Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej...

W niecodziennej scenerii – w Hali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego 140 stołecznych policjantów złożyło ślubowanie. Po przeszkoleniu trafią do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i komend rejonowych.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia!” – wypowiadane chórem słowa roty ślubowania dudniły w olbrzymiej hali, a echo potęgowało ich siłę. Policjanci powtarzali za komendantem stołecznym insp. Robertem Żebrowskim: „Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej!”.

Policyjna przysięga w tej nietypowej scenerii miała miejsce 10 stycznia br. Wszystko odbyło się z zachowaniem ceremoniału policyjnego, w obecności zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele m.in.: władz samorządowych, prokuratur, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Służby Celnej i duchowieństwa.

Zanim zaczęła się uroczystość, przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu, który jako prezydent Warszawy obiecał powstańcom muzeum na 60. rocznicę powstania i w 2004 r. placówkę otworzył, policjanci zaciągnęli wartę (zdj. poniżej). Po ślubowaniu delegacja funkcjonariuszy złożyła pod tablicą wiązankę kwiatów i zapaliła niebieski znicz.

Do świeżo zaprzysiężonych policjantów zwrócił się wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który życzył im owocnej, przynoszącej satysfakcję służby.

– Gratuluję decyzji o służbie w szeregach polskiej Policji – powiedział z kolei komendant stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski. – Pamiętajcie, że policjant to zawód społecznego zaufania. Funkcjonariusze Policji uosabiają nie tylko autorytet państwa, ale przede wszystkim wymaga się od nich prawości, solidności, profesjonalnego i skutecznego działania. Służba w garnizonie stołecznym i na rzecz jego mieszkańców jest szczególnie odpowiedzialna. Nie tylko ze względu na duże oczekiwania warszawiaków, przebywających tutaj turystów, ale także z uwagi na ogromną liczbę różnorodnych zadań, które przyjdzie wam wypełniać. To również możliwość zdobycia wielu doświadczeń, które będą bezcenne w dalszej służbie w Policji.

Z modlitwą i błogosławieństwem zwrócili się do policjantów kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak oraz naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot.

Po oficjalnych ceremoniach wszyscy w grupach z przewodnikiem zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego (zdj. poniżej).

Komenda Stołeczna Policji od lat organizuje ślubowania nowych policjantów w miejscach ważnych, związanych z historią Polski i Warszawy. Policjanci ślubowali już przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego oraz w Muzeum Katyńskim na Warszawskiej Cytadeli. W Muzeum Powstania Warszawskiego policjanci składali przysięgę po raz drugi.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor