Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przed wyjazdem do Kosowa

Policjanci z XXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zakończyli ćwiczenia zgrywające w Słupsku. W auli Szkoły Policji odbyło się uroczyste pożegnanie przed wyjazdem na misję pokojową do Kosowa.

W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji i amerykańskiego komponentu w Redzikowie.

SZKOLENIE

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych poza granicami kraju. Profesjonalizm oraz bardzo wysoki poziom wyszkolenia polskich policjantów budzą szacunek i uznanie w strukturach Misji Unii Europejskiej EULEX.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych.

Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami, są też konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na północnej granicy Kosowa z Serbią i zachodniej – z Czarnogórą. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie jednostki znajdują się kobiety, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, zastępcy szefa logistyki, szefa drużyny, a także pielęgniarki.

POŻEGNANIE

Dowódcą policjantów, którzy wyjadą do Kosowa, jest podinsp. Michał Kocot, a jego zastępcą nadkom. Paweł Pawłowski. W trakcie uroczystości dowódca jednostki odebrał z rąk ówczesnego dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. dr. Rafała Batkowskiego flagę narodową, która zostanie podniesiona na maszcie w centralnym punkcie polskiej bazy i powiewać będzie przez cały czas pełnienia misji.

– W Kosowie będziemy pełnić służbę, która nie należy do łatwych ani bezpiecznych. Proces utrzymywania pokoju między ludnością serbską i albańską pochłonął wiele ofiar ze strony wspólnoty międzynarodowej. W północnej Mitrowicy nasi policjanci byli obrzucani granatami. Z kilkoma z nich miałem zaszczyt pełnić służbę i na własne oczy widziałem rany, które odnieśli. Wielokrotnie nasze pojazdy były pod obstrzałem, a incydenty, w których broniliśmy się przed koktajlami Mołotowa czy kamieniami zdarzały się niemal podczas każdej misji – powiedział dowódca misjonarzy podinsp. Michał Kocot.

Organizację i administrację misji EULEX prowadzi Unia Europejska. Polacy po kilku latach służby w stolicy Kosowa Prisztinie, powrócili do swojej poprzedniej bazy w Kosowskiej Mitrowicy, ale od tej zmiany przeniosą się do jej nowszej części. Oprócz Polaków i funkcjonariuszy z innych państw Unii Europejskiej służbę w ramach kontyngentu pełnią też mundurowi ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Kanady i Turcji.

Obecny podczas uroczystości kpt. Marynarki Wojennej USA Rick Gilbert z uznaniem odniósł się do służby, jaką polscy policjanci pełnią podczas misji na Bałkanach.

– Służba w misjach zagranicznych nie jest mi obca, ponieważ w mojej najbliższej rodzinie jest osoba, która pełniła misję w Iraku, a teraz jest amerykańskim policjantem. Wiem, że to trudna i odpowiedzialna służba – powiedział dowódca amerykańskiego komponentu bazy w Redzikowie.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Kosowo, na terenie którego stacjonuje Jednostka Specjalna Polskiej Policji, w lutym 2008 roku ogłosiło niepodległość. Fakt ten jest trudny do zaakceptowania przez Serbię, gdyż Kosowo było wcześniej integralną częścią serbskiego państwa.

Skomplikowana sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów między kosowskimi Albańczykami dążącymi do integracji z Albanią i Serbami, którzy po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo znaleźli się w odrębnym państwie. Dodatkowe napięcia powoduje fakt, że kosowscy Albańczycy to w większości muzułmanie, a Serbowie – wyznawcy chrześcijańskiej religii prawosławnej. 

PIOTR KOZŁOWSKI
zdj. Sebastian Czarniak