Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Styczniowe uroczystości

W całym kraju, we wszystkich garnizonach w pierwszej dekadzie stycznia odbyły się ślubowania nowo przyjętych policjantów. To jeszcze nabór z 2016 r. Policjanci zostali formalnie przyjęci do służby 29 grudnia 2016 roku, teraz składali ślubowania.

Znakomita większość robiła to podczas ceremonii, o których piszemy obok. Niektórzy rotę przysięgi policyjnej składali w macierzystej jednostce. Stąd mogą pochodzić rozbieżności, gdy sumę składających ślubowanie podczas ceremonii z poszczególnych garnizonów porówna się z ogólną liczbą przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Ceremonie miały różną oprawę. W Łodzi na przykład najpierw odprawiono mszę świętą. Niekiedy ślubowanie łączono z wręczeniem Medali za Zasługi dla Policji, odznak „Zasłużony Policjant” czy nagród i rozkazów o powołaniach na stanowiska komendanckie. Wszędzie obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i policyjni kapelani.

Uroczystość w KWP w Białymstoku zaszczycił obecnością sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. W białostockiej ceremonii uczestniczyli nie tylko najbliżsi i przyjaciele funkcjonariuszy, ale także uczniowie klas mundurowych. 

W skali całego kraju limit przyjęć na 29 grudnia ub.r. określony był na poziomie 1136 osób i wykonano go w stu procentach. W tym gronie znalazło się 181 pań, co stanowi 15,93 proc. ogółu przyjętych. W całym 2016 r. szeregi Policji zasiliło 5048 osób, w tym 824 kobiety, co stanowi 16,32 proc. wszystkich nowych funkcjonariuszy. Do pełnego wykonania rocznego limitu przyjęć zabrakło 14 osób – po jednym policjancie w KSP i KWP we Wrocławiu oraz 12 w KWP w Gdańsku.

Zgłaszać się do Policji i składać dokumenty można w systemie ciągłym. Kandydatów czeka czteroetapowe postępowanie konkursowe, na które składa się test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Pierwsze przyjęcia w 2017 roku odbędą się 22 lutego. Limit określono na 600 osób.

Policjanci po ślubowaniu trafili na sześciomiesięczny kurs podstawowy, po którym wrócą do jednostek, aby w praktyce wykorzystać umiejętności nabyte w szkołach Policji. Do rozpoczynających szkolenie policjantów komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk skierował list, w którym przeczytać można m.in.: „Pragnieniem moim jest, aby każdy z Was, od dzisiaj, tworzył historię Policji. Stanowiąc teraz jedność, musicie pamiętać o wzajemnym szacunku, pomocy, współpracy i zaufaniu. W tym zakresie możecie liczyć na wsparcie ze strony przełożonych, przedstawicieli kadry, a także bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. (…) Na początku drogi policyjnej życzę Wam realizacji wszystkich planów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym”. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. archiwa KWP

 

W garnizonie podlaskim


 

Podlascy policjanci ślubowali w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku 9 stycznia 2017 roku. 31 mężczyzn i 5 kobiet złożyło ślubowanie w obecności sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

W garnizonie kujawsko-pomorskim

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uroczyste ślubowanie odbyło się 5 stycznia. Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło 56 funkcjonariuszy, wśród których jest 10 kobiet

W garnizonie pomorskim

Garnizon pomorski zasiliło 61 policjantów, wśród nich 10 kobiet. Rotę ślubowania wypowiadali w auli KWP w Gdańsku na Biskupiej Górce 9 stycznia br.

W garnizonie lubuskim

Ślubowanie w KWP w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się 4 stycznia 2017 roku. Złożyło je 25 nowych policjantów, w tym 4 kobiety

W garnizonie śląskim

Śląscy policjanci złożyli ślubowanie 9 stycznia br. na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Przyjęto 150 osób, w tym 11 kobiet

W garnizonie świętokrzyskim

Na ziemi świętokrzyskiej przybyło 30 nowych stróżów prawa. 22 policjantów i 8 policjantek wypowiedziało rotę ślubowania 5 stycznia br. w Sali im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w KWP w Kielcach

W garnizonie małopolskim

W Krakowie ślubowanie odbyło się 4 stycznia 2017 r. w Muzeum Lotnictwa. Garnizon małopolski zasiliło 94 policjantów, w tym 16 kobiet

W garnizonie lubelskim

Ślubowanie policjantów garnizonu lubelskiego odbyło się 5 stycznia 2017 roku. Rotę ślubowania w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie wypowiedziało 38 mężczyzn i 11 kobiet

W garnizonie łódzkim

Garnizon łódzki uroczyście przyjął nowych policjantów 9 stycznia br. Słowa przysięgi na terenie OPP w Łodzi wypowiedziało 58 osób, w tym 17 kobiet

W garnizonie warmińsko-mazurskim

Garnizon warmińsko-mazurski zasiliło 50 policjantów, w tym 5 kobiet. Ślubowanie odbyło się 5 stycznia br.

W garnizonie opolskim

Na Opolszczyźnie przybyło 28 nowych policjantów, wśród nich 4 panie. Ślubowanie odbyło się 4 stycznia br. w Sali Konferencyjnej KWP w Opolu

W garnizonie wielkopolskim

W Wielkopolsce ślubowanie złożyło 110 nowych policjantów, w tym 20 pań. Uroczystość odbyła się 5 stycznia br. w Sali Konferencyjnej im. insp. Wiktora Ludwikowskiego KWP w Poznaniu

W garnizonie mazowieckim

Na Mazowszu przybyło 66 nowych funkcjonariuszy, w tym 17 kobiet. Policyjne ślubowanie odbyło się 4 stycznia br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

W garnizonie podkarpackim

Podkarpackiej policji przybyło 29 nowych policjantów, wśród których znalazły się 4 panie. Ślubowanie odbyło się 4 stycznia br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W garnizonie zachodniopomorskim

Garnizon zachodniopomorski wzbogacił się o 10 nowych policjantów, w tym 3 kobiety. Ślubowanie odbyło się 5 stycznia br.

W garnizonie dolnośląskim

Na Dolnym Śląsku przybyło 105 nowych policjantów, w tym 13 kobiet. Ślubowanie odbyło się 4 stycznia br.