Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe legitymacje prasowe

Tak jak dla policjanta, również dla dziennikarza legitymacja jest dokumentem najważniejszym. W przeciwieństwie jednak do policyjnych, legitymacje prasowe nie mają jednolitego wzoru – każda redakcja ma inne. Dlatego też ważne jest, aby ich wygląd był jak najszerzej znany.

Wraz z końcem ubiegłego roku postanowiliśmy wprowadzić nowy, obowiązujący wzór dokumentu, jakim posługują się osoby piszące i robiące zdjęcia dla naszego miesięcznika. Legitymacje prasowe mają wielkość karty kredytowej, są dwustronne i zalaminowane. Na awersie znajduje się kolejny numer i data ważności (31.12.2020) oraz nadrukowane zdjęcie dziennikarza w rozmiarze 24 x 32 mm. Logo naszego czasopisma umieszczone jest po środku blankietu, a pod nim znajdują się imię, nazwisko i funkcja redakcyjna posiadacza legitymacji. W prawym dolnym rogu znajduje się stylizowana pieczęć, będąca formą zabezpieczenia graficznego, z napisem BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KGP – Redakcja miesięcznika „Policja 997”.

Na rewersie znajduje się duży, niebieski napis PRASA, a poniżej informacja, że miesięcznik „Policja 997” jest organem prasowym Komendanta Głównego Policji, nasz numer ISSN 1734-1167, dane teleadresowe redakcji oraz pieczęć i faksymile redaktora naczelnego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do osoby okazującej legitymację prasową „Policji 997” prosimy o kontakt z redakcją. W dni powszednie od 8.15 do 16.15 czynny jest numer telefonu (22) 60-161-26 (linia resortowa: 72 161-26). Nazwiska dziennikarzy znajdują się również na naszej stronie internetowej www.gazeta.policja.pl w zakładce Kontakt oraz w stopce redakcyjnej w każdym wydaniu czasopisma.

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor