Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Policjantki i Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policyjni!

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

Policjantki i Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji, Emeryci i Renciści Policyjni!

Szanowni Państwo

W lipcu jak co roku obchodzimy święto naszej formacji. To czas dumy i radości, awansów i gratulacji, ale również nieustannej pracy i służby, która nie zna przerw. W zdecydowanej większości pełnicie ją doskonale, co świetnie obrazują wyniki badań opinii publicznej – w ocenie ogromnej większości mieszkańców naszego kraju Polska jest krajem bezpiecznym, a nasza formacja cieszy się naprawdę dużym zaufaniem. Widać to również po aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy korzystają coraz częściej – przekroczyliśmy już 400 tysięcy zgłoszeń, a ponad 39 proc. z nich zostało potwierdzonych, co dobitnie świadczy o tym, że użytkownicy uwierzyli zarówno w skuteczność tego narzędzia, jak i samej Policji.

Jednak ostatnie wydarzenia we Wrocławiu, Lublinie czy Radomiu, które położyły się cieniem na wizerunku Policji, stanowią przykład, jak przez łamanie prawa i brak profesjonalizmu pojedynczych funkcjonariuszy obraz całej formacji może zostać wystawiony na poważny uszczerbek.

W kontekście tych wydarzeń niezwykle ważna jest też kwestia źle pojętej solidarności zawodowej, prowadzącej do przymykania oczu na niezgodne z prawem działania kolegów. Złożona podczas ślubowania przysięga nie posiada klauzuli zwalniającej z działania wobec osób, które tak jak i Wy zobowiązały się stać na straży porządku prawnego Rzeczypospolitej. Dotyczy to również pracowników Policji, jako że stanowią oni integralną część policyjnej rodziny i tak samo jak funkcjonariusze muszą być wrażliwi na przypadki łamania prawa. Przynależność do tej rodziny zobowiązuje do zachowania wysokich norm moralnych. I każdy, kto jest z tej przynależności dumny, z pewnością ma tego świadomość. Nie ma i nie będzie w naszych szeregach miejsca dla tych, którzy prawo łamią lub też zachowują bierność w przypadku jakichkolwiek zachowań przestępczych.

Najwyższy szacunek należy się za to tym z Was, którzy ofiarnie pełnią służbę. 22 czerwca, wraz z Panem Ministrem SWiA, byłem w szpitalu u naszego Kolegi, który został ranny w pościgu za sprawcami włamania. Dziękowałem Mu za ofiarność wtedy i dziękuję ponownie. Na terenie Wielkopolski zmobilizowano natychmiast potężne siły do poszukiwania drugiego ze sprawców, który zbiegł. Poszukiwania będziemy prowadzić do skutku, bo zamach na życie i zdrowie policjantów nikomu nie ujdzie bezkarnie.

Przykłady doskonale pełnionej służby widoczne są każdego dnia, choć nie wszystkie znajdują rozgłos w mediach. Mimo to zapewniam, że z uwagą śledzę wszystkie Wasze dokonania, w wielu przypadkach osobiście nagradzając za szczególne osiągnięcia. Powodem do dumy dla każdego szefa Policji mogą być chociażby takie wydarzenia, jak skuteczne interwencje po służbie, które przeprowadzili nasi Koledzy ze Świnoujścia, Nowego Targu czy Zielonej Góry. Ofiarnie służyli pomocą, narażając swoje zdrowie i życie, zatrzymując niebezpiecznych, agresywnych wandali. Z kolei w Chełmnie i Stalowej Woli policjanci uratowali ludzkie życie, a we Wschowie charytatywnie oddali aż 15 litrów krwi dla potrzebujących. To wszystkie przypadki z bardzo krótkiego czasu. To właśnie dzięki takim postawom funkcjonariuszy i pracowników mieszkańcy naszego kraju obdarzają Policję tak wielkim, w pełni zasłużonym zaufaniem.

