Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Życzenia od Komendanta Głównego Policji

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok należą do wyjątkowych dni, gdy otaczająca nas rzeczywistość nabiera innego niepowtarzalnego wymiaru. Na ten czas zmienia się hierarchia ważności spraw, bowiem jest to czas radości, szczęścia oraz ciepła rodzinnego i wewnętrznego spokoju.

Policjantki i Policjanci,
Pracownicy Policji,
Emeryci Policyjni,
Przedstawiciele Związków Zawodowych,
Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok należą do wyjątkowych  dni, gdy otaczająca nas rzeczywistość nabiera innego niepowtarzalnego wymiaru. Na ten czas zmienia się hierarchia ważności spraw, bowiem jest to czas radości, szczęścia oraz ciepła rodzinnego i wewnętrznego spokoju.

Czerpiąc z nastroju Świąt pragnę przekazać życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dziękuję za ofiarną służbę, za zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zaś Rodzinom, Bliskim dziękuję bardzo za wsparcie w trudnych chwilach. Przez symboliczne połamanie się opłatkiem łączę się wraz z kadrą kierowniczą z Rodzinami i Bliskimi policjantek i policjantów, którzy ponieśli ofiarę największą - stracili życie podczas służby, strzegąc ładu i porządku publicznego do końca.

Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do naszych koleżanek i kolegów – policjantek i policjantów wykonujących obowiązki poza granicami kraju. Rozłąka z bliskimi, przyjaciółmi  jest szczególnie dotkliwa w okresie Wigilii i świąt. Jesteśmy z Wami. Pracownikom Policji dziękuję za profesjonalne i skuteczne wspomaganie naszych policyjnych działań. Emerytom i rencistom życzę dużo zdrowia i pomyślności. W ten świąteczny czas kieruję również serdeczne życzenia do przedstawicieli Fundacji, Stowarzyszeń oraz Związków Zawodowych działających w Policji, którzy z zaangażowaniem, kierując się dobrem publicznym, wspierają naszą formację.

W imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, prawdziwie rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku!

insp. Zbigniew Maj
Komendant Główny Policji