Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Inwestycje w Świętokrzyskiem

W Jędrzejowie i Kielcach podsumowano realizację programów „Razem bezpieczniej” i modernizacji służb mundurowych.

Spotkanie w Centrum Kultury w Jędrzejowie rozpoczęło się 30 listopada ub.r. od konferencji ministra SWiA Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka. W ramach programu „Razem bezpieczniej” m.in. zmodernizowano wiele przejść dla pieszych w Jędrzejowie: poprawiono ich widoczność oraz oznakowanie, a wartość tych inwestycji to niemal 66 tys. zł (wkład MSWiA to ponad 49 tys. zł).

– Jestem przekonany, że modernizacja 26 przejść w Jędrzejowie przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pieszym – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – Położyliśmy nacisk na przejścia dla pieszych usytuowane w miejscach, do których były zastrzeżenia, np. odnośnie do liczby wypadków. To miejsca potencjalnie niebezpieczne, znajdują się przy szkołach czy domach kultury, a więc tam, gdzie przebywa dużo młodych ludzi.

Zakończona właśnie druga edycja programu „Razem bezpieczniej”, prowadzona w latach 2016–2017, to 151 projektów dofinansowanych na kwotę blisko 8 mln zł. Trwają prace nad projektem uchwały o trzeciej edycji programu.

URATOWAŁ KIEROWCĘ

Podczas konferencji minister zwrócił uwagę na działania Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Od dwóch lat zwiększamy liczbę funkcjonariuszy patrolujących drogi. Każdej doby 4 tys. policjantów wyjeżdża na patrole. Co równie istotne, ci policjanci ruchu drogowego są widoczni. Nie chodzi nam o zwiększenie dochodów do budżetu w postaci mandatów, ale o bezpieczeństwo.

Następnie komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślał, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z priorytetów policjantów, ale to nie tylko zadanie funkcjonariuszy. Dlatego podziękował za realizowany program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Po konferencji odbyło się spotkanie z dziećmi i wręczenie medalu „Młody bohater”. Zajęcia i konkursy o zasadach bezpieczeństwa poprowadzili policjanci rd z KWP w Kielcach i KPP w Jędrzejowie, a nagrody wręczał minister Mariusz Błaszczak. Medalem „Młody bohater” uhonorowano 10-letniego Aleksandra z Szydłowca, który w sierpniu ub.r. uratował mężczyznę. Gdy chłopiec wracał wieczorem rowerem do domu, usłyszał dobiegające spod stojącej na poboczu ciężarówki wołanie o pomoc. Pobiegł w to miejsce i zobaczył kierowcę, któremu koło naczepy przygniotło nogę. Aleksander zaczął głośno wzywać pomocy, szybko przybiegli sąsiedzi, którzy wezwali pogotowie. Chłopiec jest już 76. młodym bohaterem nagrodzonym przez szefa MSWiA.

– Aleksander wykazał się postawą służby wobec innych – powiedział minister Błaszczak. – To powód do dumy, szczególnie dla jego rodziców.

PODWYŻKI I INWESTYCJE

Tego samego dnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, podczas której podsumowano realizację programu modernizacji służb mundurowych. Oprócz ministra SWiA uczestniczyli w niej komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny PSP gen. bryg. Leszek Suski, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Stanisław Laciuga, komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, komendant wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Adam Czajka, a także wojewoda Agata Wojtyszek, samorządowcy i młodzież z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

– Program modernizacji służb mundurowych, obliczony na cztery lata, już funkcjonuje – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – Łączna suma przewidziana w programie to 9,2 mld zł. W ub.r. uruchomiono podwyżkę wynagrodzeń. W 2018 r. rząd zdecydował o przeznaczeniu 150 mln zł na podwyżki dla tych funkcjonariuszy, którzy są w najniższych grupach zaszeregowań. W 2019 r. kolejne podwyżki zostały zapisane w ustawie.

W ramach tego programu modernizacyjnego świętokrzyska policja wydała dotąd ponad 25 mln zł, m.in. na remont KMP w Kielcach, komisariaty w Dwikozach i Koprzywnicy oraz PP w Chmielniku i Nowinach. Kupiono kilkadziesiąt różnego rodzaju pojazdów, zaplanowano też zakup nowych komputerów i telefonów komórkowych oraz doposażenie laboratorium kryminalistycznego. W woj. świętokrzyskim powstaną też m.in. nowe siedziby komisariatów Policji w Chęcinach, Solcu-Zdroju i Sędziszowie. Natomiast obecnie trwają przebudowa KPP w Sandomierzu oraz rozbudowy KMP w Kielcach i KPP w Opatowie.

– Chciałbym zobowiązać komendantów, aby skutecznie nadzorowali proces realizacji programu – dodał minister. – Tak, aby pieniądze zostały wydane z pożytkiem dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa. I aby przy naszym następnym spotkaniu mogli powtórzyć, że bezpieczeństwo w województwie świętokrzyskim jest trwałe. Według ostatnich badań 89 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w naszym kraju.

Konferencja była też okazją do przekazania kluczy do pojazdów służbowych dla garnizonu świętokrzyskiego. Samochody otrzymały KMP w Kielcach oraz KPP w Końskich, Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Skarżysku-Kamiennej i Staszowie.

SZPITAL I SALA EDUKACYJNA

Podczas wizyty w Świętokrzyskiem minister Mariusz Błaszczak odwiedził także teren budowy nowego szpitala wielospecjalistycznego MSWiA w Kielcach. Dzięki inwestycji powstaje nowy, pięciokondygnacyjny budynek, do którego m.in. zostaną przeniesione wszystkie oddziały szpitalne funkcjonujące w starym budynku. Trwa też rozbudowa polikliniki. Budowę, finansowaną ze środków MSWiA, rozpoczęto w październiku 2017 r., zakończenie robót budowlanych przewidywane jest na koniec 2018 r., wyposażenie i oddanie do użytku – w 2019 r.

Minister otworzył również salę edukacyjną „Ognik” w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach i wziął udział w przeprowadzonej w niej lekcji dla dzieci. Sala powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”: w całej Polsce jest już ponad 40 takich sal, w 2016 r. w strażackich lekcjach wzięło udział 42 tys. dzieci, a w ub.r. już 53 tys.

– Lekcje w takich salach gwarantują, że dzieci będą wiedziały, jak zachować się w sytuacji pożaru czy wypadku. Będą umiały udzielić pierwszej pomocy – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. – Od najmłodszych lat trzeba być przygotowanym, żeby nieść pomoc innym. Trzeba reagować, gdy dzieje się coś złego.

W salach „Ognik” dzieci dowiadują się, jak należy zachować się w przypadku zagrożenia ogniem w domu – urządzenia pozwalają np. na symulację przyczyn powstawania pożaru w warunkach domowych. Dzieci poznają też służbę strażaków, uczą się bezpiecznych nawyków i mogą zobaczyć, jak działają czujki czadu i dymu.

AW
zdj. Andrzej Mitura