Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą

Przy okazji IV Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym na plaży miejskiej w Augustowie zainaugurowano akcję informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Patronat nad przedsięwzięciem objął minister SWiA Mariusz Błaszczak.

Do ogólnopolskiej akcji, realizowanej od kwietnia br. przez służby podległe MSWiA, dołączył jej komponent związany z bezpieczeństwem na wodzie. Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” będzie realizowana do września 2017 r. i jest wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 MSWiA w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. 

WAKACJE NAD WODĄ

– Akcja skierowana jest do wszystkich osób, które odpoczywają na terenach wodnych i przywodnych – podkreślił w Augustowie insp. Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji KGP. – Pośrednio i bezpośrednio kierujemy ją także do osób zarządzających obszarami wodnymi, właścicieli wypożyczalni sprzętu wodnego oraz właścicieli obiektów rekreacyjnych i sportowych. Głównym przesłaniem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz  przebywania nad wodą.

Wakacje są w tym roku wyjątkowo długie. Akcja rozpoczęła się w idealnym momencie, kiedy szkoły organizują klasowe wyjścia w teren, przygotowują festyny czy dni sportu. Stoisko promocyjne akcji działało także podczas uroczystości dekoracji najlepszych policyjnych ratowników wodnych 2 czerwca br. na plaży miejskiej w Augustowie. Młodzież z klas mundurowych, dzieciaki z pobliskiego przedszkola, ale także kuracjusze i turyści  chętnie odwiedzali policyjny namiot. Akcja skierowana jest wszak do wszystkich przebywających nad wodą.

Policyjne statystyki co roku odnotowują ponad pół tysiąca utonięć. Sytuacja jednak poprawia się: w 2014 r. utonęło 646 osób, w 2015 r. – 571, a w ubiegłym roku 504. Policjanci każdego roku ratują od śmierci w wodzie kilkadziesiąt osób. W sezonie letnim nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą czuwa około 500 policjantów.

KONKURS DLA MŁODYCH

W ramach akcji ogłoszono konkurs dla młodzieży „Filmowy przeWODNIK”. Mogą w nim wziąć udział zespoły do pięciu osób, w wieku do 18 lat. Należy do 1 września br. nadesłać wykonany przez siebie trzydziesto-sekundowy spot, promujący bezpieczne zachowanie w wodzie lub nad wodą. Prace należy nadsyłać na adres Biura Prewencji KGP w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września br. Wszelkie potrzebne informacje, łącznie z kartą zgłoszenia i regulaminem konkursu oraz ulotkami i plakatami promującymi akcję, można znaleźć na stronie policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. Tutaj także są linki do odpowiednich aktów prawnych, np. ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych czy ustawy o żegludze śródlądowej. Dodatkowych informacji można zasięgnąć też drogą e-mailową, pisząc na adres bprew@policja.gov.pl.

Projekt koordynowany przez Biuro Prewencji KGP zakłada współpracę wielu służb i, jak widać z doniesień prasowych, różne formacje podczas pikników czy festynów włączają się w promowanie bezpiecznych zachowań na wodzie. Akcję patronatami honorowymi objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji. Jej partnerami są Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departament Komunikacji Społecznej MSWiA, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski oraz Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno--Krajoznawczego. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor