Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

XV JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO

Już po raz piętnasty policjanci, pracownicy Policji, ludzie z nią współpracujący oraz ich rodziny wzięli udział w pielgrzymce na Jasną Górę. W uroczystościach uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczyste pielgrzymowanie do jasnogórskiego sanktuarium odbywa się zawsze w niedzielę wypadającą w okolicach 29 września, kiedy to obchodzone jest  święto patronalne św. Michała Archanioła.

SPOTKANIE

Głównym organizatorem wrześniowych uroczystości w Częstochowie jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Przybywają nań nie tylko policjanci i pracownicy Policji wraz z rodzinami, ale także przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących przy Policji.

W tym roku wszyscy zebrali się na pl. Władysława Biegańskiego skąd aleją Najświętszej Maryi Panny udali się w kierunku Jasnej Góry. Po drodze pielgrzymka trzy razy zatrzymywała się. Złożono wiązanki kwiatów i znicze przy pomnikach Marszałka Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Nieznanego Żołnierza. W tym ostatnim miejscu w otoczeniu pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry odbył się Apel Pamięci, przywołujący ofiarę, jaką ponieśli policjanci II Rzeczypospolitej, zamordowani w Zbrodni Katyńskiej.

– Pójdziemy za chwilę, aby modlić się we mszy świętej i w sposób dziękczynny, i w sposób błagalny – powiedział do zebranych przy Pomniku Nieznanego Żołnierza minister Jarosław Zieliński. – Podziękujemy za to, co za nami – za nasze bezpieczeństwo, za funkcjonariuszy, którzy nam je zapewniają, za Światowe Dni Młodzieży, za szczyt NATO, i za to, co jest na co dzień, abyśmy mogli w dalszym ciągu jak najlepiej, jak najskuteczniej służyć Polsce.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta sprawowana na szczycie jasnogórskim pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józefa Guzdka, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Główną osią homilii Jego Ekscelencji było zagadnienie zaufania, a za jego nauczycielkę i wzór do naśladowania ksiądz biskup wskazał Matkę Bożą.

– To właśnie zaufanie ostatecznie decyduje o naszym sukcesie w życiu religijnym, osobistym i społecznym. Współpraca i wzajemne zaufanie sprawiają, że możliwe są postęp i rozwój państwa. Najważniejsze jest zaufanie wobec Boga – powiedział krajowy duszpasterz Policji. – Policjanci oczekują także zaufania od swoich przełożonych. Oni muszą być przekonani, więcej – pewni, że kiedykolwiek w sytuacji konieczności sięgną po środki przymusu, a nawet broń wobec ludzi ze świata przestępczego przełożeni roztropnie ocenią sytuację i zastosowane procedury. Trzeba najpierw rozważyć każdy przypadek, dobrze się zastanowić, zanim wypowie się jakiekolwiek słowo oskarżenia lub potępienia. Kto wrócić może pochopnie osądzonym policjantom nieprzespane noce, zszargane dobre imię i godność człowieka w mundurze? Biczowanie słowem, plotki, pomówienia i oszczerstwa bardzo bolą. Medialne spektakle nie tylko szkodzą dobremu imieniu i zagrażają bezpieczeństwu tej niezwykle ważnej formacji, jaką jest Policja, ale nade wszystko ośmieszają inicjatorów takiego spektaklu.

Ksiądz biskup na koniec zaapelował do zebranych słowami św. Pawła Apostoła: „Jeden drugiego brzemiona noście”.

– Niech kolejna, piętnasta już, pielgrzymka środowiska policyjnego oraz rodzin przyczyni się do umocnienia wzajemnych więzi przez wzrost zaufania Bogu i ludziom. Proszę was, abyście zawsze byli ludźmi pokoju i zaufania. Dobrym słowem i ofiarną służbą wspierajcie budowanie ładu i bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie. Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności w sens waszej misji.

Do pielgrzymów zwrócił się także sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, który przypomniał, że doskonałe zabezpieczenie ŚDM było przygotowane przez profesjonalne służby, ale do pełnego sukcesu konieczne było wsparcie Bożej opatrzności.