Nasza formacja cały czas się rozwija, a dzięki inicjatywie resortu spraw wewnętrznych i administracji warunki pracy i służby stają się coraz lepsze. Tak zwana ustawa modernizacyjna zapewnia Policji i pozostałym służbom wielomiliardowe dofinansowanie, z którego dokonujemy zakupów nowoczesnego sprzętu i sukcesywnie modernizujemy jednostki Policji, aby komfort ciężkiej, policyjnej służby i pracy był jak największy. Zapisy ustawy wprowadzającej „Program modernizacji służb mundurowych MSWiA na lata 2017 – 2020” gwarantują także wzrost uposażeń policjantów i pracowników.

Wszystkie wprowadzane zmiany mają na celu poprawę warunków służby. Niedawno otworzyliśmy już pięćdziesiąty posterunek Policji w kraju, w ramach akcji odtwarzania zlikwidowanych wcześniej placówek. Stanowi to naszą odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnych społeczności, a policjantom daje lepsze warunki pracy w przydzielonych rejonach. Wśród nich dużą grupę stanowią dzielnicowi, których status systematycznie podnosimy. Stanowią niezwykle ważne ogniwo w kontakcie z obywatelami, a żeby zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania na tych stanowiskach, stworzyliśmy już ponad półtora tysiąca etatów starszego dzielnicowego, z wyż-szym zaszeregowaniem. Program „Dzielnicowy bliżej nas” promowany jest w całym kraju na licznych konferencjach, spotkaniach, w publikacjach, a nawet w aplikacji autorstwa MSWiA „Moja komenda”, gdzie stworzono zakładkę umożliwiającą łatwy kontakt z „policjantem pierwszego kontaktu”.

Ustawa modernizacyjna i dodatkowe duże środki finansowe na rozwój Policji świadczą o zrozumieniu kierownictwa resortu dla trudów służby i znaczenia skuteczności naszej formacji w nowoczesnej Polsce. To bardzo ważne, ponieważ przykłady innych europejskich krajów pokazują, jak bardzo rośnie zagrożenie zamachami ze strony organizacji terrorystycznych. Dlatego też skuteczność działania służb policyjnych, szczególnie w zakresie wczesnego wykrywania i usuwania tego rodzaju zagrożeń, jest trudna do przecenienia. Natomiast z punktu widzenia funkcjonariuszy zakupy nowoczesnego sprzętu pozwolą nie tylko na skuteczniejsze działanie, ale poprawią bezpieczeństwo własne policjantów. Ten temat nieczęsto przewija się w artykułach prasowych, lecz zarówno ja, jak i kierownictwo MSWiA doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa wśród policjantów podejmujących bezpośrednie, nieraz zagrażające zdrowiu i życiu, działania. Aby były one zdecydowane, skuteczne i zgodne z prawem, funkcjonariusz nie może się wahać lub odczuwać strachu z powodu niewystarczającego wyposażenia, niedającego mu przewagi w konfrontacji z przestępcą. Mamy tego pełną świadomość i zapewniam, że dostarczany do jednostek sprzęt będzie najwyższej jakości i dopasowany do realizowanych przez poszczególnych funkcjonariuszy zadań.

Szanowni Państwo

Dotychczasowe osiągnięcia wskazują niezbicie, że znakomita większość z Was wykonuje powierzone zadania z poświęceniem i profesjonalizmem godnym najwyższego uznania. Jestem więc spokojny o skuteczność naszej formacji i dumny z faktu, że przyszło mi stać na jej czele. Z okazji 98. rocznicy powstania Policji składam więc wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, Pracownicom i Pracownikom najserdeczniejsze życzenia spokojnej służby i pracy, sukcesów i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dzięki Wam Polska jest krajem bezpiecznym i głęboko wierzę, że takim pozostanie. Postaramy się o to wszyscy.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK

 

zdj. Marek Krupa