Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sztandary dla komend Policji

W trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w całej Polsce aż cztery komendy doczekały się swojego sztandaru. Dla każdej jednostki to ważne wydarzenie oraz symbol szacunku i uznania.

W Krasnymstawie

Wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie odbyło się 13 lipca br. Wzięło w nim udział wielu gości, w tym nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz innych służb i instytucji współpracujących z Policją. Uroczystość rozpoczęła się mszą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji, celebrowaną przez ks. Ryszarda Karpińskiego, biskupa seniora archidiecezji lubelskiej. Po nabożeństwie goście zgromadzili się na pl. 3 Maja, gdzie powitał ich insp. Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki Policji w Lublinie, a chwilę potem z rąk szefa Policji sztandar odebrał p.o. komendanta powiatowy Policji w Krasnymstawie podinsp. Mariusz Kołtun.

– Od dzisiaj macie ten niezwykle ważny symbol każdej jednostki Policji, symbol przekazany wam przez społeczeństwo jako wyraz największego szacunku, uznania i honoru. Pamiętajcie jednak, że sztandar ten nakłada na was jeszcze większe zobowiązania, którym musicie sprostać, aby każdego dnia udowadniać, że zasłużyliście na to, by pod tym sztandarem służyć i być godnymi nosić policyjny mundur i umieszczone na nim symbole państwowe. To wielki kredyt zaufania, ale jestem przekonany, że spłacicie go z nawiązką – powiedział nadisnp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Podczas uroczystości funkcjonariusze Policji z garnizonu lubelskiego otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

W Gliwicach

Ochody Święta Policji w garnizonie śląskim połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Uroczystość odbyła się 19 lipca. Po mszy świętej w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przemaszerowali na pl. Krakowski. W uroczystości udział wzięli: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, insp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki Policji w Katowicach, oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej, duchowieństwa, a także służb i instytucji współpracujących z Policją.

– Komendę Miejską Policji w Gliwicach spotkało szczególne wyróżnienie. Gliwiccy policjanci mają sztandar. Wyraża on zaufanie, jakim nas obdarzyło społeczeństwo, i za to zaufanie pragnę podziękować. Niech słowa wyhaftowane na sztandarze: „Ojczyzna i Prawo” będą naszym mottem – powiedział nadkom. Marek Bajcer, p.o. komendanta miejskiego Policji w Gliwicach.

Po uroczystym nadaniu i prezentacji sztandaru policjanci z garnizonu śląskiego za długoletnią służbę i za zasługi dla Policji otrzymali medale oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.

W Skierniewicach

Podczas obchodów Święta Policji garnizonu łódzkiego Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach nadano sztandar. Uroczystości rozpoczęły się 15 lipca od nabożeństwa w intencji policjantów i pracowników Policji, celebrowanego przez ks. Józefa Zawitkowskiego, biskupa seniora diecezji łowickiej. Po mszy oficjalne uroczystości, na których obecni byli m.in.: insp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, insp. Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki Policji w Łodzi, podinsp. Tomasz Jarzyna, komendant miejski Policji w Skierniewicach, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz innych służb mundurowych wraz z niemiecką delegacją Policji, odbywały się na Rynku Skierniewickim. Po uroczystym nadaniu sztandaru policjanci z garnizonu łódzkiego otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia resortowe i państwowe.

W Łańcucie

– Garnizon podkarpacki od wielu lat jest postrzegany przez kierownictwo polskiej Policji jako ten, który osiąga najlepsze wyniki w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Za to należą wam się najwyższe słowa uznania – tak 20 lipca dziękował podkarpackim policjantom podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.

Wstępem do uroczystości była msza w intencji policjantów i pracowników Policji, którą celebrował arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Wśród obecnych, oprócz komendanta głównego Policji, znaleźli się m.in.: insp. dr Krzysztof Pobuta, komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie, nadkom. Andrzej Żygadło, komendant powiatowy Policji w Łańcucie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Policją. Po uroczystym nadaniu sztandaru policjanci z województwa podkarpackiego otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

HONORATA SZANDECKA
zdj. Andrzej Mitura, KMP w Skierniewicach