Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MINISTER SWiA Mariusz Błaszczak

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze polskiej Policji, Pracownice i Pracownicy Policji

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze polskiej Policji, Pracownice i Pracownicy Policji

Szanowni Państwo

Z dumą i satysfakcją pragnę stwierdzić, że pierwsze półrocze 2017 roku było zdecydowanie dobrym czasem zarówno dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, jak i dla polskiej Policji, strzegącej bezpieczeństwa Polaków. Według aktualnych badań opinii publicznej, aż 89 proc. spośród Polaków uważa, że nasz kraj jest bezpieczny. Jest to sukces nie tylko polityki bezpieczeństwa realizowanej przez rząd, a w nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod moim kierownictwem, ale przede wszystkim wynik ciężkiej służby i zaangażowania tysięcy funkcjonariuszy polskiej Policji. Dziękuję za sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, tak często wymagające wielu wyrzeczeń i poświęceń.

Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stawiam na wysokie standardy pełnienia służby w Państwa formacji. Przyjąłem zasadę nagradzania wyróżniających się funkcjonariuszy, postawie których zawdzięczamy ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Waszą misją jest służba. Polacy mogą być dumni z Waszego profesjonalizmu, poświęcenia i zaangażowania.

Służba w Policji to codzienne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków. Wybór tej drogi życiowej to powołanie wymagające zarówno silnego charakteru, jak i cierpliwości, ale również wrażliwości na ludzką krzywdę. Niemniej, aby profesjonalnie i skutecznie wykonywać swoje zadania, Policja musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednią infrastrukturę. Funkcjonariusze zaś muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki pełnienia służby.

Z tego powodu w pierwszym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości przygotowaliśmy „Program modernizacji służb mundurowych MSWiA na lata 2017 – 2020”, wdrażany w życie poprzez uchwaloną przez parlament ustawę modernizacyjną. Jest on wzorowany na podobnym programie przyjętym w 2007 roku przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z kluczowych elementów programu modernizacji służb jest wzrost uposażeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Celem zmian jest doprowadzenie do sytuacji, w której system wynagrodzeń w służbach będzie motywował do lepszej pracy oraz nagradzał wyróżniających się funkcjonariuszy.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że te założenia są realizowane przez MSWiA. Pierwsza transza podwyżek, wypłacona 1 marca 2017 r., z wyrównaniem za dwa pierwsze miesiące roku, już za nami. Do roku 2019 funkcjonariusze będą zarabiać w sumie o 609 złotych więcej, a pracownicy cywilni – o 597 złotych.

Należy podkreślić, że program modernizacyjny to nie tylko podwyżki uposażeń, ale również pieniądze na profesjonalny sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz nowoczesną infrastrukturę. Program zasili służby podległe MSWiA dodatkową kwotą ponad 9 mld zł, dzięki czemu także Państwa formacja uzyska nowe możliwości do reagowania na zagrożenia współczesnego świata.

Z usprawnieniem działań Policji wiąże się także proces przywracania posterunków, których ponad połowę zlikwidował poprzedni rząd w latach 2008 – 2015. Wymierzona w bezpieczeństwo Polaków koncepcja „policjanta na telefon” oddalała służby od obywateli oraz rozzuchwalała przestępców. Innym wartym wspomnienia projektem, kluczowym jest program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, realizowany wspólnie z mieszkańcami.

Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że tylko darzona wysokim zaufaniem społecznym Policja może w pełni skutecznie realizować swoje obowiązki. Polacy muszą mieć poczucie, że są Państwo formacją dbającą o ich bezpieczeństwo. W szczególności ważna jest świadomość, że służba policyjna to ciężka praca, wykonywana z narażeniem własnego zdrowia i życia, wymagająca od funkcjonariuszy nie tylko profesjonalizmu, ale i wielu wyrzeczeń, w tym nierzadko rozłąki z rodziną.

Zdecydowanie potępiam działania podejmowane w ostatnim czasie przez tzw. totalną opozycję, która podczas swych rządów pogarszała warunki pracy Policji, a dzisiaj przyjęła za cel swoich działań podważanie zaufania obywateli do funkcjonariuszy Waszej formacji. Nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na to, aby odpowiedzialnością za odosobnione, tragiczne wydarzenie we Wrocławiu obarczać całą formację, a tym samym – wszystkich Policjantów. Działania, które możemy obserwować, są nie tylko nad wyraz nieodpowiedzialne. Wynikają one z postawy antypaństwowej, gdzie dla partykularnych celów politycznych podejmowane są działania zmierzające do destabilizacji pracy służb, których troską jest bezpieczeństwo Polaków. Instrumentalne traktowanie ludzkiej tragedii, wymierzone w budowany codzienną ciężką pracą etos polskiego Policjanta, jest kolejnym przekroczeniem wszelkich reguł debaty publicznej.

Policja musi być stanowcza, ale musi także działać zgodnie z prawem oraz szacunkiem dla obywateli. Należy dobitnie podkreślić, że w kierownictwie MSWiA oraz Policji nie ma i nie będzie przyzwolenia na zachowania uwłaczające godności munduru polskiego funkcjonariusza. Dla Policjantów, którzy nie będą przestrzegać prawa i wysokich standardów, którzy będą nadużywać swoich uprawnień albo podejmować inne działania nadszarpujące zaufanie do formacji, nie ma miejsca w polskiej Policji.

Przed kierownictwem MSWiA oraz polską Policją stoją kolejne wyzwania. Sytuacja na świecie, w Europie i całkiem blisko naszych granic wskazuje na eskalację zagrożeń, w tym również o podłożu terrorystycznym. Naszym zadaniem jest chronić ład i porządek oraz zapewnić bezpieczeństwo na terytorium RP. Jestem przekonany, że wspólnie zdołamy spełnić oczekiwania naszych Rodaków i osób przybywających do Polski.

Z dumą wspominam sytuację z Krakowa, kiedy w sierpniu 2016 r. licznie zgromadzeni uczestnicy Światowych Dni Młodzieży oklaskami dziękowali Policjantkom i Policjantom za ciężką służbę. Wiem, że polska Policja to służba zdyscyplinowana, odpowiedzialna i profesjonalna, bogata doświadczeniem i zaangażowaniem poszczególnych Funkcjonariuszy. Cieszę się, że mogę wraz z Państwem służyć Polakom. Przed nami nowe wyzwania, którym z pewnością podołamy, wspólnie pracując dla dobra naszego kraju.

Szanowni Państwo

Sumienna praca Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Policji stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszych obywateli.  Obchodzone w lipcu Święto Policji to okazja do złożenia podziękowań za Wasz profesjonalizm i odpowiedzialne podejście do służby. Każdego dnia udowadniacie, że słowa roty ślubowania wyznaczają kierunek Waszych codziennych działań. To dzięki Wam obywatele czują się w Polsce bezpiecznie. W imieniu własnym oraz całego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji życzę Wam wielu sukcesów oraz dalszej satysfakcji z pełnienia tej jakże trudnej i odpowiedzialnej służby.

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji