Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Porozumienie KGP i AW

W Komendzie Głównej Policji 10 sierpnia br. podpisane zostało porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Szefem Agencji Wywiadu w sprawie określenia warunków dostępu Agencji Wywiadu do danych zgromadzonych w Systemie Informacyjnym Interpolu.

Celem porozumienia jest zapewnienie udziału AW we współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Policję w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol.

Porozumienie zostało podpisane przez komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka oraz szefa Agencji Wywiadu ppłk. Piotra Krawczyka. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Łukasz Wiliński, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Iwona Kuc oraz kierownik Sekcji do spraw Interpolu podinsp. Mateusz Walczak.

Podczas gdy wymiana informacji w ramach Europolu czy SIS ogranicza się do większości państw kontynentu europejskiego, to Interpol daje możliwość współpracy policyjnej z niemal wszystkimi państwami na świecie. Do Interpolu należy obecnie 190 państw. Oferuje on organom ścigania swoich państw członkowskich wiele narzędzi służących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz  ściganiu sprawców przestępstw. Najważniejszymi z nich i najbardziej efektywnymi są międzynarodowe bazy danych oraz bezpieczny system komunikacji I-24/7, umożliwiający szybką wymianę informacji oraz  bezpośredni dostęp do baz danych i narzędzi i zasobów organizacji. System I-24/7 został na podstawie osobnych porozumień udostępniony w Polsce innym organom ochrony porządku publicznego. Są to: Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz od 2016 roku Biuro Ochrony Rządu. 

Również w sierpniu została uruchomiona w Komendzie Głównej Policji usługa IP phone Interpolu. Jest to usługa, która w odróżnieniu od tradycyjnych telefonów nie realizuje połączeń głosowych przez sieć telefoniczną, ale komputerową, wykorzystując technologię VoIP (Voice over Internet Protocol). Pozyskane przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji z Interpolu  urządzenia telefoniczne zostały wpięte do Systemu Informacyjnego Interpolu. W praktyce pozwoli to personelowi BMWP KGP na prowadzenie darmowych bezpiecznych połączeń telefonicznych z Sekretariatem Generalnym Interpolu w Lyonie oraz ponad 100 państwami członkowskimi organizacji, które już korzystają z tej usługi. 

podinsp. MATEUSZ WALCZAK
kierownik Sekcji ds. Interpolu
WKMWI BMWP KGP
zdj. Andrzej Mitura