Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo

Komenda Główna Policji wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji oraz operatorem komunikatora Yanosik, przeprowadziła od 28 listopada do 17 grudnia 2017 roku drugą edycję kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Konferencja inaugurująca kampanię odbyła się w stacji diagnostycznej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. W tej scenerii policjanci z Biura Ruchu Drogowego KGP oraz przedstawiciele instytucji, które przystąpiły do działań, przedstawili ideę przedsięwzięcia, przypominając, jak istotne jest oświetlenie zewnętrzne pojazdu, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy nawet w dzień widoczność może być bardzo zła.

OBOWIĄZEK KIEROWCY

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlanego przez reflektory jest determinowany takimi czynnikami, jak: właściwe ustawienie świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężenie emitowanego światła.

Przypomnijmy, że to właściciel samochodu musi zadbać, aby jego pojazd był sprawny technicznie i nie zagrażał bezpieczeństwu na drodze, mówi o tym art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Wszelkie niedomagania związane ze światłami pojazdu skutkują nieodpowiednim oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, niekiedy prowadzą do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego, np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych. Jeśli oświetlenie jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo potrącenia pieszego.

BEZPŁATNE BADANIA ŚWIATEŁ

W ramach kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” Policja prowadziła nasilone kontrole drogowe w zakresie oświetlenia pojazdów, a także działania informacyjne związane z koniecznością posiadania sprawnych świateł. W przekazywaniu niezbędnych informacji pomagała ulotka opracowana na rzecz kampanii wspólnie z partnerami działań i wydana w nakładzie 500 tys. egz.

Wzorem roku ubiegłego, w ramach prowadzonej kampanii, kierowcy mogli w określonych terminach, bezpłatnie sprawdzać oświetlenie pojazdów na stacjach kontroli funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto ci, którzy mają aplikację komunikatora Yanosik, otrzymywali na swój telefon komórkowy informacje na temat lokalizacji stacji kontroli wykonujących sprawdzenia. Bezpłatne badania świateł odbywały się w blisko 300 punktach na terenie całej Polski. Lokalizacje stacji można też było sprawdzić na specjalnie przygotowanej stronie internetowej http://yanosik.pl/dobre-swiatla/.

ODBLASKI DLA PIESZEGO

Znaczenie widoczności potwierdzają niezbicie statystyki wypadkowe. W grudniu 2016 roku zginęło ponad 3-krotnie więcej pieszych niż w maju (143 do 45). Części z tych zdarzeń zapewne udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne, prawidłowo wyregulowane światła, wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni lub nie doprowadził do oślepiania innych uczestników ruchu drogowego. Jednak pieszy, zwłaszcza w okresie złej widoczności, również ma obowiązek zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim, poruszając się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Dlatego też tegoroczna odsłona kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” stanowiła naturalną kontynuację już podjętych przez Policję działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem” zainicjowanej 29 września 2017 roku.

Mówiąc o relacji pieszy – kierujący należy pamiętać, że elementy odblaskowe trzeba nosić w taki sposób, aby były widoczne w światłach samochodów, czyli dostrzegane przez osoby siedzące za kierownicą pojazdów. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30–40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna w światłach samochodu z odległości 150 metrów, a przy dobrej przejrzystości powietrza nawet 250 metrów.

MIROSŁAWA ŚWIDZIŃSKA
Biuro Ruchu Drogowego KGP