Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pani profesor od Policji (nr 130/01.2016)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Uniwersytetu Śląskiego przez cały ubiegły rok prowadziła projekt badawczy Filozofia community policing przez pryzmat dialogu Policji ze społecznością lokalną.

PILOTAŻ DLA DZIELNICOWYCH

Podobnie jak w Kaliszu, nad pracą dzielnicowych pochylono się też w woj. śląskim: od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. w trzech miastach garnizonu śląskiego trwał pilotaż nowej koncepcji pracy dzielnicowych (pisaliśmy o nim w nr. grudniowym). Główne założenia pilotażu to: spędzanie jak najwięcej czasu służby w rejonie, rozpoznanie, diagnoza i rozwiązywanie problemów mieszkańców leżących w kompetencji Policji, budowanie przez dzielnicowego relacji z mieszkańcami oraz nawiązywanie kontaktów z miejscowymi instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem. Po zakończeniu pilotażu przeprowadzono ewaluację: została ona sporządzona pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej przez mgr Aleksandrę Dulko-Marczak.

– Ewaluacja została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców i dzielnicowych – mówi pani profesor. – Na nasze ankiety odpowiedziało niemal 2 tys. mieszkańców. Natomiast badania jakościowe, które przeprowadziłyśmy wśród dzielnicowych z trzech pilotażowych komend, potwierdziły słuszność przyjętych kierunków zmian.

SZKOLENIE Z KOMUNIKACJI

W grudniu w KMP w Katowicach pani profesor przygotowała i poprowadziła też szkolenie dla policjantów pełniących funkcje kierownicze Skuteczna komunikacja wewnętrzna z elementami zarządzania strategicznego w Policji.

– Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w różnych sytuacjach, z którymi styka się przełożony – wyjaśnia prof. Stawnicka. – Składało się ono z części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć omówiliśmy proces komunikowania się oraz ćwiczyliśmy, jak przełożony powinien prowadzić rozmowy z podwładnym, aby nie doprowadzić do eskalacji sytuacji problemowej, lecz żeby ją jak najszybciej rozwiązać.

Oprócz zdobycia umiejętności zarządzania zespołem i komunikowania się policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli możliwość wcielić się w role przełożonego i podwładnego, by poznać własny styl kierowania i komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

AW
zdj. Piotr Maciejczak