnej Policji. Najpierw przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach opowiadał o etapach i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, o kryteriach, jakie powinien spełniać kandydat, a także o samym przyjęciu do służby, przeszkoleniu podstawowym i adaptacji zawodowej. Wystąpienie uzupełniał materiał filmowy.

– Postępowanie trwa półtora roku, a w skrócie wygląda to tak – mówił podinsp. Andrzej Sira, puszczając świetnie zrealizowany film, który w kilku minutach pokazuje całą drogę, jaką musi przejść kandydat na policjanta. Jego ostatnim elementem jest ślubowanie.

– Nasz bohater jest już policjantem. Jeśli tak jak on zasilicie szeregi Policji, pamiętajcie, że słowa roty zobowiązują. Siłą Policji są bowiem tworzący ją ludzie, odpowiednio dobrani, solidnie przygotowani, świadomi swych powinności, a przede wszystkim roli i znaczenia dla społeczeństwa.

Kolejne wystąpienia miały na celu przedstawienie specyfiki służby w podstawowych specjalizacjach pionu prewencji. O swojej służbie, jej głównych zadaniach  i sposobach ich wykonywania opowiadali po kolei przedstawiciele oddziału prewencji Policji, wydziału ruchu drogowego, zespołu profilaktyki społecznej, dzielnicowi oraz przewodnicy psów służbowych. Było fachowo i merytorycznie, ale nie zabrakło też anegdot i przykładów z codziennej służby. I tak nadkom. Waldemar Wierzycki, starając się odczarować służbę w oddziałach prewencji Policji, która często jest postrzegana przez młodzież przez pryzmat siły, mówił, że to wyzwanie dla ludzi lubiących adrenalinę, ale i opanowanych. Dzielnicowi sierż. Janusz Jesipowicz i st. sierż. Adam Nolda opowiadali o swojej pracy, kontaktach z ludźmi i o aplikacjach „Moja komenda” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– Nasza praca nie polega tylko na chodzeniu po ulicach. To cała masa pracy rozpoznawczej, to my kształtujemy bezpieczeństwo w rejonie – mówił sierż. Janusz Jesipowicz.

Atrakcją było też wystąpienie przewodników psów służbowych, którym towarzyszył pies Iga do wyszukiwania narkotyków. Nadkom. Ewa Fitał oraz sierż. Dawid Michalik z KMP w Katowicach opowiadali, jak wygląda ich dzień pracy, przytaczając wiele ciekawych historii na temat miejsc, w których dzięki Idze ujawnili substancje odurzające.

TYGODNIE PRZYGOTOWAŃ

– Do wystąpień wybraliśmy funkcjonariuszy z najlepszymi wynikami. Prawdziwych pasjonatów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie – opowiada kom. Marcin Budzich. – Przez dwa miesiące raz albo dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się wszyscy i policjanci przemawiali tak, jakby na sali było pełno ludzi. Za każdym razem na sto procent. Wszystko po to, żeby potem nie zaciąć się przed dwustuosobową widownią.

Nie było łatwo. Ponieważ policjanci nie mieli doświadczenia w występowaniu przed tak dużą publicznością, po kilku próbach stwierdzili, że lepiej będzie występować w duecie.

– To był strzał w dziesiątkę. Kapitalny pomysł, bo gdy jeden policjant się zaciął, ster mógł przejąć drugi  – mówi kom. Marcin Budzich. – Było swobodniej, ze swadą, bez stresu.

O tym, że się podobało świadczyły gromkie brawa po każdym z wystąpień, ale i wyniki ankiety. Ponad 90 proc. obecnych przyznało, że spotkanie spełniło ich oczekiwania, natomiast ponad 80 proc., że będzie ono pomocne w wyborze drogi zawodowej.

– Tego typu programy są konieczne. Musimy wyjść do ludzi i aktywnie szukać kandydatów do Policji – mówi podinsp. Andrzej Sira.

Kom. Marcin Budzich dodaje: – My, policjanci jesteśmy dla nich najlepszym źródłem informacji.  Dzięki takim spotkaniom i przekazanej przez nas wiedzy młodzież jest w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące ich przyszłości zawodowej.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KWP i KMP w Katowicach