Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

CrimeLab 2017

Targi odbywały się od 29 do 31 marca br. w Warszawie równolegle z 19. Międzynarodowymi Targami Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab.

badawcze. Ofertę prezentowały firmy z: Polski, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwajcarii, Turcji, USA, a także z Wielkiej Brytanii i Włoch. Na ich stoiskach były wystawione m.in.: aparatura analityczna i pomiarowa, sprzęt optyczny, biochemikalia i odczynniki chemiczne, naczynia i szkła laboratoryjne, a także odzież ochronna i akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy. Targi CrimeLab były skierowane do osób, których praca wiąże się z techniką kryminalistyczną. Oferta wystawców była adresowana m.in. do policjantów, przedstawicieli sądownictwa i prokuratury, a także studentów prawa.

MOBILNE LABORATORIUM

Na targach można było zobaczyć mobilne laboratorium Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Dla zwiedzających była to okazja, aby przyjrzeć się z bliska specjalistycznemu radiowozowi, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, a zamontowane w nim analizatory pozwalają w dowolnym miejscu i czasie monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki temu, gdy ktoś ogrzewa budynek nieodpowiednimi materiałami, oddział ochrony środowiska straży miejskiej może szybko i skutecznie reagować. Radiowóz wykorzystywany jest również do kontroli cieków wodnych. Zamontowane w nim urządzenia weryfikują pojawienie się w wodzie ścieków bytowych czy przemysłowych, co z kolei umożliwia identyfikację zrzutu nieczystości przez nielegalne przyłącza kanalizacyjne.

BADANIE DOWODÓW

Podczas targów odbywały się wykłady, konferencje i seminaria. Obejmowały zagadnienia dla specjalistów z laboratoriów przemysłowych, analitycznych, medycznych i kryminalistycznych. Zwiedzający mogli uczestniczyć m.in. w konferencji zatytułowanej „Badanie dowodów rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia”. W jej trakcie specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna z Krakowa przybliżyli tajniki swojej pracy, dzięki której można ujawnić sprawców przestępstw, zidentyfikować różnego rodzaju substancje czy odtworzyć kolejność zdarzeń. Na potrzeby tej konferencji opracowali fikcyjne zdarzenie. Jego scenariusz zakładał, że włamano się do sklepu i skradziono alkohol. Eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych omówili różne rodzaje badań, które można zrobić po takim zdarzeniu, żeby móc wyjaśnić sprawę i wykryć sprawcę. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Andrzej Mitura