Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe komendy i posterunki

Tegoroczne obchody Święta Policji w niektórych garnizonach połączono z oddaniem do użytku wielu wyremontowanych siedzib policyjnych jednostek. Oznacza to pełnienie służby i pracę w nowoczesnych i spełniających najwyższe standardy pomieszczeniach.

Posterunki w Dobiegniewie i Kargowej

Przywrócone posterunki Policji w Dobiegniewie i Kargowej zostały otwarte 4 lipca. To kolejne ze 150 przewidzianych do reaktywacji posterunków w Polsce. Na uroczystość w Dobiegniewie przybyli: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak oraz przedstawiciele władz samorządowych.

– Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a obecne decyzje poprzedziły konsultacje społeczne. Obywatele uważają, że posterunki Policji powinny być przywrócone i dlatego policjanci wracają do pracy także w Dobiegniewie – mówił szef MSWiA.

Posterunek jest zlokalizowany w budynku Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego. Służbę będzie tu pełniło sześciu policjantów.

– Głównym zadaniem polskiej Policji powinna być bliskość ze społeczeństwem. Wsłuchiwanie się w głosy tych, dla których każdego dnia ten mundur zakładamy, aby mieszkańcy mogli powtarzać „jesteście naszą policją” – powiedział nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Otwarty w tym samym dniu posterunek w Kargowej został reaktywowany w budynku Urzędu Miasta. W posterunku rozpoczęło służbę pięciu policjantów, którzy do tej pory pracowali w strukturach komisariatu Policji w Sulechowie.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor, KMP w Zielonej Górze

KMP w Jaworznie

Otwarcie zmodernizowanej Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie było jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tegorocznych obchodów Święta Policji w tym garnizonie.

W uroczystości, która odbyła się 6 lipca, udział wzięli m.in.: komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, jego zastępca insp. Piotr Kucia, przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych oraz innych służb i instytucji współpracujących z Policją.

– Rozbudowa i modernizacja siedziby jaworznickiej policji to przede wszystkim lepsza jakość obsługi interesantów – zaznaczył mł. insp. Adam Mandera, komendant miejski Policji w Jaworznie.

Remont zmodernizowanej komendy kosztował blisko 5 mln zł i objął wykonanie nowej elewacji budynku i jego ocieplenie, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, odnowienie pomieszczeń biurowych, wyposażenie jednostki oraz założenie monitoringu i alarmu.

– Nowoczesne stanowisko kierowania, pomieszczenia służbowe, sala konferencyjna oraz wyposażenie jednostki robią imponujące wrażenie. Niewątpliwie możemy mówić o jednej z najnowocześniejszych jednostek Policji – podsumował insp. Krzysztof Justyński. 

HONORATA SZANDECKA
zdj. Tomasz Obarski

KPP w Zawierciu

Obchody Święta Policji odbyły się także 8 lipca w Zawierciu. Połączono je z oddaniem do użytku gruntownie wyremontowanego budynku tutejszej komendy. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, jego zastępca insp. Piotr Kucia, komendant powiatowy Policji w Zawierciu mł. insp. Ryszard Skowroński, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją oraz związków zawodowych.

Prace nad modernizacją komendy rozpoczęły się pod koniec 2013 roku i pochłonęły ponad 14 mln zł. W ramach inwestycji m.in. ocieplono cały budynek, dokonano termoizolacji piwnic, wymieniono centralne ogrzewanie oraz instalację wentylacyjną, elektryczną i sieci teleinformatycznej. Dobudowano kondygnację oraz przebudowano budynek garażowy i salę sportową. Pomieszczenia wyposażono w alarmy i zainstalowano monitoring. Zmodernizowano też otoczenie budynków: oprócz zawieszenia nowego logo i tablic informacyjnych zwiększono liczbę miejsc parkingowych dla interesantów oraz wybudowano zadaszenia dla samochodów służbowych. Nowocześnie wyposażone wnętrza oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo mają nie tylko usprawnić pracę policjantów, ale i poprawić warunki przyjmowania interesantów. 

HONORATA SZANDECKA
zdj. Andrzej Świeboda

KPP w Wodzisławiu Śląskim

Podczas obchodów Święta Policji w Wodzisławiu Śląskim 22 lipca oddano do użytku zmodernizowany budynek Komendy Powiatowej Policji. Oprócz kadry kierowniczej garnizonu śląskiego, w tym insp. Krzysztofa Justyńskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, oraz  komendanta powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Jarosława Grudzińskiego, na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych oraz członkowie instytucji współpracujących z Policją. Wyremontowany budynek KPP w Wodzisławiu Śląskim przeszedł termomodernizację oraz został powiększony o trzykondygnacyjne skrzydło. Nowa siedziba wodzisławskiej komendy zapewnia komfort nie tylko funkcjonariuszom i pracownikom Policji, ale także interesantom, dla których utworzono poczekalnię i recepcję. 

HONORATA SZANDECKA
zdj. Joanna Paszenda

KPP w Gryfinie

Na obchody Święta Policji, które odbyły się 22 lipca w Gryfinie, oprócz insp. Heleny Michalak, zastępcy komendanta głównego Policji, przybyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych i administracji województwa zachodniopomorskiego, duchowieństwa i delegacje Policji z Niemiec. Tegoroczną uroczystość połączono z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Na parterze budynku znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe, w tym pokoje dzielnicowych i pokoje przesłuchań, policyjna izba zatrzymań, pomieszczenia socjalne oraz zaplecze sanitarne, na pierwszym piętrze zaś sala konferencyjna. Teren obiektu dodatkowo wyposażony jest w garaż z myjnią samochodową oraz budynek dla psów policyjnych wraz z zapleczem. Nowa siedziba gryfińskich policjantów spełnia wszystkie obowiązujące w Polsce i Europie standardy, a koszt jej budowy oraz wyposażenia wyniósł niemal 17 mln zł. 

HONORATA SZANDECKA
zdj. Bogumił Prostak

KP II w Zabrzu

Zaledwie pięć miesięcy po oddaniu do użytku budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i niecałe dwa od oddania Komisariatu Policji I w Zabrzu, 20 lipca otworzono kolejny zmodernizowany obiekt. Tym razem służbę w nowoczesnych i spełniających najwyższe standardy pomieszczeniach będą pełnić funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Zabrzu. Na połączonej z obchodami Święta Policji uroczystości nie zabrakło kadry kierowniczej garnizonu śląskiego z komendantem wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim i jego zastępcą insp. Piotrem Kucią na czele, przedstawicieli władz samorządowych, związków zawodowych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Policją.

Prace remontowe rozpoczęły się w 2014 r. i obejmowały m.in. termoizolację budynku, przebudowanie strychu na szatnię i pomieszczenia służbowe, remont dachu, wymianę drzwi, okien, mebli oraz sprzętu elektronicznego i informatycznego. W odnowionym komisariacie wymieniono także centralne ogrzewanie oraz instalację wentylacyjną, teleinformatyczną i elektryczną. Zadbano nie tylko o komfort funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale i o warunki przyjmowania interesantów, a wejście do komisariatu zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 5 mln zł. 

HONORATA SZANDECKA
zdj. Tomasz Gogolin