Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Turniej „Policjant”

W Opocznie, w pierwszy dzień wiosny, organizowany jest od piętnastu lat turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkół powiatu, nazywany potocznie przez uczestników – „Policjant”. Dlaczego? Ponieważ jest organizowany przez opoczyńską policję.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie stawiło się ponad 500 piłkarzy i drugie tyle osób towarzyszących. Zawodnicy, opiekunowie i kibice uczestniczyli w XV Turnieju Halowym Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie. Impreza odbyła się w dniach 20–21 marca 2018 roku, pod hasłem „Alkohol? Narkotyki? Nie! Dziękuję!”.

Turniej skierowany jest do uczniów wszystkich szkół z powiatu opoczyńskiego nie tylko po to, by w dzień wagarowicza zatrzymać podopiecznych w szkole, ale także, by dotrzeć do jak największej liczby dzieci i młodzieży. Poza działaniami profilaktycznymi, uczestnicy mogli zobaczyć policjantów jako funkcjonariuszy przyjaznych społeczeństwu.

Podczas turnieju rozegrano 65 spotkań piłkarskich. Przez dwa dni drużyny zmagały się w rozgrywkach pucharowych, w kategoriach klas I–III, IV–VI, VII i gimnazjum. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone Pucharem Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, natomiast najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów.

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ

gdy w 2003 roku ówczesny kierownik rewiru dzielnicowych otrzymał polecenie stworzenia zespołu ds. nieletnich i patologii. W tamtym czasie największym problemem wśród młodzieży były alkohol i narkotyki. Zjawisko nasilało się w dniu wagarowicza. Postanowiono znaleźć sposób, jak zatrzymać dzieci w szkole. W krótkim czasie powstał pomysł na zorganizowanie turnieju piłkarskiego. Jednym z pomysłodawców był mł. insp. Wojciech Dworak, obecnie zastępca komendanta powiatowego Policji w Opocznie, wtedy kierownik rewiru dzielnicowych.

− Najpierw była inicjatywa. Połączenie sportu z profilaktyką – wspomina mł. insp. Wojciech Dworak. – Zastanawialiśmy się, jak zgromadzić młodzież w jednym miejscu i przekazać informacje, na których nam najbardziej zależało.

Policjanci mocno zaangażowani w pomysł zorganizowania turnieju w ciągu jednego dnia opracowali regulamin i plan rozgrywek. Rozmowy, ustalenia i informowanie o przedsięwzięciu ruszyły pełną parą. Wybrano szkołę podstawową nr 3, gdzie była największa hala sportowa. 21 marca 2004 roku odbył się pierwszy turniej.

− Przez pierwsze dwa lata był to turniej tylko dla szkoły nr 3 i trwał jeden dzień – mówi pedagog szkolny Marta Duch, która jest z imprezą od początku.

Turniej od razu wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko uczniów, ale także rodziców i samorządu. Dlatego w kolejnych latach poszerzono imprezę o szkoły miejskie, a następnie o okoliczne szkoły wiejskie. Dziś uczniowie szkół z całego powiatu uczestniczą w przedsięwzięciu. W rozgrywki sportowe dla dzieci, współorganizowane przez Policję, mocno angażują się władze miasta i powiatu, instytucje, szkoły i firmy działające w powiecie. Wszystkim zależy na profilaktyce i bezpieczeństwie.

TREŚCI PROFILAKTYCZNE

przekazać dzieciom i młodzieży nie jest łatwo. By osiągnąć jak najlepsze efekty, trzeba było dostosować się do odbiorcy. Opoczyńscy policjanci zrobili to przez wplecenie w scenariusz turnieju pogadanek, paneli i zajęć dla uczestników rozgrywek piłkarskich. Prowadzili spotkania profilaktyczne o bezpieczeństwie na drodze, reagowaniu na przemoc w szkole i poza nią, o używaniu alkoholu i środków odurzających, a także odpowiedzialności karnej nieletnich. Ratownicy medyczni z firmy Falk szkolili z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a pracownicy Nadleśnictwa Opoczno prowadzili panel o ochronie przyrody i zachowaniu w lesie. Uczniowie mogli także zapoznać się z zasadami ruchu drogowego w miasteczku zorganizowanym przez opoczyńską drogówkę razem z WORD z Piotrkowa Trybunalskiego. Zorganizowano także konkurs plastyczny na temat życia bez nałogów oraz na logo turnieju. Wpłynęło 137 prac, z czego wybrano 12 laureatów. KPP w Opocznie wystawiła stoisko, gdzie można było dowiedzieć się o programie „Dzielnicowy bliżej nas”, o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o służbie w Policji, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami, wsparty gadżetami z Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Profilaktyczna praca opoczyńskich policjantów nie ogranicza się tylko do turnieju. Przez cały rok są organizowane działania na rzecz bezpieczeństwa, takie m.in. jak: policyjna akademia bezpieczeństwa, rajdy rowerowe, konkursy profilaktyczne czy obejmująca wiele szkoleń z pierwszej pomocy akcja „Na ratunek”. Organizowane są też spotkania z ciekawymi ludźmi, a dzielnicowi prowadzą cykliczne pogadanki w szkołach ze swoich rewirów o bezpieczeństwie, zagrożeniach i zachowaniu w trudnych sytuacjach.

Tegoroczny turniej się zakończył, ale organizatorzy już zastanawiają się nad przyszłorocznymi rozgrywkami. Planują rozszerzyć imprezę na dwie hale. Obserwując rozmach, prawdopodobnie największego policyjnego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Polsce, można sądzić, że plany się spełnią.

Niedługo znów w opoczyńskich szkołach będzie można usłyszeć „Jedziesz na policjanta?”

tekst i zdjęcia:
KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

 

Mł. insp. Konrad Kobierski, komendant powiatowy Policji:

– Sztandarowe działania profilaktyczne opoczyńskiej policji to ten turniej i piknik na Święto Policji, lecz nie poprzestajemy na tym. Angażujemy się w życie powiatu i mieszkańców. Służąc ludziom – to nasza nadrzędna idea. Nie wyobrażam sobie innej roli Policji, jak rozmawianie z ludźmi o ich potrzebach i o profilaktyce. Turniej jest tego przykładem, a uśmiech dziecka, to wartość dodana.