– Dziękuję za obecność wszystkich komendantów wojewódzkich i wszystkich szkół policyjnych – zakończył swoje wystąpienie. – To jest pierwszy raz taka sytuacja, chociaż to już jest piętnasta pielgrzymka. To świadczy o tym, że jest dobry czas. Dobry czas do budowania wspólnoty tych, którym zależy na dobru państwa, na bezpieczeństwie obywateli.

Minister Jarosław Zieliński podziękował za pełną ofiarności służbę policjantów i pracę wszystkich zatrudnionych w Policji.

– Jest dla mnie zaszczytem, że mogę spotkać się i być tutaj z wami. Na Jasnej Górze zawsze panuje szczególna atmosfera i jest to dla nas funkcjonariuszy czas do przemyśleń, wspomnień i głębokiej refleksji – powiedział z kolei nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. – Dzięki uczestnictwu w tych uroczystościach nabierzemy sił do zmagania się z trudami służby i pracy, znajdziemy duchowe wsparcie do pokonania naszych osobistych trosk i zmartwień. Czas spędzony tutaj jest także doskonałą okazją do dokonania oceny naszych dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Jestem przekonany, że wrócimy do naszych jednostek z większą wiarą w słuszność naszej szczególnej misji – służby społeczeństwu.

ZAWIERZENIE

Po mszy pielgrzymi przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przy płaskorzeźbie „Gloria Victis”, poświęconej zamordowanym w 1940 r. przez NKWD przedwojennym policjantom, złożono kwiaty. Minutą ciszy uczczono wszystkich zamordowanych podczas II wojny światowej funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Przed cudowną ikoną odmówiono modlitwę, a Teresa Bracka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach odczytała Akt Zawierzenia Policji Matce Bożej. 

Policyjni związkowcy przekazali jako votum srebrny ryngraf nawiązujący do ryngrafu, który w 1936 r. pozostawiła na Jasnej Górze pielgrzymka Klubu Szeregowych Policji Państwowej w Warszawie. Votum Policjanta to wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, górujący nad godłem państwowym. Po obu stronach widnieją słowa: „Wiara dziadów i ojców, wiarą naszą, wiarą dzieci i wnuków naszych będzie”. Daty 1936 i 2016 nawiązują do pielgrzymek policyjnych, które odwiedziły Jasną Górę. Na tarczy umieszczonej na orle można przeczytać: „Pod Twoją obronę uciekamy się. Jasnogórskie Spotkania Śro-dowisk Policyjnych”. Repliki tego ryngrafu wraz z certyfikatem otrzymali podczas uroczystości m.in.: wiceminister Jarosław Zieliński, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i biskup Józef Guzdek.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Andrzej Mitura, Paweł Ostaszewski


PATRON POLICJI

29 września imieniny świętują Michał, Rafał i Gabriel. Wszyscy trzej to archaniołowie, a najpotężniejszy wśród nich to właśnie Michał. To on z okrzykiem „Któż jak Bóg!” (z hebrajskiego – Mika’el) rzucił się do walki ze zbuntowanymi pod wodzą Lucyfera upadłymi aniołami. Dziś stoi na czele zastępów anielskich i, jako pogromca Szatana, zawsze przychodzi z pomocą tym, którzy wzywają jego opieki, a są kuszeni przez Złego. Św. Michał Archanioł czczony jest we wszystkich trzech wielkich monoteistycznych religiach.

Michał Archanioł jest patronem policjantów w wielu krajach świata, ale także dzieci, żołnierzy, skoczków spadochronowych, szermierzy i dobrej śmierci. Dziś Kościół katolicki, po wezwaniu św. Jana Pawła II,  powraca do modlitwy papieża Leona XIII, skierowanej do św. Michała Archanioła. Obecnie w wielu polskich parafiach coraz częściej przed błogosławieństwem można na mszy wznieść wezwanie „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną…”