Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Warsztaty historyczno-patriotyczne OKM 1940

Pod tym hasłem rozpoczęły się warsztaty historyczno-patriotyczne w KPP w Pabianicach. Spotkanie odbyło się 19 września br., a tematem przewodnim było doskonalenie postaw policyjnych i znaczenie etosu służby w odniesieniu do wzorców i wartości postępowania policjantów przedwojennej Policji Państwowej.

Warsztaty historyczno-patriotyczne „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje” zostały zainicjowane i przygotowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Ich pierwsza edycja obyła się w Pabianicach, ale prezes stowarzyszenia Jarosław Olbrychowski wyraził gotowość przeprowadzenia ich w każdej jednostce powiatowej, która go do siebie zaprosi. 

WZÓR II RP

Komendant powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus, otwierając warsztaty, podkreślił znaczenie trzech filarów profesjonalizmu policjanta: wiedzy, umiejętności i właściwej postawy. Każdy z tych elementów jest ważny, ale dopiero ich połączenie stanowi o profesjonalizmie, jakości i wizerunku policjanta. Przypomniał też funkcjonariuszy PP II Rzeczypospolitej, którzy reprezentowali wysokie wzorce moralne, cieszyli się uznaniem i poważaniem.

– W przykazaniach policjanta z 1938 roku, które każdy z państwa otrzymał, zawarte są uprawnienia i obowiązki, ale też empatia i zrozumienie wartości. Niech to będzie podstawą do przeanalizowania postawy świadomego policjanta – podkreślił szef pabianickiej Policji.

W SŁUŻBIE PAMIĘCI

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, w prezentacji „OKM 1940 etos Policji Państwowej II RP a zbrodnia katyńska” przybliżył zebranym trzy miejsca, Ostaszków, Kalinin i Miednoje, związane z tragiczną historią przedwojennych policjantów i z etosem służby funkcjonariuszy PP. Ogólnopolski program edukacyjno-historyczny OKM 1940 realizowany jest pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz patronatem medialnym miesięcznika Komendanta Głównego Policji „Policja 997”. Jest też elementem misji rodzin policjantów II RP związanej z przywracaniem prawdy oraz kultywowaniem tradycji zawartej w sentencji „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Jarosław Olbrychowski zaprezentował unikatowe zdjęcia i informacje oparte na swoich pracach naukowych. Kończąc wystąpienie, wręczył komendantowi wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu, dyrektorowi Biura Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztofowi Musielakowi i komendantowi powiatowemu Policji insp. Cezaremu Petrusowi certyfikaty potwierdzające tytuł ambasadora OKM 1940.

PRZEDWOJENNA ETYKA

W czasie spotkania odczytano 24 paragrafy zbioru etyki zawodowej policjanta Policji Państwowej, podkreślając, jak ważne jest, by współczesna Policja czerpała z tych tradycji. Przywołane paragrafy opisują cztery obszary tematyczne: zachowania policjanta w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami prawnymi i moralnymi; wskazanie postaw, jakie ma prezentować wobec osób, z którymi ma kontakt; odnoszące się do przełożonych określenie dyspozycji moralnych oraz wewnętrzne relacje między policjantami. Piąte z czternastu przykazań obowiązujących przedwojennego funkcjonariusza PP brzmi: „Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się z Tobą obchodzono”.

W trakcie warsztatów mówiono również o znaczeniu i historii sztandaru w życiu narodu. Podkreślano, że reprezentuje on uniwersalne wartości, takie jak suwerenność, solidarność, honor, wiara i odpowiedzialność, które łączą się z etosem zawodu policjanta.

WYRÓŻNIENIA

Komendant powiatowy Policji w Pabianicach uhonorował ośmioro funkcjonariuszy wykazujących się postawą stanowiącą wzór do naśladowania dla innych policjantów, a następnie pogratulował, wraz z przedstawicielem Biura Komunikacji Społecznej KGP podinsp. Klaudiuszem Kryczką, sierż. sztab. Marcie Fałek zdobycia wyróżnienia w konkursie literackim na esej „Służba jest dla mnie…”. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor