Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Piknik w Przeciszowie

W pierwszą sobotę września w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie odbył się piknik rodzinny „Policyjna odyseja, czyli Policja wczoraj i dziś”.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, przy wsparciu władz gmin, miast i kuratorium oświaty, już ósmy raz organizuje akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przedsięwzięcie nosi nazwę „Odblaskowa szkoła” i ma charakter konkursu, w którym udział biorą szkoły podstawowe z całego województwa. Regulamin konkursu ściśle określa, jakie działania muszą podjąć jego uczestnicy. Akcja obejmuje wrzesień i październik. Całość konkursowych działań jest dokumentowana w szczegółowym sprawozdaniu, które trafia do komisji oceniającej. Wszystkie działania, które podejmowane są w ramach konkursu, mają na celu profilaktykę bezpiecznego poruszania się po naszych drogach, a głównymi środkami zabezpieczającymi są elementy i kamizelki odblaskowe.

W poprzedniej edycji szkoła z Przeciszowa zajęła I miejsce w Małopolsce na ponad 400 szkół biorących udział w konkursie. Nowy rok szkolny jest dla nas kolejnym wielkim wyzwaniem i krokiem do poprawy bezpieczeństwa drogowego naszych podopiecznych.

UCZNIOWIE DAJĄ PRZYKŁAD

W sobotę, 2 września, w naszym zespole szkół przygotowaliśmy piknik „Policyjna odyseja, czyli Policja wczoraj i dziś”, na który jako gości zaprosiliśmy przedstawicieli Biura Historii i Tradycji Policji oraz Biura Komunikacji Społecznej KGP. Było to jedno z większych przedsięwzięć w tej edycji konkursu. Aby zachęcić do udziału jak największe grono odbiorców, trzeba zapewnić ciekawy program, który przyciągnie uczestników. Nie jest to łatwe. W tym roku udało nam się zorganizować pokazy, które były dużą atrakcją. Tytułowa policyjna odyseja zaś ciekawym przedstawieniem powstania Policji od swoich początków do dziś.

Efekt edukacyjny będzie tym większy, im więcej osób przyłączy się do nas. Młodzież zachęca do akcji starszych, rozdaje elementy odblaskowe. Uczniowie dają przykład rodzicom i dziadkom, którzy przecież użytkują drogi w nie mniejszym stopniu od swoich podopiecznych. Wciąż niektórzy traktują odblaski jako coś dziwnego, czego nawet można się wstydzić, lecz pomału sytuacja zaczyna się odwracać, zwłaszcza gdy pytanie: czemu nie masz odblasku? zada dziecko rodzicom.

Podsumowując dotychczasowe doświadczenia, możemy stwierdzić, że idea konkursu przynosi widoczne efekty. Z satysfakcją zauważamy coraz większą liczbę pieszych i rowerzystów używających wieczorem odblasków, biorących sobie do serca przykład płynący od młodego pokolenia.

REKONSTRUKTORZY I CZYTANIE

Nasza impreza rozpoczęła się biegiem ulicznym dla dzieci, którego trasę zabezpieczali policjanci z KPP w Oświęcimiu i KP w Zatorze. Następnie na terenie szkoły można było odwiedzić stoisko gości, gdzie członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Posterunek Powiatu Nowotarskiego” z Nowego Targu, ubrani w repliki mundurów Policji Państwowej, demonstrowali elementy uzbrojenia i wyposażenia przedwojennych policjantów. Na policyjnym stoisku można było też zobaczyć przygotowaną przez Biuro Historii i Tradycji Policji wystawę poświęconą policjantom-cichociemnym. Właśnie z tych okolic pochodził jeden z nich – mjr Piotr Szewczyk, ps. Czer. Urodził się w Babicach (pow. pszczyński), a zmarł w Oświęcimiu. Przedwojenny policjant był m.in. wykładowcą w Szkole Policji w Mostach Wielkich, a w czasie wojny został zrzucony do okupowanej Polski i walczył w AK. Natomiast Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP dla najmłodszych przygotował komiksy o komisarz Kasi Przygodzie, Klarze, Olu i Miłoszu, kolorowanki i modele policyjnych radiowozów. Dorośli zaś mogli poczytać miesięcznik „Policja 997”.

Dużymi atrakcjami pikniku były też pokaz wyszkolenia psów tropiących Straży Granicznej oraz policyjne motocykle i sprzęt. Ponieważ 2 września był jednocześnie Narodowym Dniem Czytania, zaproszeni goście, czyli przedstawiciele Policji, władz lokalnych, nauczyciele i uczniowie, czytali fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

MAŁGORZATA MATYJA
zdj. autorka, Robert Horosz