Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kryptonim Patrol – 15

Wojsko, cywilne centra zarządzania kryzysowego i służby dbające o bezpieczeństwo – w tym Policja – przeprowadziły między 17 a 19 listopada 2015 r. ćwiczenia sprawdzające działanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

W scenariuszu ćwiczeń założono, że istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne dla fikcyjnej Wislandii. Ludzie są mocno zaniepokojeni – znaleziono pojemniki zawierające prekursory do produkcji sarinu, skradzione zostały też pojemniki z substancjami promieniotwórczymi. Na dodatek doszło do ataku na systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. W wyniku narastającego zagrożenia bezpieczeństwa Rada Ministrów podjęła decyzję o aktywowaniu KSWSiA.

Ćwiczenie miało zasięg ogólnopolski. Zaangażowano w jego realizację sześć resortów – MON, MSW, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także wojewodów, prezydentów i burmistrzów – w sumie aż 217 elementów, od szczebla lokalnego po centralny. W ramach ćwiczeń współdziałały jednostki wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

„Zagrożenie” wystąpiło na przyczółku promowym w Karczewie (przewrócenie cysterny i wyciek niebezpieczniej substancji do Wisły), w hotelu w Miłomłynie (gość hotelowy z objawami dżumy z ciężkim przebiegiem), w Metrze Warszawskim (zamach terrorystyczny z użyciem substancji toksycznej), w Zakładach Chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu (wyciek amoniaku z instalacji produkcyjnej), w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (uwolnienie materiału promieniotwórczego z bloku reaktora w wyniku ataku terrorystycznego) oraz na przejściu granicznym w Połowcach, gdzie doszło do próby wwozu pojemników nieznanego pochodzenia.

Zgodnie z deklaracjami organizatorów ćwiczenie o kryptonimie Patrol-15 pomogło zweryfikować procedury uruchamiania systemów resortowych i ich pracy w jednolitym KSWSiA, a także umiejętności zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o skażeniach przez zespoły zadaniowe – militarne i niemilitarne – należące do KSWSiA. 

oprac. PM
zdj. st. asp. Robert Opas, Zespół Prasowy KSP

203 metry pod wodą

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP realizuje zadania związane głównie z fizycznym zwalczaniem terroryzmu  oraz organizowaniem,  koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie. Jednym z zadań szczegółowych policjantów BOA KGP jest wykonywanie prac podwodnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Do ich realizacji została wyselekcjonowana grupa policjantów, których wiedza i predyspozycje pozwalają reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia  wynikające ze specyfiki środowiska wodnego. Do ich zadań należy m.in.: poszukiwanie zwłok ludzkich, poszukiwanie przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstwa lub pochodzących z niego, wykrywanie i neutralizacja ładunków wybuchowych pod wodą.

Pół roku temu grupa zapaleńców z BOA KGP postanowiła, doskonaląc swoje umiejętności, ustanowić  rekord Polski służb mundurowych w głębokości nurkowania w obiegu otwartym. Sześć miesięcy rozmów, drobiazgowego planowania i treningów. Na początku października br. siedmiu pasjonatów ruszyło do Riva del Garda we włoskich Alpach. Pojechali, wykorzystując urlopy, pod auspicjami Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Co prawda ustanowić rekord może tylko jeden policyjny nurek, ale aby to osiągnąć, potrzebna była praca całego zespołu. Zgromadzenie i przygotowanie sprzętu, budowa stanowiska pierwszej pomocy – każdy miał określone zadanie do wykonania. Sześciu nurkowało, jeden sięgnął po znacznik opuszczony na głębokość 203 m. Pozostali go ubezpieczali. Rozstawieni na różnych głębokościach pomagali w dekompresji, wymieniali zużyte butle z mieszanką oddechową na pełne. Zanurzenie nie trwało długo, wynurzenie to kilka godzin z postojami na określonych głębokościach. 

7 października br. w miejscowości Tremosine we włoskim jeziorze Garda nurkowie z BOA KGP wykonali założone zadanie – zeszli poniżej 200 m. Ustanowili polski rekord głębokości w nurkowaniu służb mundurowych w obiegu otwartym na 203 m. Operacja trwała 302 minuty. Ze zrozumiałych względów bohaterowie wydarzenia muszą pozostać anonimowi. Rekord można oczywiście próbować pobić. Warunkiem jest, aby zarówno nurek główny, jak i członkowie zespołu zabezpieczającego byli funkcjonariuszami w służbie czynnej.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. BOA KGP