Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna

EUROPOLTECH 2017

Szanowni Państwo,

mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, która w tym roku przeprowadzona zostanie pn. Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Tradycyjnie towarzyszyć jej będą Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa EUROPOLTECH 2017.

Obydwa te przedsięwzięcia służą wymianie wiedzy i doświadczenia oraz pogłębianiu wzajemnej współpracy służb i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa. Mają one również na celu umożliwienie zapoznania się z ofertą najnowocześniejszego sprzętu, wyposażenia i techniki gwarantującej realizację ustawowych zadań formacji funkcjonujących w tym obszarze.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć wystawienniczych, cieszących się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej zarówno wśród producentów, jak też Policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Inicjatywa ta kumuluje w danym czasie i miejscu liczne grono profesjonalistów i ekspertów oferujących służbom mundurowym wyposażenie o najwyższej jakości technicznej i technologicznej. Jest to również sposobność do nawiązania kontaktów i wypracowania rozwiązań służących zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu. Uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach pozwala z jednej strony – na zapoznanie się przedstawicieli służb z nowinkami technologicznymi, przez co pozyskana wiedza i doświadczenie przyczynią się do sprawnego reagowania na pojawiające się zagrożenia, zwiększając skuteczność ich działania, z drugiej zaś – umożliwia producentom zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.

Rozwój technologiczny wymusza konieczność ciągłego doskonalenia naszej formacji pod względem nieustannego zwiększania jakości jej funkcjonowania. Dlatego też w polskiej Policji systematycznie prowadzone są prace, których nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej mobilności tej formacji i usprawnienie jej działania, m.in. przez unowocześnienie techniczne posiadanego sprzętu, wzmocnienie wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy oraz przez poprawę warunków służby policjantów i pracy pracowników Policji. Osiągnięcie tego celu realizowane jest przez optymalne zaopatrywanie jednostek Policji w sprzęt i wyposażenie oraz materiały: transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, lotnictwa policyjnego, kwaterunkowe, biurowe, przedmioty umundurowania, teleinformatyki i łączności czy też systemów informatycznych wspierających proces zarządzania formacją, a także sukcesywne wykonywanie remontów i inwestycji budowlanych. Zadania te finansowane są zarówno z własnego budżetu Policji, jak również z innych źródeł, m.in. ze środków pochodzących z przyznanych rezerw celowych, z budżetu UE czy też Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Niewątpliwie istotne znaczenie w latach 2017–2020 będzie miała realizacja postanowień ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Założono, że program ten pozwoli na stworzenie dla tych formacji optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności ich działania, co z kolei przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Szanowni Państwo,

atrakcyjnymi wydarzeniami – na które serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa publicznego i obronności państwa – odbywającymi się równolegle z ekspozycją targową, będzie nie tylko organizowana przez Komendę Główną Policji VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, ale także liczne seminaria i warsztaty będące jej uzupełnieniem.

Niewątpliwie szczególny punkt programu stanowią przygotowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Miejsce zdarzenia, a także konferencja organizowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Komendą Główną Policji pt. Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT.

W ramach tych przedsięwzięć przygotowano wiele ciekawych pokazów i prezentacji zastosowania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w działaniach na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego. Mając na uwadze promowanie innowacyjnych rozwiązań z tego zakresu, wyłonione zostaną  w ramach programu SUPERNOWOCZESNY 2017 takie, które zostaną laureatami konkursu o nagrodę Komendanta Głównego Policji Złota Gwiazda Policji.

Życzę Państwu wielu owocnych i inspirujących rozmów przeprowadzonych podczas trwania tych wydarzeń. Organizatorowi – Międzynarodowym Targom Gdańskim SA – dziękuję za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację kolejnej edycji Targów EUROPOLTECH.

 

Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Helena Michalak

 

EUROPOLTECH.PL
26–28 kwietnia 2017 roku
GDAŃSK

• VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLICYJNA
• V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI
• MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI I WYPOSAŻENIA SŁUŻB POLICYJNYCH ORAZ FORMACJI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

zdj. Marek Krupa/KGP