Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Warszawa, 11 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo!

Pracownicy Policji!

Zokazji Dnia Służby Cywilnej pragnę serdecznie podziękować wszystkim Paniom i Panom – pracownikom zatrudnionym w Policji, za zaangażowanie, rzetelne wykonywanie zadań i sukcesywne przyczynianie się do sprawniejszego funkcjonowania Policji.

Konieczność istnienia profesjonalnego, niezaangażowanego politycznie korpusu fachowców w administracji państwowej docenili już ustawodawcy w dwudziestoleciu międzywojennym. Tworząc na nowo struktury państwowości po okresie rozbiorów, poszukiwali godnych zaufania specjalistów, którzy gotowi byli poświęcić się służbie dla Polski przez intensywną codzienną pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania państwa.

Ta zasada obowiązuje do dziś.

W jednostkach Policji w całym kraju oprócz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy swoją służbę ojczyźnie pełnicie Wy, Państwo – Pracownicy Cywilni. Realizacja przez Państwa zadań stanowi istotny wkład w funkcjonowanie formacji. Bez wątpienia to także dzięki Państwu w Polsce żyje się coraz bezpieczniej, a nasza formacja cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Szanowni Państwo!

Nieprzypadkowo Dzień Służby Cywilnej połączony jest z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Ustanowienie w tym dniu Waszego święta podkreśla rolę i wkład Pracowników Cywilnych w sprawne funkcjonowanie państwa.

Życzę Paniom i Panom, aby zadowolenie z realizacji powierzonych zadań oraz sukcesy zawodowe znajdowały odzwierciedlenie w adekwatnych i godnych wynagrodzeniach. Państwa Rodzinom i Bliskim przekazuję słowa szczerego uznania oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Krzysztof Gajewski