Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja 997 numer specjalny 5 sierpień 2016

OPERACJA „PRZYMIERZE”

Komendant główny Policji

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze i Pracownicy wszystkich służb uczestniczących w operacji „Przymierze”

Za nami wiele miesięcy wytężonej pracy. Od przygotowania planów poszczególnych podoperacji, w których staraliśmy się uwzględnić wszystkie możliwe zagrożenia i znaleźć najsłabsze punkty, przez zakupy niezbędnego sprzętu i zabezpieczenie logistyczne przesunięć pododdziałów po terenie całego kraju oraz ich zakwaterowanie, wypracowanie jak najlepszej współpracy między służbami biorącymi udział w operacji i zapewnienie łączności między nimi, aż po końcową realizację i podsumowanie działań. Ostatni miesiąc był zdecydowanie najcięższy, nasza wcześniejsza praca podlegała bowiem surowej weryfikacji życia. Każdego dnia ramię w ramię stawaliśmy do służby, by sprostać ciążącej na nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie setek tysięcy gości podczas wydarzeń, które przeszły już do historii naszego kraju.

Stara maksyma mówi, że szef jest mądry mądrością swoich ludzi. Przebieg lipcowej operacji jedynie potwierdził jej słuszność. Zaczynając od szczytu NATO, przez Przystanek Woodstock, zabezpieczenie Tour de Pologne i wreszcie Światowe Dni Młodzieży – wszędzie tam widać było Wasz profesjonalizm i oddanie służbie. Dzięki Wam nie doszło do żadnych poważnych incydentów, związanych nie tylko z wysokim zagrożeniem terrorystycznym, ale także z przemieszczaniem się po naszym kraju setek tysięcy osób z całego świata. Zauważyły to media, zauważyli też policyjni specjaliści z wielu państw. Wspólnie zbudowaliśmy kapitał zaufania, ukazując światu nasz kraj z jak najlepszej strony – jako gościnny, przyjazny i przede wszystkim bezpieczny. To ogromny sukces, za który jestem Wam szczególnie wdzięczny.

Rola szefa formacji  nie sprowadza się dzisiaj do siedzenia w sztabie, dlatego byłem z Wami wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego. Pogoda – szczególnie podczas Światowych Dni Młodzieży – nie ułatwiała zadania. Wysokie temperatury i gwałtowne burze wystawiały na próbę wytrzymałość wszystkich pełniących wtedy służbę, a było nas naprawdę wielu – podczas zabezpieczeń w garnizonach małopolskim i śląskim wzięło udział prawie 18 tysięcy policjantów, w tym 600 antyterrorystów. Obserwowałem wówczas pracę zarówno funkcjonariuszy prewencji, ruchu drogowego, operacyjnych czy minerów pirotechników i jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego oddania i profesjonalizmu. To wielki zaszczyt stać na czele tak doskonale działającej formacji.

Chciałbym również podkreślić, że słowa uznania w równym stopniu należą się przedstawicielom współdziałających z nami służb, jak chociażby Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. Współpraca była doskonała zarówno w terenie, jak i w pracy sztabowej, w zintegrowanych centrach dowodzenia w poszczególnych miastach oraz w Policyjnym Centrum Dowodzenia. Dzięki operacji „Przymierze” zebraliśmy kapitał bezcennych doświadczeń, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Reakcje uczestników lipcowych wydarzeń i medialne komentarze pokazały też, że ukazywane w sondażach zaufanie społeczne do Policji nie jest jedynie pustą liczbą. Szczególnie wyraźnie widać było, że zaczyna procentować przyjęta przez nas polityka działania związana z położeniem największego nacisku na pomocowy charakter służby. Wszyscy pokazaliście, że jako formacja jesteśmy blisko ludzi, dla których zakładamy nasze mundury. Zarówno w Brzegach, w Krakowie, w Częstochowie, jak i w Katowicach – wszędzie widziałem Waszą ogromną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Odbierałem później setki podziękowań i wyrazów uznania, które są powodem do dumy dla każdego dowódcy. I za to również dziękuję Wam, głównym autorom tego sukcesu.

Jestem spokojny o to, że nie spoczniemy na laurach i wypracowany kapitał zaufania nie zostanie rozmieniony na drobne. Temu też służyć będą nasze dalsze działania związane ze zmianą funkcji dzielnicowych i odciążeniem ich od nie swoich zadań na rzecz lepszego kontaktu ze społeczeństwem oraz wdrażanie i rozwój interaktywnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, na której mieszkańcy mogą wskazywać nam obszary i miejsca, które w ich opinii są w jakikolwiek sposób zagrożone, byśmy jeszcze skuteczniej mogli zapewniać im spokój i bezpieczeństwo.

Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu i realizacji operacji „Przymierze” – nie tylko funkcjonariuszom, lecz również pracownikom Policji, bez których nie mielibyśmy szans na sukces. Tak ogromna operacja wymagała doskonałego zabezpieczenia logistycznego, bez którego Wasi koledzy w mundurach nie byliby w stanie realizować swoich zadań. To, że wszystko działało jak należy, jest głównie Waszą zasługą.

Słowa podziękowania należą się także rodzinom funkcjonariuszy i pracowników, za ich wyrozumiałość, cierpliwość i udzielane nam wsparcie. Dziękuję również emerytom i rencistom policyjnym, którzy czynnie włączyli się w przygotowania i są jednymi ze współtwórców tak wysokiego poziomu zawodowego całej formacji.

Szanowni Państwo,

wydanie specjalne miesięcznika „Policja 997”, które trzymacie w rękach, jest również ukłonem w Waszą stronę od całego kierownictwa Policji. Zawiera bowiem kulisy, relacje i podsumowania z prowadzonych działań, które dziś są już historią. Na kolejnych stronach moi najbliżsi współpracownicy szczegółowo relacjonują zakres i przebieg całej operacji pod kryptonimem „Przymierze”, choć oczywiście nie sposób pokazać pracy każdego z tysięcy zaangażowanych w tę operację. Liczę jednak na to, że wydanie to trafi do rąk wielu czytelników, którzy nie znali dotychczas stopnia Waszego zaangażowania i pozwoli im choć częściowo zrozumieć ogrom i złożoność przeprowadzonych działań. Zapraszam do lektury.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK

Pliki do pobrania