Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Obelisk w Szczaworyżu

Nad niewielką kielecką wioską góruje późnobarokowy kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła. To tu proboszczem jest ks. Stanisław Kondrak, kapelan KPP w Busku-Zdroju. O dzielnym kapłanie, który jeszcze w 1979 roku został tajnie nominowany do niesienia posługi wśród mundurowych i urzędników państwowych, pisaliśmy dziesięć lat temu w materiale „Azyl u księdza” („Policja 997” z grudnia 2007 r. – materiał dostępny w archiwum cyfrowym na naszej stronie internetowej).

Podczas tegorocznych powiatowych obchodów Święta Policji 30 lipca odbyła się uroczysta msza i odsłonięcie obelisku w Szczaworyżu, upamiętniającego zamordowanych w Katyniu przedwojennych policjantów.

Mszy za funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodziny przewodniczył ks. Stanisław Kondrak. Uczestniczyli w niej m.in.: insp. Artur Bielecki, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, podinsp. Zbigniew Bartosiak, naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, nadkom. Ewa Dębowska z Biura Historii i Tradycji Policji KGP, insp. Jakub Kosiń, komendant KPP w Busku-Zdroju, Michał Krzysztof Wykowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., oraz Grażyna Szkonter, prezes Oddziału w Kielcach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, a także przedstawiciele władz samorządowych i innych służb mundurowych.

Po nabożeństwie odsłonięto obelisk upamiętniający zamordowanych przez NKWD w zbrodni katyńskiej przedwojennych stróżów prawa ze Szczaworyża. W ten sposób oddano hołd trzem policjantom  i jednej osobie zmobilizowanej w 1939 r. do pomocy Policji Państwowej. Są to: przodownik PP Jan Kozieł, starszy posterunkowy Piotr Szostak, post. Piotr Nocuń i Jan Kopeć.

Przod. Jan Kozieł, urodzony w 1898 r. w Busku-Zdroju. Późniejszy policjant uczestniczył w wojnie z bolszewikami, po której w 1921 r. wstąpił w szeregi stróżów prawa. Od 1937 r. był komendantem Posterunku PP w Szczaworyżu. Trafił do obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, którego jeńcy zostali wiosną 1940 r. wymordowani w Kalininie (obecnie Twer) przez radzieckich oprawców. Leży na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

St. post. Piotr Szostak urodził się w 1880 r. w Zagości. W latach 1907–1917 pełnił służbę w policji rosyjskiej jako strażnik. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do policji komunalnej, skąd w 1919 roku znalazł się w szeregach nowo utworzonej Policji Państwowej. We wrześniu 1939 roku służył na posterunku w Szczaworyżu. Jego los był taki sam, jak przodownika Kozieła.

Post. Piotr Nocuń urodził się w 1889 r. w miejscowości Kępie. W policji służył od 1919 r. We wrześniu 1939 r. służył w Szczaworyżu. Podzielił los kolegów z posterunku.

Jan Kopeć urodził się w 1896 r. w Sułkowicach. Był członkiem Związku Strzeleckiego i żołnierzem Legionów Polskich. Osadnik wojskowy na Kresach. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do służby pomocniczej Policji Państwowej w Staninie. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Justyna Konopka