Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rada Naukowa CLKP

Rada Naukowa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego pracować będzie w nowym składzie. 30 sierpnia sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył akty powołania sześciu nowym osobom.

– Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się państwo przyjąć propozycję pracy w Radzie. Wiem, że wasze bezcenne doświadczenie wniesie wiele dobrego w prace zespołu – powiedział podczas spotkania wiceszef MSWiA.

Rada Naukowa CLKP to organ opiniodawczy i doradczy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W jej skład wchodzi 12 osób – połowa to pracownicy CLKP, a druga część to osoby powoływane przez szefa MSWiA. Podczas uroczystości wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił znaczenie CLKP Instytutu Badawczego dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. – To instytucja ważna dla bezpieczeństwa Polski i pracy Policji, jedyna tego typu i wyjątkowa ze względu na swoją działalność – powiedział sekretarz stanu, a odnosząc się do przyszłości instytutu dodał: – Myślimy o rozwoju CLKP, wiążemy z nim ważne plany i nadzieje. Powołując skład Rady zależało nam na połączeniu doświadczenia i przyszłościowej wizji pracy całego CLKP.

Do Rady Naukowej CLKP zostali powołani: Paweł Rybicki, prezes Zarządu Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, insp. dr Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr Rafał Kubicki, komendant stołeczny Policji, Andrzej Sprycha, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, prof. dr hab. Andrzej Pacut, kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a także dr Mirosław Rosak, obecnie dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce, w przeszłości pracownik CLKP. W spotkaniu, podczas którego sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył akty powołania, uczestniczyli także dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, jego zastępca insp. Adam Frankowski i główna księgowa CLKP Edyta Talarek.

W skład nowo powołanej Rady Naukowej wchodzą także pracownicy badawczo-techniczni CLKP: dr Robert Bachliński z Zakładu Chemii CLKP, kom. dr inż. Magdalena Jabłońska i dr inż. Kamil Januszkiewicz z Zakładu Biologii CLKP, dr inż. Agnieszka Mroczek z Zakładu Chemii CLKP, st. asp. Krzysztof Biskup z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP oraz asp. sztab. Krzysztof Klemczak z Zakładu Daktyloskopii CLKP.

MSWiA/AK