Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kolejne posterunki otwarte

Policyjne jednostki odzyskali mieszkańcy województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

W Dragaczu i Bukowcu

Od 30 września br. przywróconymi posterunkami Policji mogą cieszyć się mieszkańcy gmin Dragacz i Bukowiec. Do Dragacza na uroczystość symbolicznego przekazania kluczy do pierwszych reaktywowanych w woj. kujawsko-pomorskim posterunków Policji przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Mariusz Spychała, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa.

– Przywrócenie posterunków Policji w Dragaczu i Bukowcu jest efektem setek konsultacji społecznych, ocen, opinii mieszkańców i potrzeb ludzi. To także odpowiedź na zapotrzebowanie policjantów, którzy mówili, że likwidacja tych posterunków nie była dobrym rozwiązaniem, a oni sami chcieliby wrócić do małych jednostek i być bliżej ludzi – powiedział szef Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał o uruchomieniu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, która pozwala zgłosić informację o pojawiających się w danych rejonach zagrożeniach.

– W województwie kujawsko-pomorskim przez niespełna miesiąc takich zgłoszeń było ponad dwa tysiące. Żadne z tych zgłoszeń nie zostało zlekceważone, każde zostało sprawdzone – podkreślił minister Błaszczak.

W Korytnicy

Otwarcie reaktywowanego posterunku Policji w Korytnicy odbyło się 3 października br. Na uroczystości przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa. W trakcie spotkania minister Błaszczak podkreślił, że jednym z zadań ministra SWiA jest przywrócenie etosu służby w Policji.

– Na podstawie Światowych Dni Młodzieży i tego, jak polscy policjanci zostali przyjęci przez pielgrzymów, mogę stwierdzić, że proces ten trwa, a polscy policjanci są pomocni obywatelom naszego kraju. Tak będzie również w posterunku Policji w Korytnicy – powiedział minister.

Komendant główny Policji zaznaczył natomiast, że przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji, nowa formuła pracy dzielnicowych oraz wdrożenie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” to trzy elementy, które pozwalają policjantom być jak najbliżej ludzi i zapewniać im bezpieczeństwo.

W Zbuczynie

Cztery lata po likwidacji posterunku Policji w Zbuczynie mieszańcy tego regionu doczekali się jego odtworzenia. Na uroczystość, która odbyła się 3 października br., przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz duchowieństwa.

– Chciałbym, żeby ten posterunek dobrze służył obywatelom, a pracujący w nim funkcjonariusze odznaczali się poczuciem służby, zaś mieszkańcy gminy mieli możliwość otrzymania od nich pomocy – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

– Przywrócenie posterunku Policji w Zbuczynie zostało oparte na trzech ważnych filarach. Pierwszym jest spełnienie oczekiwań lokalnej społeczności i postulatów wyrażonych podczas konsultacji społecznych, drugim – dążenie władz samorządowych do reaktywacji posterunku, trzecim zaś – przeprowadzony w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach wynik analizy bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń – powiedział mł. insp. dr Marek Fałdowski, komendant miejski Policji w Siedlcach.

W Sobolewie, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym

Posterunki Policji w Sobolewie, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym zostały otwarte 3 października br. Na uroczystość w Sobolewie przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz duchowieństwa. Reaktywację posterunku poprzedziły konsultacje społeczne.

– Otrzymywaliśmy informacje, że społeczność lokalna potrzebuje bezpośredniego kontaktu z policjantami i chce mieć do nich łatwy dostęp. Podobne sygnały otrzymywaliśmy również od władz samorządowych. Jestem przekonany, że dzięki nowej strukturze będziemy służyć lepiej i efektywniej, będziemy wspierać ludzi potrzebujących pomocy – powiedział insp. Adam Czyżewski, ówczesny komendant powiatowy Policji w Garwolinie, a od 7 października br. komendant powiatowy Policji w Przysusze.

Chwilę potem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wręczył kierownikom odtworzonych posterunków Policji w Sobolewie, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym symboliczne klucze i podkreślił, że obecny rząd przygotował program modernizacji służb mundurowych.

– Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada zapewnienie funduszy na: nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji, infrastrukturę oraz podwyżki dla policjantów i pracowników Policji – podsumował minister Błaszczak.

W Szlichtyngowej

W Szlichtyngowej 17 października br. oficjalnie reaktywowano zlikwidowany pięć lat wcześniej posterunek Policji. Na uroczyste otwarcie przybyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, kadra kierownicza garnizonu lubuskiego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa.

– Przeprowadzone debaty, konsultacje, rozmowy i analizy map zagrożeń pokazały, że przywrócenie posterunku Policji w Szlichtyngowej było konieczne. To ważne, aby mieszkańcy mogli mieć bezpośredni kontakt z policjantami – powiedział komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak.

Funkcjonariusze z odtworzonego posterunku otrzymali także nowy radiowóz.

– Otwieramy ten posterunek i przenosimy tutaj ludzi. Dajemy im sprzęt po to, aby na co dzień zapewniali mieszkańcom bezpieczeństwo – podsumował nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

W Wielkopolsce

26 października br. policjanci rozpoczęli służbę także w nowych posterunkach w Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Lubaszu, Drawsku oraz Nowym Mieście nad Wartą. W trakcie uroczystości zorganizowanej na terenie Posterunku Policji w Godzieszach Wielkich premier Beata Szydło przekazała na ręce kierowników sześciu reaktywowanych posterunków symboliczne klucze. Towarzyszyli jej m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Premier Beata Szydło poinformowała również, że sukcesywnie przywracane będą kolejne posterunki – docelowo odtworzonych będzie 150 jednostek, a do 26 października przywrócono ich już 30.

– Będziemy konsekwentni i zrobimy wszystko, aby poziom bezpieczeństwa obywateli naszego kraju był jak najwyższy. Przywracamy posterunki na podstawie konsultacji społecznych. Na początku miały one charakter rozmów z samorządowcami i mieszkańcami. Teraz te konsultacje odbywają się za pomocą „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administra-cji Mariusz Błaszczak.

Uroczystość zakończyło spotkanie z dziećmi z zespołu szkół w Godzieszach Wielkich.

Po uroczystości otwarcia wielkopolskich posterunków odbyła się odprawa z komendantami służb podległych MSWiA.

– Projekt ustawy modernizacyjnej został wczoraj przyjęty przez rząd. W najbliższym czasie zajmie się nim parlament – powiedziała podczas odprawy premier Beata Szydło.

Program modernizacji służb obejmie lata 2017–2020. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna – z całej kwoty na 2017 rok około 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników wszystkich formacji podległych MSWiA. Od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

Przed odprawą szef MSWiA wraz z premier Beatą Szydło wręczyli wyróżnienia 15 funkcjonariuszom, którzy podczas służby wykazali się profesjonalizmem, poświęceniem i ofiarnością.

– Dziękuję wam za to, że służycie obywatelom zawsze wtedy, gdy widzicie, że dzieje im się coś złego. Wasza postawa potwierdza, że bycie strażakiem, policjantem i strażnikiem granicznym to nie tylko praca, ale powołanie. Wasze dokonania to dowód na to, że wzięliście sobie do serca treść ślubowania, które złożyliście na początku służby – powiedział na zakończenie szef MSWiA.

oprac. H.S., K.Z., CZAK
zdj. Andrzej Mitura