Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce

Spotkanie z przedstawicielami mediów i społeczności lokalnej inaugurujące pilotażowy program dotyczący „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” odbyło się 13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Pruszków

Ogólne zasady działania programu przedstawili Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, i mł. insp. Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji KGP.

Pilotaż tego ogólnopolskiego programu zostanie uruchomiony w województwach podlaskim i pomorskim oraz w garnizonie stołecznym. Mapy opracowano na podstawie informacji własnych Policji, przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. W debatach i konsultacjach wzięło udział ponad 200 tys. obywateli. W tym czasie odbyło się blisko 12 tys. spotkań zorganizowanych przez poszczególne jednostki Policji pod nadzorem KGP. Uczestniczyli w nich m.in.: samorządowcy, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, szkół, a także przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

Przygotowana przez ekspertów z Komendy Głównej Policji interaktywna strona internetowa pozwoli mieszkańcom na anonimowe zgłaszanie informacji o zagrożeniach występujących w ich okolicy, które następnie będą weryfikowane. Jeśli okażą się prawdziwe, zostaną umieszczone na mapie.

Prócz zgłoszeń od obywateli na mapie znajdą się także informacje z baz policyjnych o przestępstwach najbardziej dokuczliwych społecznie, takich jak kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta, a także przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostaną też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Zdaniem  ministra Mariusza Błaszczaka utworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa pozwoli obywatelom na wskazanie obszarów, które w ich ocenie są nieakceptowane społeczne i wymagają w najbliższej przyszłości reakcji właściwych służb. Z kolei nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz mł. insp. Dariusz Minkiewicz podkreślali, że wdrażanego właśnie systemu nie należy mylić z numerami alarmowymi 112 lub 997, ponieważ zgłoszenie przez stronę internetową zauważonego zagrożenia nie spowoduje natychmiastowej reakcji Policji. Za to obywatel będzie mógł na bieżąco sprawdzać status swojego zgłoszenia, ponieważ osobnymi kolorami będą oznaczane zgłoszenia potwierdzone i czekające na weryfikację. Sygnały niepotwierdzone będą usuwane (o działaniu aplikacji informatycznej dotyczącej map zagrożeń bezpieczeństwa można przeczytać w czerwcowym numerze „Policji 997” z tego roku).

 

oprac. PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor

 

 

 

 

 

Test w trzech regionach

Po inauguracji w Pruszkowie założeń programu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” przedstawiono je 17 czerwca br. w Białymstoku. To właśnie na Podlasiu, a także na Pomorzu i terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji, przez cały lipiec będą trwały testy nowego programu.

Różne województwa, różna specyfika i różne zaludnienie – tłumaczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji licznie zaproszonym gościom wybór ich terenu na miejsce pilotażu. – Myślę, że po weryfikacjach, jesienią, program ruszy w całej Polsce. Mieszkańcy podczas konsultacji zgłosili wiele bardzo interesujących informacji, które potwierdziły bardzo prostą prawdę, że jeśli Policja na co dzień współpracuje ze społeczeństwem, to ma lepsze rozeznanie w zagrożeniach i jest bardziej efektywna.

SPOŁECZNOŚĆ TO ŹRÓDŁO I ADRESAT INFORMACJI

Jak działa internetowa aplikacja programu wyjaśnili mł. insp. Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji KGP, oraz nadkom. Piotr Pogorzelski, naczelnik Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP.

– Ta aplikacja nie jest po to, aby wiedzieć o problemach, tylko po to, by je rozwiązywać – powiedział nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. – Najlepiej wyszkolona, wyposażona i przygotowana Policja nie będzie należycie wypełniała swoich funkcji w sposób efektywny, jeśli każdego dnia nie będzie współpracowała z tymi, dla których zakłada swój policyjny mundur.

Szef Policji przyznał, że do tej pory analizy bezpieczeństwa opierały się tylko na policyjnych statystykach, które nie uwzględniały wszystkich zdarzeń. Wiedzieli o nich natomiast ludzie, którzy z wielu powodów woleli jednak o nich milczeć.

– Teraz chcemy połączyć naszą wiedzę z policyjnych statystyk z informacjami, które Państwo posiadacie – zwrócił się do gości nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. – Bardzo ważne, abyśmy z tego narzędzia zaczęli korzystać wspólnie. Byście informacje o zagrożeniach przekazywali do nas, a my, byśmy szybko i sprawnie te zgłoszenia weryfikowali. Jeżeli potwierdzimy te zagrożenia, to naszym obowiązkiem jest na nie odpowiednio zareagować.

Komendant główny Policji zwrócił uwagę na dużą zaletę, jaką będzie miała dostępna na mapie statystyka.

– Pokaże, gdzie i jakie zagrożenia istnieją – mówił. – Przykładowo, jeśli gdzieś wzrasta kradzież mienia, to warto pomyśleć o dodatkowym jego zabezpieczeniu. Jeśli gdzieś pojawi się większa liczba oszustw na wnuczka, to dobrze powiadomić naszych bliskich i znajomych z tego terenu, by byli czujni.

BEZPIECZEŃSTWO NA WODACH

Tego samego dnia wiceminister Jarosław Zieliński oraz komendant wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz wizytowali Ośrodek Szkolenia WOPR TAMA w Rajgrodzie, gdzie w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim i zbliżającymi się wakacjami, odbywało się specjalistyczne szkolenie z ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych oraz dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego Państwowej Straży Pożarnej. W kursie uczestniczyli podlascy strażacy oraz kilkudziesięciu policjantów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy pod okiem instruktorów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia gościom zaprezentowany został pokaz ratownictwa wodnego. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, KWP w Białymstoku
zdj. Andrzej Chyliński