Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2016

Z okazji Święta Policji padło w tym roku wiele ciepłych słów pod adresem funkcjonariuszy i pracowników formacji. Były życzenia przez internet, zamieszczane na policyjnych i ministerialnych stronach. Były też słowa płynące od serca, kierowane bezpośrednio podczas obchodów. Zebraliśmy dla naszych czytelników wypowiedzi, które w tym roku usłyszeliśmy z okazji Święta Policji, aby zostały na papierze i aby także Ci, których nie było na centralnych obchodach, mogli się z nimi zapoznać.

Przypomnijmy, że wypowiadane były one między szczytem NATO a Światowymi Dniami Młodzieży. Konieczne były skróty, staraliśmy się jednak wychwycić najważniejsze momenty przemówień i wystąpień.

Prezydent RP Andrzej Duda

– Panie Komendancie, na Pana ręce składam gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia! Gratulacje dla wszystkich, którzy dziś zostali odznaczeni, mianowani na pierwszy stopień oficerski, nagrodzeni. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim Państwu wspaniałej służby, gratuluję tego awansu, bo w każdym przypadku, w jakimś znaczeniu jest to awans. Ale przede wszystkim chcę pogratulować wszystkim polskim policjantom z okazji 97. rocznicy istnienia polskiej Policji. Z okazji Państwa święta.

Dziękuję Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za służbę, za oddanie, za ofiarność, za wszystko to, co nieodłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Bo to nie jest zawód, to służba. Dlatego, że bardzo często wymaga także poświęcenia. Chylę czoła przed bliskimi wszystkich tych, którzy w tej służbie oddali życie. Oddali życie, służąc ojczyźnie. Oddali życie, służąc obywatelom. Tym, o których bezpieczeństwo dbać i których bezpieczeństwa strzec z ofiarnością, nawet za cenę życia, ślubowali. Dopełnili tego ślubowania w sposób najmocniejszy i najtrudniejszy z możliwych. Ale chylę też czoła przed wszystkimi policjantami, którzy służą, a zwłaszcza tymi, którzy ucierpieli, swoją służbę wykonując. Dziękuję Państwu i dziękuję Państwa bliskim, tym, którzy na Was czekają. Czasem czekają z drżeniem serca, kiedy usłyszą, że gdzieś się coś zdarzyło. Ojciec, mama, żona, mąż, brat, siostra, syn, córka, ukochany, ukochana – tak to jest, że dolą rodzin jest czekać, wierzyć, ale także być dumnym. I słyszałem ich tutaj na placu, w czasie tych nominacji, że są dumni i z całego serca za tę dumę i za jej codzienne okazywanie Państwu dziękuję.

Jestem też tu dziś, żeby podziękować, ale i poprosić. Podziękować za wspaniałą służbę, którą wykonujecie, która szczególnie widoczna była nie tylko dla nas, ale – mogę śmiało powiedzieć – dla całego świata, w czasie niedawnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Dziękuję Panu Komendantowi, Policjantkom i Policjantom, którzy w tę służbę, wzorowo wykonaną pod każdym względem, byli zaangażowani. Dziękuję Pani Premier, dziękuję ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, dziękuję ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu. Wszyscy Państwo wykonaliście fenomenalną pracę, dzięki której odebrałem dziesiątki, setki gratulacji i podziękowań od polityków z całego świata, od ludzi, którzy brali udział w szczycie sojuszu. Z całą mocą chcę podkreślić – to także wystawia świadectwo państwu i polskie państwo było i jest dumne z tego, jak ta praca i służba zostały wykonane. A wykonane zostały wzorowo.

Chcę prosić o jeszcze, bo przed nami drugie, także ogromnie ważne wydarzenie, które będzie obserwował cały świat – wizyta Ojca Świętego Franciszka i wizyta setek tysięcy, może milionów młodych ludzi z całego świata. Państwa służba – wierna, czujna i solidnie, wzorcowo wykonana – jest w czasie tych wydarzeń niezwykle potrzebna i o nią chciałem dzisiaj prosić.

Chciałem zapewnić, że władze Rzeczypospolitej pamiętają o tych, którzy służą ojczyźnie i służą bezpieczeństwu obywateli. Program modernizacji i inne programy wzmocnią siłę i potencjał służby, doprowadzą do przywrócenia komisariatów i posterunków Policji, tam gdzie zostały one zlikwidowane, a gdzie w rzeczywistości są potrzebne. Będziemy modernizować po to, aby ułatwić Państwu pracę, żebyście mogli pracować sprawniej, a dzięki nowemu wyposażeniu – wydajniej, a przede wszystkim, co najważniejsze – bezpieczniej. Wszystkie te zmiany będą dokonywane w latach 2017–2020. W związku z tą modernizacją nie zabraknie także pieniędzy na to, aby policjanci byli lepiej wynagradzani. To ważne, aby ciężka, ofiarna służba była także wynagradzana w sposób godny; żebyście mieli poczucie, że ojczyzna kocha Was tak, jak Wy ją kochacie. Chciałem się pokłonić wszystkim polskim policjantom i ich rodzinom – wszystkiego dobrego, powodzenia i obyście ze służby zawsze z satysfakcją, cali i zdrowi wracali do domu, gdzie będą Was witali uradowani najbliżsi.

Z listu prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

To święto szczególne dla funkcjonariuszy i wszystkich tych, którzy mają na sercu dobro naszej ojczyzny. Tego dnia nagradzamy zasłużonych i wyrażamy szacunek wobec strzegących naszego bezpieczeństwa. Tego dnia policjanci słyszą tak zasłużone – dziękuję.

97 lat temu została powołana Policja Państwowa, która miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dzisiejsza Policja, czerpiąc z tego dziedzictwa, podejmuje kolejne wyzwania. Dokładamy wszelkich starań, by miała narzędzia i warunki do wykonywania zadań sprawnie i profesjonalnie. Polscy policjanci codziennie udowadniają, że można na nich polegać. Wskaźnik dobrej oceny Waszej działalności cały czas rośnie i obecnie jest najwyższy od trzech lat. To znak, że wysiłek Policji jest dostrzegany przez obywateli. Ten rok obfituje w wydarzenia szczególne i wymagające Waszego wyjątkowego zaangażowania. Policja z sukcesem zapewniła bezpieczeństwo podczas szczytu NATO w Warszawie, a wkrótce zmierzy się z organizacją Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymką Ojca Świętego do Polski.

Oczy całego świata skierowane będą na Was. Jestem pełna uznania dla Waszych dokonań i wiem, że sprostacie kolejnym oczekiwaniom.

Życzę wszystkim funkcjonariuszom, by swoją służbą udowadniali, że policjant to nie tylko zawód, ale też powołanie. Od efektów Waszej pracy, tak ważnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, zależy w dużej części poczucie bezpieczeństwa obywateli. Niech codzienna służba napełnia Was dumą i przynosi satysfakcję z wykonywanych zadań. Polska i Polacy doceniają Wasz trud i zaangażowanie.

Minister spraw wewnętrznych i administracji
Mariusz Błaszczak

– Z okazji tegorocznego Święta Policji pragnę Wam serdecznie podziękować za to, że każdego dnia przez 24 godziny na dobę pełnicie służbę na rzecz bezpieczeństwa Polski. To właśnie policjanci są ostoją i gwarancją bezpieczeństwa. To do Was zwracają się w pierwszej kolejności Polacy, kiedy zagrożone jest ich życie i mienie, kiedy potrzebują pomocy.

Wasza służba to często codzienne, żmudne i niedostrzegane wysiłki na rzecz ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Nie każdy może być policjantem. To powołanie wymagające niezłomnego charakteru i jednocześnie wrażliwości na ludzką krzywdę. Szczególnie dzisiaj pragnę Wam pogratulować, gdyż dzięki Waszemu poświęceniu i ciężkiej pracy cieszycie się należytym szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Jest to zasługa każdej i każdego z Was, niezależnie od stopnia, pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska. Podziękowania i wyrazy szacunku przekazuję także Waszym rodzinom, które dzielą konsekwencje i wyrzeczenia związane z Waszą służbą. W tym dniu pamiętamy również o wszystkich funkcjonariuszach, którzy oddali swe życie, chroniąc bezpieczeństwo Polaków.

Jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji chcę zadbać o godne warunki pracy funkcjonariuszy podległych mi służb. Dlatego przygotowałem Program modernizacji służb mundurowych. Program przewiduje m.in. wymianę przestarzałego sprzętu i podwyżki dla funkcjonariuszy. Niedawno zakończyliśmy akcję związaną z zabezpieczeniem szczytu NATO w Warszawie, w którą wielu z Was było zaangażowanych. Dziękuję za Waszą pracę i dobrą współpracę z innymi służbami. Przed nami kolejne wyzwanie – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Cała Polska i świat liczą na Wasz profesjonalizm. Jestem przekonany, że staniecie na wysokości zadania i wydarzenie to będzie zaliczane do kolejnego sukcesu polskiej Policji.

Komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

– Jest honorem dla naszej formacji gościć wśród nas Prezydenta RP. 24 lipca to Święto Policji, święto największej w naszym kraju formacji mundurowej, składającej się z ponad 100 tys. funkcjonariuszy i ponad 20 tys. pracowników. Święto ludzi, którzy każdego dnia swoją ciężką i pełną oddania służbą i pracą starają się zapewnić mieszkańcom naszego kraju jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas – potrzebę bezpieczeństwa. To święto formacji, która funkcjonuje w tym obszarze naprawdę profesjonalnie. Bo jeżeli dzisiaj pytamy naszych mieszkańców, czy czują się bezpiecznie w Polsce i 80 procent z nich odpowiada twierdząco, a 95 procent mówi, że czuje się bezpiecznie w okolicach swojego miejsca zamieszkania, a do tego ponad 70 procent to stałe, nieustające poparcie dla naszej formacji, to myślę, że są to powody do satysfakcji.

Myślę, że powodów do satysfakcji nie brakuje nam wszystkim, policjantom, którzy obsługiwali tak wielkie wydarzenia, jak ostatni szczyt NATO w Warszawie, który to egzamin w mojej ocenie zdaliście wspólnie z innymi służbami celująco. Tegoroczne Święto Policji zbiega się z innym wielkim wydarzeniem w naszym kraju, wydarzeniem o zasięgu ogólnoświatowym – ze Światowymi Dniami Młodzieży. Jestem przekonany, że tacy ludzie, jak Wy, sprostają temu zadaniu i zapewnią bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom i pielgrzymom.

Pozwólcie, że przekażę na Wasze ręce serdeczne słowa podziękowania i uznania za codzienny trud i służbę, że podziękuję Wam za wkładany każdego dnia wysiłek, oddanie i poświęcenie i że te słowa oprócz Was skieruję również na ręce Waszych najbliższych, którzy każdego dnia stanowią naturalne wsparcie dla naszych działań i bez których byłoby nam niezwykle ciężko pełnić tę zaszczytną, ale bardzo trudną służbę. Słowa ogromnego uznania i podziękowania kieruję na ręce policyjnych emerytów i rencistów. To dzięki Waszej wieloletniej, ciężkiej służbie i trudowi pracy, również i temu w zakresie  wychowawczym, dzisiaj mówimy o Policji jako o bardzo profesjonalnej formacji.

Chciałbym przekazać gorące życzenia spokojnej służby wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy pełnią służbę poza granicami naszego kraju: w Kosowie, w Liberii, w Gruzji i w innych miejscach. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę spokojnej, bezpiecznej służby.

Szanowni Państwo, pozwólcie, że na samym końcu przekażę Wam moje ulubione policyjne życzenia. Kieruję je do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Życzę Wam, abyście każdego dnia po zakończonej służbie bezpiecznie wracali do domu i aby w tym domu zawsze ktoś cieszył się z Waszego powrotu. Dziękuję bardzo!

zebrał PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor