Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komendant główny w Watykanie

Na oficjalne zaproszenie szefa Korpusu Żandarmerii Watykańskiej komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk uczestniczył w dniach 17 i 18 września br. w uroczystych obchodach 200. rocznicy powołania Korpusu Żandarmerii Watykańskiej.

Formacja ta liczy ponad stu funkcjonariuszy, głównie byłych włoskich policjantów. Jest wewnętrzną policją w Watykanie zapewniającą nie tylko bezpieczeństwo najwyższym władzom Kościoła katolickiego, ale także dbającą o porządek publiczny w Państwie Mieście Watykan.

Udział komendanta głównego polskiej Policji w uroczystościach był okazją nie tylko do celebrowania 200. rocznicy powstania formacji, lecz również do omówienia wielu przedsięwzięć, które wymagały w ostatnim czasie ścisłej współpracy między służbami.

Jednym z nich były niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży. Bardzo liczny udział w ŚDM pielgrzymów z całego świata, a szczególnie z Włoch, wymagał prowadzenia intensywnej wymiany informacji dotyczących zagrożeń, m.in. z Żandarmerią Watykańską (podziękowania szefa ŻW obok).

Warto zaznaczyć też, że polska Policja udzieliła pomocy Żandarmerii Watykańskiej podczas obchodów Roku Miłosierdzia Bożego, kiedy na przełomie lat 2015 i 2016 skierowała do pełnienia służby w miejscach głównych uroczystości dwóch funkcjonariuszy polskiej Policji. Ich zadaniem było wsparcie lokalnych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa polskim pielgrzymom.

Wizyta nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka w Watykanie była także okazją do omówienia planów na przyszłość. Jednym z aspektów współpracy jest bowiem partnerstwo Kościoła katolickiego ze służbami porządku publicznego na rzecz zwalczania handlu ludźmi oraz współczesnego niewolnictwa. Polska Policja jest aktywna na tym polu przez przynależność do Grupy Santa Marta, której najbliższe spotkanie odbędzie się pod koniec października br. w Rzymie.

Ważnym elementem wizyty było również spotkanie komendanta głównego z ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej Januszem Kotańskim oraz udział w uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez papieża Franciszka.

tekst i zdjęcia I.G.