Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pora na zmiany (nr 132/03.2016)

O najważniejszych problemach pracowników Policji i sposobach ich rozwiązania z Małgorzatą Lewicką, przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji rozmawia Honorata Szandecka

Najważniejszym problemem pracowników Policji są w dalszym ciągu niskie płace?

– Niestety tak, to przede wszystkim nieuregulowane sprawy finansowe. Nie jest tajemnicą, że mimo stale przybywających obowiązków pensje pracowników pozostają niezmiennie niskie od lat. Wśród zatrudnionych w służbach mundurowych MSWiA najniżej wynagradzanymi są pracownicy Policji. Ich średnia płaca przekracza zaledwie 2900 złotych, a w jednostkach powiatowych nawet 2200 złotych brutto. Wynika to z niedoszacowania budżetu Policji, z którego pewną pulę pieniędzy należałoby przeznaczyć na wyrównanie płac do średniej wynagrodzeń pozostałych pracowników służb mundurowych MSWiA. Gdybyśmy chcieli to zrobić dzisiaj, potrzebowalibyśmy około 64 milionów złotych. Zarobki pracowników Policji, stale traktowane jako sprawa drugorzędna, na przestrzeni lat nie uległy żadnej znaczącej poprawie. Słyszymy tylko obietnice, choćby te związane z odmrożeniem waloryzacji wynagrodzeń. Choć nie jest to problem wyłącznie pracowników Policji, to szacuje się, że w wyniku zapoczątkowanego w 2009 roku zatrzymania waloryzacji wynagrodzeń średnie wynagrodzenie pracowników Policji w 2015 r. mogłoby być wyższe od obecnego średnio o 700 złotych.

Czy związek ma jakieś propozycje rozwiązania tego problemu?

– O tym będziemy rozmawiać na najbliższym spotkaniu z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Licząc na pomoc ze strony rządowej, złożyliśmy na jego ręce projekt nowelizacji zapisów ustawy o Policji, w którym wnioskujemy o dopisanie do ustawy rozdziału dotyczącego pracowników Policji, w którym znalazłyby się przepisy zabezpieczające ich interesy. Dziś pracownicy Policji czują się pominięci, rozgoryczeni i zaniepokojeni bagatelizowaniem tak ważnych dla nich spraw. Najwyższa pora to zmienić.

Kwestia płac nie jest chyba jedyną, jaką poruszacie w tym projekcie?

– Nie, choć priorytetową. Istotnym tematem w projekcie nowelizacji ustawy o Policji jest także uregulowanie sytuacji prawnej pracowników Policji, bo ta z pewnością wymaga uporządkowania. Oprócz warunków zatrudnienia i sklasyfikowania w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących pracowników Policji na wzór ustawy o Służbie Więziennej, która ściśle precyzuje przywileje pracowników oraz zakres ich obowiązków, nowe regulacje powinny określać wysokość wynagrodzenia na podstawie kwalifikacji zawodowych, stanowiska i stażu pracy. Czekamy na akceptację naszej propozycji.

A jak to wygląda obecnie?

– Niestety źle. Bywa, że nowo zatrudnione osoby otrzymują wyższe wynagrodzenia od ludzi pracujących na tym samym stanowisku od wielu lat. To tworzy duże dysproporcje między pracownikami. Nie bójmy się też powiedzieć, że personel z wieloletnim doświadczeniem pracuje za pieniądze, za jakie młodzi ludzie tej pracy by się nawet nie podjęli.

Co jeszcze miałby regulować nowy rozdział znowelizowanej ustawy o Policji?

– W projekcie nowelizacji ustawy o Policji wobec nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowej nagrody jubileuszowej, która po 45 latach pracy wynosiłaby 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Z racji wydłużenia wieku emerytalnego nagroda w wysokości 600 proc. wynagrodzenia miesięcznego miałaby przysługiwać pracownikom Policji po przepracowaniu 50 lat. Dodatkowa nagroda, na wzór jubileuszowej, która na podstawie Karty Nauczyciela przysługuje za lata pracy pedagogom, miałaby także dotyczyć wykładowców zatrudnionych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ośrodkach szkolenia oraz szkołach Policji.

Natomiast osobom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jak choćby pracownikom laboratoriów kryminalistycznych, projekt przyznaje płatny urlop dodatkowy, który obecnie należy się tylko funkcjonariuszom. Podobnie jest ze zwrotem kosztów dojazdu do pracy. Policjanci dojeżdżający na służbę z innej miejscowości mają do nich prawo, pracownicy Policji już nie, dlatego zmiany są konieczne.

Kiedy to nastąpi?

– Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. Czekając na decyzje w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji, skupiamy się na innej – ustawie modernizacyjnej na lata 2017–2020. Zakłada ona zarówno podwyżki dla funkcjonariuszy, jak i wzrost wynagrodzenia oraz zwiększenie liczby etatów pracowników Policji. Przy poparciu obecnego rządu oraz kierownictwa MSWiA wierzymy, że uda się to osiągnąć.

Dziękuję za rozmowę.

HONORATA SZANDECKA
zdj. Andrzej Mitura