Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zimą bardziej niebezpiecznie

Okres jesienno-zimowy jest dla bezpieczeństwa pieszych szczególny. Wcześniej zapadający zmrok, złe warunki atmosferyczne, pogarszające się warunki na drogach – wszystko to powoduje, że zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego jest znacznie większe niż przeciętnie.

Dlatego w tym okresie policja intensyfikuje nie tylko działania kontrolne i represyjne, ale także działania profilaktyczno-edukacyjne. Przykładem są akcje prowadzone przez policję stołeczną. 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji rozpoczęli na terenie całego garnizonu stołecznego działania pod nazwą „Dojrzały pieszy”. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób, które ukończyły 60. rok życia, ze statystyk i analiz wynika bowiem, że wśród ofiar wypadków drogowych, jakie miały miejsce w garnizonie stołecznym, najwięcej było właśnie osób w takim wieku.

W 2015 roku osoby z tej grupy wiekowej uczestniczyły w co piątym wypadku drogowym i stanowiły prawie 40 procent ofiar śmiertelnych. Od stycznia do końca listopada 2016 roku liczba wypadków z udziałem „seniorów” wyniosła 19 procent. Akcja ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań dojrzałych pieszych podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

Jest to ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy pogarsza się widoczność, a niesprzyjająca aura pogarsza warunki drogowe.

Akcja, którą policjanci stołecznego wydziału ruchu drogowego prowadzą wspólnie z innymi jednostkami i komórkami KSP, rozpoczęła się 12 grudnia ub.r. i potrwa do końca marca.

Kolejnym elementem działania stołecznej Policji na rzecz bezpieczeństwa na drogach jest propagowanie noszenia odblasków przez pieszych poruszających się po zmroku. Wymóg taki wprowadziły przepisy znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym – każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących, a za brak elementu odblaskowego grozi mandat do 100 zł.

Kampania stołecznej policji pod nazwą „Odblaskuj” ma na celu przypominanie, że w okresie jesienno-zimowym, w złych warunkach atmosferycznych osoby ubrane przeważnie w ciemną odzież są słabo widoczne poza obszarem zabudowanym, gdy poruszają się skrajem pasa jezdni. Dla kierującego pojazdem taka osoba widoczna jest z odległości 40 metrów, podczas gdy osoba mająca na sobie elementy odblaskowe widoczna jest już ze 150 metrów. Ma to ogromny wpływ na bezpieczne omijanie lub hamowanie przez kierowców pojazdów. A zatem na bezpieczeństwo samych pieszych.

O konieczności noszenia odblasków mówią policjanci dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych podczas licznych spotkań poświęconych tej tematyce. Spotykają się nawet z przedszkolakami, aby w przystępny dla nich sposób tłumaczyć pożytek płynący z noszenia odblasków.

Do wszystkich pieszych użytkowników ruchu skierowany jest specjalny spot „Odblaskuj”, który można zobaczyć m.in. w środkach komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Partnerami Policji w akcji „Odblaskuj” są: Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Koleje Mazowieckie oraz Szybka Kolej Miejska.

ELŻBIETA SITEK
zdj. KSP